Prostovoljno gasilsko društvo Nemška vas - I KATEGORIJA

Nemška vas 22, 1310 Ribnica

Davčna številka 90481224(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 521504800
TRR SI56 1920 0501 4445 268(DBS d.d)

pgd.nemskavas@gzribnica.si

fb.com/PGDNemskaVas

PGD Nemška vas - Gasilni dom
missing

Franci Prelesnik
Predsednik

041-329-813
missing

Janez Prelesnik
Poveljnik

051-697-414
missing

Grega Vlašič
Tajnik

pgd.nemskavas@gzribnica.si

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Nemška vas opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Nemška vas z okolico.

Dokumenti

Organi društva

Upravni odbor

Franci Prelesnik – predsednik
Mitja Govže – namestnik predsednika
Grega Vlašič  – tajnik
Urška Češarek – blagajnik
Janez Prelesnik – poveljnik
Žiga Češarak
Blaž Zobec
Katarina Govže
Drejc Kljun
Primož Vajdetič
Vinko Prelesnik
Leon Klun
Matija Klun

 

Komisije

MLADINA
Urška Češarek – predsednica
Franci Prelesnik
Janez Prelesnik
ČLANICE
Katarina Govže – predsednica
VETERANI
France Prelesnik – predsednik
ZGODOVINA
Slavko Kersnič – predsednik

Praporščakr

Kersnič Klemen

Operativa

Janez Prelesnik – poveljnik
Blaž Zobec – podpoveljnik
Žiga Češarek – podpoveljnik
Vinko Prelesnik – glavni strojnik
Primož Vajdetič- orodjar
Leon Kljun – orodjar

Nadzorni odbor

Kersnič Klemen – predsednik
Lesar Češarek
Čampa Izidor

Zgodovina

V preteklosti je bilo veliko gospodarski poslopji in tudi nekaj hiš kritih večinoma s slamo, zato so bili požari pogost pojav. Prav zaradi tega so vaščani takrat začeli razmišljati, da bi se morali povezati ter biti tako bolj pripravljeni na morebitno posredovanje ob požaru. Po seriji večjih požarov v okolici med letoma 1917 in 1920 je požar prizadel tudi Nemško vas. 16. avgusta je zagorela hiša Janeza Petka, ob pomankanju opreme se je vodo nosilo z vedi, pomoč pa zaradi požara v Ribnici ni prišla pravočasno.

Takrat so vaščani sklenili, da čim prej ustanovijo gasilsko društvo in kupijo brizgalno, da ne bi bili povsem odvisni od drugih. Ker pa denarnih sredstev ni bilo na voljo, saj je minilo le nekaj let od prve svetovne vojne, se je ustanovitel zavlekla še za nekaj let.

Leta 1927 se je sklep o ustanovitvi društva uresničil in gasilsko društvo je bilo ustanovljeno. Prvi pobudnik je bil Ivan Slane. 27 februarja je tedanji načelnik Alojz Češarek st. sklical sestanek v svoji hiši, na katerega je bia vabljen tudi veliki gasilec Ignacij Merhar. Udeležba in zanimanje sta bila zelo velika. Ivan Slane je takrat vstal, pozdravil vse navzoče in predlagal sledeči dnevni red:

  1. Pozdrav vseh navzočih
  2. Razložitev o gasilstvu
  3. Izvolitev delovnega predsednika
  4. Vpisovanje v gasilsko društvo
  5. Izvolitev odbora
  6. Sklepi in razno

Na sestanku se je v gasilsko društvo včlanilo 25 gasilcev in izmed teh članov so izvolili naslednji odbor: načelnik Češarek Jože, Tajnik Slane Ivan, poveljnik Kljun Janez, Blagajnik Čampa Jože, orodjar Češarek Ludvik.V nadzornem odboru pa sta bila Tanko Franc in Tanko Alojz.

Hitro so sklenili, da se sezida gasilski dom, nabavi brizgalna, 10 delovnih oblek in organizira velika vrtna veselica. Za delo so prijeli takoj, saj je bil gasilski dom sezidan še isto leto, prav tako nabavljena tudi vsa pripadajoča oprema. Sledila je samo še velika vrtna veselica, ki je bila 11. julija. Na njo je bil povabljen tudi Ignaci Merhar, ki je v kratkem govoru pohvalil “agilnost” članov.

V letu 1928 je prišlo do spremembe v društvu, saj se je načelnik Češarek Jože preselil, nov načelnik je postal Ivan Slane, vendar ne za dolgo. 15. septembra tistega leta je namreč za vedno zapustil naš svet. Za njim je funkcijo prevzel Češarek Pavel, poveljnik pa je postal Kljun Jože.

Leta 1941 je okupator razpustil društvo, tako da je to delovalo v tajnosti. Po vojni je ponovno zaživelo z veliko novimi člani. Predsednik je postal Češarek Vinko, tajnik Tanko Edvard, poveljnik Klun Janez, blagajnik Češarek Alojz, orodjar Češarek Ludvik.

Leta 1958 je društvo nabavilo svojo prvo motorno brizgalno in jo kmalu nadomestilo z novo, ki je bila kupljena leta 1965.

Največji premik v zgodovini društva se je zgodil med letoma 1983 in 1987 ko se je tedanje vodstvo pogumno odločilo zgraditi nov dom, ki je v uporabi še danes. Do te odločitve je prišlo predvsem zaradi pomanjkanja prostora v starem domu, saj so občni zbori do takrat potekali pri Češarkovih in Tomšičevih.

Leta 1987 se ni končala samo izgradnja doma, pač pa se je nabavilo tudi novo vozilo GVM Lada Niva.

Leta 2007 so v društvu dodali še novo gasilsko vozilo IVECO Turbo Daily GV-1

Za pokrivanje manjših travniških požarov se je društvo leta 2008 opremilo še s prenosno visokotlačno brizgalno s 300l vode.

V letu 2014 je društvo kupilo 24 kosov novih delovnih oblek za člane in članice predvsem za potrebe tekmovanj in izobraževanj.

Leta 2016 so v društvu kupili novo motorno brizgalno Rossenbauer 8/8 ter tri nova sekcijska dvižna vrata v gasilnem domu.

Ob 90. letnici društva je društvo leta 2017 organizirala proslavo z veselico in prevzem MB.

Funkcionarji PGD Nemška vas

MandatPredsednikPoveljnik
1927 – 1928Češarek JožeKljun Janez
1928Slane IvanKljun Jože
1928 – 1930Češarek PavelKljun Jože
1930 – 1941Češarek VinkoKljun Jože
1941 – 1963Češarek VinkoKljun Janez
1963 – 1965Tanko JožeKljun Janez
1965 – 1966Tanko JožeKljun Franc
1966 – 1969Tanko JožeKljun Janez
1969 – 1970Merhar JožePrelesnik Franc
1970 – 1982Prelesnik FrancKljun Janez
1982 – 2008Prelesnik FrancČešarek Vladimir
2008 – 2013Kersnič SlavkoČešarek Jaka
2013 – 2018Govže MitjaŠtupica Urban
2018 – 2023Govže MitjaZobec Blaž
2023Prelesnik FranciPrelesnik Janez

Donacije

Novice

Dogodki

24feb19:0021:00Občni zbor PGD Nemška vas 202419:00 - 21:00(GMT+01:00) Nemška vas - Gasilski dom, Nemška vas 22 OrganizatorPGD Nemška vas