Prostovoljno gasilsko društvo Goriča vas - I KATEGORIJA

Goriča vas 68a, 1310 Ribnica

Davčna številka 91895391(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 5120462
TRR SI56 0232 1001 5976 341(NLB d.d)

pgd.goricavas@gzribnica.si

PGD Goriča vas 9
missing

Simon Hren
Predsednik

040 155 934
missing

Benjamin Oberstar
Poveljnik

051 270 770

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Goriča vas opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Goriča vas z okolico.

Dokumenti

Organi društva

Upravni odbor

Simon Hren – predsednik
Rok Tanko – tajnik
Benjamin Oberstar  – poveljnik
Blaž Bojc – namestnik poveljnika administrator GD
Peter Kersnič
Jože Tanko
Nik Tanko
Boris Oberstar
Jošt Lovšin
Matej Grebenc
Matej Ilc
Marko Pogorelc

Komisije

Predstavnik za skupščino
Rok Tanko
MLADINA
Gašper Tanko
VETERANI
Cveto Marinšek – predsednik
Mate Ludvik

Praporščakr

Peter Kersnič

Operativa

Benjamin Oberstar – poveljnik
Blaž Bojc – namestnik poveljnika
Matej Ilc – desetar
Matej Grebenc – gospodar

Nadzorni odbor

Mitja Knavs – predsednik
Marko Lovšin
Janez Lovšin
Klemen Gruden
Jože Ilc
Ludvik Mate

Zgodovina

PGD Goriča vas je bila ustanovljena leta 1927. V odbor za ustanovitev Gasilskega društva Goriča vas je bil po navodilu Franceta Lovšina (Petrovca) in Ignacija Mrharja iz Prigorice predlagan:

  • za predsednika: JANEZ BOLHA
  • za tajnika: JOŽE MATE

Prvi občni zbor je bil 2. 2. 1927 v hiši Andreja Ilca. Na tem zboru je bil izvoljen naslednji upravni odbor:

  • predsednik: JOŽE LOVŠIN
  • tajnik: ALOJZ MATE (krojač)
  • poveljnik: JOŽE PUCELJ
  • blagajnik: ALOJZ ILC
  • orodjar: JOŽE MATE

Gradbeni odbor: Franc Levstik,  Franc Peterlin in  Jože Mate. Zidanje doma je prevzel Alojz Hren, zidal pa je Jože Starc iz Prigorice. Ostrešje in stolp sta izdelala Gašper Starc in Janez Lovšin (skončar).

V matični knjigi je zavedenih 23 ustanovnih članov.

Pobudnik za ustanovitev Gasilskega društva v Goriči vasi je Franc Lovšin,  po domače Petrovc, prijatelj Ignacija Mrharja, ugleden vaščan, tudi pesnik ljudskih prigodnic. On je svoje sovaščane, predvsem mlade fante navdušil, kako pomembno je, da se v primeru požara ali druge elementarne nesreče pristopi k reševanju organizirano in strokovno pomaga. Prvega maja 1927 so s pomočjo igralcev od Svetega Gregorja v Ribnici priredili igro Veseli dan . Tako je bil že prvo leto zgrajen gasilski dom, nabavljeno osnovno orodje in za drugi občni zbor januarja 1928 tudi gasilske obleke.

Motorna brizgalna RENAULT je bila nabavljena leta 1929 s pomočjo posojila Posojilnice v Ribnici, ki je bilo v celoti vrnjeno. Tako je bila leta 1933 velika slovesnost. Blagoslovitev gasilskega doma in motorne brizgalne. Leta 1935 je bila v gasilskem domu izvedena električna napeljava.

Junija in julija leta 1938 so se trije člani društva udeležili samaritanskega tečaja v Ponikvah. Karol Pogorelc se je izobraževal na strokovno tehničnem gasilskem tečaju v Ljubljani od 16. do 20. decembra leta 1938. Leta 1939 je potekala izgradnja vodovoda v Goriči vasi, vgrajeni so bili tudi prvi hidranti.

Druga svetovna vojna je tudi naše društvo močno prizadela. Poškodovana je bila tudi motorna brizgalna, ki so jo med vojno uporabljali tudi Italijani. Takoj po vojni pa je delo v društvu zopet zaživelo. Že v letu 1945 so v matični knjigi vpisani štirje novi člani, do leta 1952 skupaj 18 novih članov. Leta 1955 je  podčastniško šolo v Medvodah zaključil Jože Šilc in prevzel operativno delo. Leta 1957, ob 30-letnici društva, je bila 21. julija velika vrtna gasilska veselica. Tega leta je vpisanih prvih 7 članic in leta 1960 še 3 članice, kar je bila prva ženska desetina našega društva. Leta 1963 je opravilo tečaj za izprašane gasilce 15 članov društva.

Stara motorna brizgalna je bila iztrošena in ni zanesljivo delovala. Zato je bilo treba misliti na novo. Aktivnosti so se začele leta 1958, ko je bil nabavljen gumi voz, leta 1962 pa dokončno opremljen za prevoz motorke, orodja in gasilske desetine. S pomočjo naših rojakov v Ameriki (iz družine Bolha), je bil v letu 1963 v Nemčiji nabavljen nov Volkswagnov motor. Mojster Zupan iz Ljubljane mu je dogradil črpalko in tako je bila 19. julija 1964 nova motorka izročena svojemu namenu.

Ob 40-letnici društva je bila 25. septembra 1967 proslava in veselica. Po letu 1970 so se gasilske vrste v Goriči vasi zopet pomladile. Nastala je potreba po obnovi in razširitvi starega doma iz leta 1927. Leta 1974 je gradbenik Anton Lesar, Martinovec iz Hrovače izdelal načrt za obnovo doma. Obenem so začeli namensko zbirati prispevke in gradbeni material. S pomočjo krajevne skupnosti, nekaterih podjetij, v glavnem pa s prispevki vaščanov in prostovoljnim delom so v nekaj letih zgradili nov dom in uredili okolico. Tako so 5. avgusta 1984 s proslavo in parado praznovali otvoritev doma in razvili nov društveni prapor. Od leta 1982 naprej so vsako leto izvedli zabavno prireditev ali veselico, ves dohodek pa vlagali v gasilsko orodje in opremo. Tako so še v letu 1984 (decembra) kupili vozilo Lada Niva 1600, leta 1985 prikolico za motorko in orodje, leta 1986 izgradili nov objekt – orodišče za prikolico in opremo, leta 1987 tlakovali dvorišče in uredili okolico.

60-letnico društva so slovesno praznovali s proslavo in veselico z ansamblom Lojzeta Slaka, 16. avgusta 1987.

Med osamosvojitvijo in vojno za Slovenijo leta 1991 je bila določena dežurna desetina, ki je delovala v okviru določenih potreb.

Oktobra leta 1991 je bil izveden telefonski priključek na objektu gasilskega doma.

V tem obdobju se je vršila intenzivna obnova zunanjih hidrantov, hidrantnih omaric in opreme z večletno akcijo zbiranja prispevkov vsakega gospodinjstva  .

Izvršni svet Občine Ribnica je 25. 11.1993 sprejel sklep o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote. Za gašenje in reševanje ob požarih pa zagotavlja opremo in sredstva po kriterijih Občinske gasilske zveze.

Z novim zakonom o gasilstvu se je začelo leta 1994 urejati tudi lastništvo in sicer prehod družbene lastnine v gasilsko društveno lastnino in nova registracija društev s statutom po novem zakonu o društvih.

Leta 1995 je bila nabavljena nova motorna brizgalna znamke ZIEGLER in prva električna sirena na gasilskem domu v Goriči vasi. To so izročili svojemu namenu 23. 7. 1995 pred gasilskim domom s parado, proslavo, blagoslovom in veliko vrtno veselico z ansamblom Lojzeta Slaka.

Leta 1996 je bil izveden priklop signala R – KANAL na gasilskem domu. Marko Lovšin pa je opravil tečaj na Igu in pridobil naziv gasilskega častnika.

V nedeljo 20. 7. 1997 je bila proslava ob 70-letnici ustanovitve društva s podelitvijo priznanj in odlikovanj zaslužnim članom društva. Začela se je s parado gasilskih ešalonov skozi vas in nadaljevala z veselico, na kateri je igral ansambel Stopar.

Po izgradnji balinišča za šport in rekreacijo v letu 1996 je bilo leta1998 izvedeno še tlakovanje dvorišča za košarkarsko igrišče in zunanjo razsvetljavo teh športnih objektov.

Na osnovi programa društva za izobraževanje v letu 1998 se je pozimi vršil tečaj za izprašane gasilce. Obiskovalo ga je 12 slušateljev invsi so ga uspešno opravili 8. 1. 1999. Naših članov je bilo deset, dva pa sta bila iz Ortneka.

Leta 1999 je bila izvršena tudi vloga za odmero parcele, na kateri stoji gasilski dom in za izvedbo vknjižbe lastninske pravice na ime društva. Pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice je bila končno podpisana 5. junija 2001 na občini v Ribnici.

Leta 2000 so v Nemški vasi opravili tečaj za izprašane gasilce še štirje naši mladi člani, dva pa na Igu praktične vaje. Za lažjo nabavo gasilskega orodja in opreme so naslednja leta organizirali več prireditev:

  • 18. 8. 2001, veselico z ansamblom Mlade frajle;
  • 29. 6. 2002, ob 75-letnici društva, Tekmovanje gasilskih enot GZ Ribnica – člani, mladinci, pionirji, za zaključek pa še veselico z ansamblom Tonija Deželana in humoristom Brajdimirom;
  • 4. 5. 2003, ob godu sv. Florjana, je bila v cerkvi Matere božje v Goriči vasi prvič sveta maša za pokojne gasilce z udeležbo gasilcev iz vseh društev naše župnije.

Spomladi leta 2004 so začeli veliko obnovo gasilskega doma. Najprej so gradili prizidek za novo pisarno, podaljšali ostrešje in prekrili kompletno streho. Naslednja leta so izvedli instalacije, zaključna gradbena dela in nabavili opremo pisarne. Obnovili so tudi celotno fasado. Leto 2007 je bilo zato zopet praznično. Ob 80-letnici društva so 21. 7. pripravili proslavo s parado in razvitjem novega društvenega prapora.

Na jesen so začeli s temeljito obnovo društvene sobe. Nabavili smo peč in izvedli novo instalacijo centralne kurjave na kurilno olje. Naslednje leto pa so izvedli še ostale instalacije: elektriko, vodo, nov tlak, šank in opremili društveno sobo z novim pohištvom.

Na Florjanovo nedeljo (6. 5. 2012) so zopet gostili gasilce vseh društev iz naše župnije pri sv. maši v čast sv. Florjanu.

Leto 2013 pa se je začelo z veliko akcijo zbiranja donacij za nabavo novega gasilskega vozila. Stara Lada Niva 1600  je od leta 1984 dobro služila skoraj 30 let. S pomočjo Občine Ribnica, veliko donatorjev in prostovoljnih prispevkov občanov jim je uspelo v maju nabaviti nov kombi  VW TRANSPORTER  NS  DMR  2,0  TDI   4M/140, ki so ga nadgradili z dodatno opremo za potrebe gasilstva in ga izročili svojemu namenu na proslavi 13. 7. 2013 s parado in veliko vrtno veselico z domačim ansamblom Zdomarji.

Leta 2017 smo praznovali 90-letnico društva. V ta namen smo pripravili parado in prevzeli nove prikolice, ki jo izdelalo podjetje EURO GV za prevoz intervencijske opreme. Nato je sledila velika vrtna veselica z ansamblom Gadi.

Novice

Dogodki

09mar19:0023:00Občni zbor PGD Goriča vas19:00 - 23:00(GMT+01:00) Goriča vas - Gasilski dom, Goriča vas 68a OrganizatorPGD Goriča vas