PGD Žimarice - Globel - Podklanec

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Žimarice, Globel in Podklanec – I kategorija

Žimarice 76, 1317 Sodražica

Davčna številka 52985873 (zavezanec za DDV: ne)
Matična številka 5250897000
TRR SI56 6000 0000 0380 505 (Lod d.d. Kranj)

PGD Žimarice Globel Podklanec Člani društva na skupinski sliki 2009
missing

Miha Vesel
Predsednik društva

missing

Ivan Gornik
Poveljnik

missing

Sara Ogrinec
Tajnica

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju vasi Žimarice, Globel, Podklanec, Novi pot, Kotel in del Brloga.

Organi društva

Upravni odbor

Vesel Miha – predsednik

Kovačič Bojan – namestnik predsednika

Klun Hinko – podpredsednik

Gornik Ivan – poveljnik

Oražem Iztok – podpoveljnik

Vesel Tomaž – član

Ogrinec Sara – tajnik

Plos Dejan – blagajnik

Kožar Slavko – gospodar

Nadzorni obor

Kovačič Bojan – predsednik NO

Gornik Karol

Drobnič Nejc

Praporščaka

Mustavar Jože

Košir Aleš

Operativa

Gornik Ivan – poveljnik

Oražem Iztok – podpoveljnik

Vesel Tomaž – pomočnik poveljnika za IDA

Gornik Karol – desetar

Kožar Slavko – desetar, gospodar

Pirc Franc – orodjar

Kovačič Bojan – voznik

Komisije

Disciplinska komisija

Pirc Andrej

Gornik Edo

Pirc Franc


Komisija za odlikovanja

Vesel Tomaž

Vesel Miha

Gornik Ivan


Komisija za mladino

Oražem Iztok

Benčina Brane

Aleš Košir

Klun Hinko

Zgodovina

Začetki prostovoljnega gasilstva v naših krajih segajo v leto 1909, ko je bilo ustanovljeno gasilsko društvo za takratno podobčino Žimarice. O tem priča zapisnik o izvolitvi upravnega odbora z dne 26. 12. 1909, ki se nahaja v arhivu društva. Za načelnika je bil izvoljen Pirc Franc iz Žimaric št. 38, za njegovega namestnika pa Simon Ilc iz Žimaric št. 21. Prvo članstvo je štelo 17 članov. Dejavnost društva se je povečevala do začetka prve svetovne vojne, takrat pa je delovanje društva zaradi vojnih razmer zamrlo. Žal v tem času niso opravili uradne registracije društva in se to obdobje ne šteje za uradno delovanje društva.

Ponovno nadaljevanje zasledimo leta 1923, o čemer priča zapis o izvolitvi novega upravnega odbora in podatek, da je takratni predsednik društva vplačal registracijo društva. Od takrat se začne uradna zgodovina PGD Žimarice, Globel in Podklanec, tako da je danes društvo staro že 95 let. Leta 1924 se je začelo z nabiranjem prostovoljnih prispevkov za gradnjo gasilskega doma in za gasilsko opremo. Tako so istega leta kupili tudi ročno brizgalno, imenovano »Heronovka«. Leta 1925 se začnejo napori za izgradnjo gasilskega doma, ki je bil dokončan leta 1930. Popis inventarnega stanja iz tistega časa nam da podatek, da je društvo med drugim razpolagalo z 18 delovnimi oblekami, brizgalno in 120 m cevi. Med drugim zasledimo tudi navado, da se je vsako leto imenovala komisija, ki je pregledovala dimnike. Tik pred začetkom druge svetovne vojne je gasilski dom dobil elektriko. Med drugo svetovno vojno so se člani društva zelo izkazali pri gašenju požarov, ki so jih povzročili okupatorji z večkratnim bombandiranjem vasi.

Po drugi svetovni vojni je društvo zopet delovalo v normalnih razmerah. Leta 1954 je društvo nabavilo nekaj hidrantov, kar je precej izboljšalo požarno varnost, saj so s tem lahko hitreje prišli do vode in začeli z gašenjem požarov. Leta 1972 se je zaradi neustreznosti in zastarelosti stare brizgalne ob obilni pomoči vaščanov nabavila nova motorna brizgalna, znamke Rosenbauer, ki so jo slavnostno prevzeli leta 1973, ob tem pa razvili tudi nov društveni prapor. Naslednje leto se je nabavilo še rabljeno terensko vozilo in prikolica. Kmalu pa se je pokazalo, da je vozilo v precej slabem stanju in se je velikokrat kvarilo, tudi ob vožnji na intervencije. Zato so vozilo leta 1977 odprodali. Gasilsko opremo so člani društva več kot deset let prevažali s svojimi osebnimi vozili, na katere so priklopili prikolico z brizgalno.

Leta 1983 se je začela gradnja novega gasilskega doma, ker je bil stari premajhen in v precej slabem stanju. Med gradnjo so člani društva in vaščani opravili zelo veliko ur prostovoljnega dela. V prvi fazi so uredili spodnje prostore gasilskega doma, orodišče in sejno sobo. Ker je društvo deset let delovalo brez svojega vozila, so leta 1988, ob  izdatni pomoči prostovoljnih prispevkov vaščanov, nabavili novo gasilsko vozilo Lada Niva, ki je svojemu namenu služilo vse do leta 2009.

Leta 1993 so se mlajši člani društva, ki so prevzeli tudi  vodstvene funkcije društva odločili, da je potrebno dokončno urediti gasilski dom. Tako so v tem letu uredili dvorano in sanitarije v nadstropju gasilskega doma. Kar največ dela so opravili člani društva sami. Leta 1995 smo izdelali tudi novo gasilsko prikolico za prevoz motorne brizgalne in opreme. 

Z leti je vozilo Lada Niva postalo staro in neustrezno za potrebe intervencij, saj se je nabralo vedno več gasilske opreme in je priklopno vozilo postalo premajhno. Tako smo leta 2008 kupili rabljen policijski kombi, ki smo ga predelali v gasilsko vozilo po tipizaciji GZ Slovenije. Naslednje leto smo ga tudi svečano prevzeli v uporabo. Ob tem smo obnovili tudi staro ročno  gasilno brizgalno.

Leta 2016 se je društvo odločilo za zamenjavo stare motorne brizgalne. Ob finančni pomoči občine Sodražica in prostovoljnih prispevkov vaščanov Žimaric, Globeli in Podklanca ter nekaj lastnih sredstev smo v začetku  leta 2017 kupili novo motorno brizgalno, ponovno znamke Rosenbauer.

Člani društva so se v vsej svoji zgodovini uspešno borili proti ognjeni nevarnosti in drugim naravnim nesrečam. Zlasti v zadnjem času smo vedno večkrat podvrženi poplavam, žledolomu in vetrolomu. Zadnji večji požar je bil januarja 2017, ko je zagorela stanovanjska hiša v Globeli. Gašenje je potekalo ponoči ob izjemnem mrazu, saj so se temperature do jutra, ko smo zaključili z požarno stražo po intervenciji,  spustile do  -15° C. Sodelovali smo ob več poplavah v zadnjih letih in ob velikem žledolomu leta 2014, ko smo pomagali pri odstranjevanju podrtega drevja na ceste. Tudi  po zadnjem vetrolomu (decembra 2017) smo gasilci nudili pomoč, saj smo pokrpali streho stanovanjske hiše na Novem potu in nadomestili manjkajoče strešnike na skednju v Žimaricah ter na našem gasilskem domu.

V društvo je trenutno včlanjenih 77 članov in 11 članic. Število članov skozi leta ves čas narašča. Mladi se vključujejo v delo društva, predvsem pa radi sodelujejo na tekmovanjih v okviru GZ Ribnica. Trenutno imamo včlanjenih 11 pionirjev in 8 mladincev.

Društvo je skozi vsa leta organiziralo več gasilskih veselic, s pomočjo katerih smo zbirali sredstva za nakup opreme in delovanje društva.  Zadnjo smo organizirali leta 2013 ob praznovanju 90 letnice društva in ob tem razvili tudi nov društveni prapor.

Novice

Dogodki

26avg16:00Gasilska veselica PGD Žimarice Globel in Podklanec16:00 Žimarice - Gasilski dom, Žimarice 76, 1317 Sodražica OrganizatorPGD Žimarice Globel Podklanec