PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEMŠKA VAS – I kategorija

Nemška vas 22, 1310 Ribnica

Davčna številka 90481224 (zavezanec za DDV: ne)
Matična številka 521504800
TRR SI56 0232 1001 4948 335 (NLB d.d.)

pgd.nemskavas@gzribnica.si

fb.com/PGDNemskaVas

 

PGD Nemška vas - Gasilni dom
missing

Mitja Govže
Predsednik društva

govze.mitja@gmail.com
051 350 303

missing

Blaž Zobec
Poveljnik

blazceboz@gmail.com

040 674 654

missing

Janez Prelesnik
Tajnik

pgd.nemskavas@zribnica.si
051 697 414

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Nemška vas opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Nemška vas z okolico.

Organi društva

Upravni odbor

Govže Mitja – predsednik

Vlašič Grega – podpredsednik

Prelesnik Franc – častni predsednik

Zobec Blaž – poveljnik

Prelesnik Janez – tajnik, preds. komisije GD – mladina

Prelesnik Franci – blagajnik

Vlašič Mateja – preds. komisije GD – članice

Češarek Urška

Prelesnik Mateja

Vajdetič Primož

Prelesnik Vinko

Klun Leon

Levstek Matej

Operativa

Zobec Blaž – Poveljnik

Štupica Urban – Podpoveljnik

Levstek Matej – Orodjar

Prelesnik Vinko – Orodjar

Vajdetič Primož – Gospodar

Nadzorni obor

Kersnič Klemen – Predsednik

Lesar Petra

Čampa Izidor

Komisije

MLADINA

Prelesnik Janez – predsenik

Prelesnik Mateja

Članice

Vlašič Mateja – predsednica

VETERANI

Prelesnik France – predsednik

 

Praporščak

Kersnič Klemen

Zgodovina

V preteklosti je bilo veliko gospodarski poslopji in tudi nekaj hiš kritih večinoma s slamo, zato so bili požari pogost pojav. Prav zaradi tega so vaščani takrat začeli razmišljati, da bi se morali povezati ter biti tako bolj pripravljeni na morebitno posredovanje ob požaru. Po seriji večjih požarov v okolici med letoma 1917 in 1920 je požar prizadel tudi Nemško vas. 16. avgusta je zagorela hiša Janeza Petka, ob pomankanju opreme se je vodo nosilo z vedi, pomoč pa zaradi požara v Ribnici ni prišla pravočasno.

Takrat so vaščani sklenili, da čim prej ustanovijo gasilsko društvo in kupijo brizgalno, da ne bi bili povsem odvisni od drugih. Ker pa denarnih sredstev ni bilo na voljo, saj je minilo le nekaj let od prve svetovne vojne, se je ustanovitel zavlekla še za nekaj let.

Leta 1927 se je sklep o ustanovitvi društva uresničil in gasilsko društvo je bilo ustanovljeno. Prvi pobudnik je bil Ivan Slane. 27 februarja je tedanji načelnik Alojz Češarek st. sklical sestanek v svoji hiši, na katerega je bia vabljen tudi veliki gasilec Ignacij Merhar. Udeležba in zanimanje sta bila zelo velika. Ivan Slane je takrat vstal, pozdravil vse navzoče in predlagal sledeči dnevni red:

  1. Pozdrav vseh navzočih
  2. Razložitev o gasilstvu
  3. Izvolitev delovnega predsednika
  4. Vpisovanje v gasilsko društvo
  5. Izvolitev odbora
  6. Sklepi in razno

Na sestanku se je v gasilsko društvo včlanilo 25 gasilcev in izmed teh članov so izvolili naslednji odbor: načelnik Češarek Jože, Tajnik Slane Ivan, poveljnik Kljun Janez, Blagajnik Čampa Jože, orodjar Češarek Ludvik.V nadzornem odboru pa sta bila Tanko Franc in Tanko Alojz.

Hitro so sklenili, da se sezida gasilski dom, nabavi brizgalna, 10 delovnih oblek in organizira velika vrtna veselica. Za delo so prijeli takoj, saj je bil gasilski dom sezidan še isto leto, prav tako nabavljena tudi vsa pripadajoča oprema. Sledila je samo še velika vrtna veselica, ki je bila 11. julija. Na njo je bil povabljen tudi Ignaci Merhar, ki je v kratkem govoru pohvalil “agilnost” članov.

V letu 1928 je prišlo do spremembe v društvu, saj se je načelnik Češarek Jože preselil, nov načelnik je postal Ivan Slane, vendar ne za dolgo. 15. septembra tistega leta je namreč za vedno zapustil naš svet. Za njim je funkcijo prevzel Češarek Pavel, poveljnik pa je postal Kljun Jože.

Leta 1941 je okupator razpustil društvo, tako da je to delovalo v tajnosti. Po vojni je ponovno zaživelo z veliko novimi člani. Predsednik je postal Češarek Vinko, tajnik Tanko Edvard, poveljnik Klun Janez, blagajnik Češarek Alojz, orodjar Češarek Ludvik.

Leta 1958 je društvo nabavilo svojo prvo motorno brizgalno in jo kmalu nadomestilo z novo, ki je bila kupljena leta 1965.

Največji premik v zgodovini društva se je zgodil med letoma 1983 in 1987 ko se je tedanje vodstvo pogumno odločilo zgraditi nov dom, ki je v uporabi še danes. Do te odločitve je prišlo predvsem zaradi pomanjkanja prostora v starem domu, saj so občni zbori do takrat potekali pri Češarkovih in Tomšičevih.

Leta 1987 se ni končala samo izgradnja doma, pač pa se je nabavilo tudi novo vozilo GVM Lada Niva.

Leta 2007 so v društvu dodali še novo gasilsko vozilo IVECO Turbo Daily GV-1

Za pokrivanje manjših travniških požarov se je društvo leta 2008 opremilo še s prenosno visokotlačno brizgalno s 300l vode.

V letu 2014 je društvo kupilo 24 kosov novih delovnih oblek za člane in članice predvsem za potrebe tekmovanj in izobraževanj.

Leta 2016 so v društvu kupili novo motorno brizgalno Rossenbauer 8/8 ter tri nova sekcijska dvižna vrata v gasilnem domu.

Ob 90. letnici društva je društvo leta 2017 organizirala proslavo z veselico in prevzem MB.

Funkcionarji PGD Nemška vas

MandatPredsednikPoveljnik

1927 – 1928

Češarek Jože

Kljun Janez

1928

Slane Ivan

Kljun Jože

1928 – 1930

Češarek Pavel

Kljun Jože

1930 – 1941

Češarek Vinko

Kljun Jože

1941 – 1963

Češarek Vinko

Kljun Janez

1963 – 1965

Tanko Jože

Kljun Janez

1965 – 1966

Tanko Jože

Kljun Franc

1966 – 1969

Tanko Jože

Kljun Janez

1969 – 1970

Merhar Jože

Prelesnik Franc

1970 – 1982

Prelesnik Franc

Kljun Janez

1982 – 2008

Prelesnik Franc

Češarek Vladimir

2008 – 2013

Kersnič Slavko

Češarek Jaka

2013 – 2018

Govže Mitja

Štupica Urban

2018

Govže Mitja

Blaž Zobec

Novice

Dogodki

Ni dogodkov