PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OTAVICE – I kategorija

Otavice 5, 1310 Ribnica

Davčna številka 13997505
Matična številka5220432
TRR SI56 1920 0501 3421 142(DBS d.d.)

PGD Otavice 4
missing

Jože Arko
Predsednik društva

missing

Štefan Mihelič
Poveljnik

missing

Štefan Čampa
Tajnik

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvoopravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Otavice z okolico.

Organi društva

Upravni odbor

Arko Jože – predsednik

Nejc Lovšin – podpredsednik

Štefan Mihelič – poveljnik

Gašper Starc – podpoveljnik

Štefan Čampa – tajnik

Jure Arko – blagajnik

Gregor Arko – administrator

Operativa

Arko Jože

Mihelič Štefan

Starc Gašper

Čampa Janez

Čampa Stane

Čampa Matic

Čampa Štefan

Lovšin Brane

Arko Jure

Arko Gregor

Mihelič Tne

Pahulje Tomaž

Nadzorni obor

Brane Lovšin – predsednik

Stane Čampa

Drako Knavs

Komisije

MLADINA

Arko Jože – predsednik

ČLANICE

Čampa Ana – predsednica

Čampa Klara

VETERANI

Čampa Janez – predsednik

ZGODOVINA

Stane Čampa – predsednik

Brane Lovšin

Čampa Štefan

Praporščak

Knavs Drago

Zgodovina

Pričetki delovanja PGD Otavice po ustnih virih segajo celo pred prvo svetovno vojno, ko je tedanja »požarna bramba« Ribnice odstopila Otavicam svojo staro brizgalno proizvajalca Knausta z Dunaja, izdelano leta 1869.

Vojna vihra je pozneje zaustavila tudi delovanje gasilstva, vendar je kmalu po prvi svetovni vojni zopet zaživela želja in potreba po organizaciji lastne varnosti pred ognjem.

Kot nam je v pomanjkljivi dokumentaciji iz tedanjega obdobja znano, so bili ustanovitelji aktivnega gasilstva v Otavicah Ignacij Šmalc, Franc Cebin,  Franc Dejak, Štefan Čampa in drugi, ki so v letu 1925 pričeli z gradnjo gasilske shrambe, dokončali pa so jo leta 1929. Tedaj je bilo društvo tudi uradno registrirano in ta letnica se beleži kot letnica ustanovitve PGD Otavice.

Po drugi svetovni vojni je bila v letu 1948 uspešno organizirana velika vrtna veselica, ki je dala ponoven zagon društvu v težkih časih in tudi omogočila pridobiti sredstva za nakup prepotrebne opreme. V tem času je bila pridobljena rabljena ročna črpalka na konjsko vprego, ki je znatno povečala požarno varnost. Ta črpalka je obnovljena in tudi deluje ter je  ponos društva in živa priča naše preteklosti.

V 60- in 70-ih letih je zaradi slabega kadrovskega stanja društvo slabše delovalo, vendar tudi v tem obdobju delovanje ni bilo prekinjeno in je kljub temu zagotavljalo potrebno požarno varnost .

Leta 1981 je  društvo doživelo preporod, tedanja mlada generacija je pričela z intenzivnim delom. Pričelo se je obdobje izobraževanja kadrov, leta 1982 pa so nabavili prvo motorno brizgalno Metz in opremo.

Ob tem se je izkazala potreba po zagotavljanju večjega in ustreznejšega  prostora za shranjevanje opreme, za delovanje in druženje, ki je leta 1983  vodila v pričetek gradnje gasilskega doma. Gasilski dom je bil z delom in sredstvi vaščanov kot tudi s pomočjo širše skupnosti in podjetij dokončan in slavnostno predan v uporabo leta 1987. 

Leta 1988 je sledila pridobitev vozila za prevoz opreme z orodno prikolico. Vozilo UAZ je društvu v last odstopila Gasilska zveza Ribnica, leto pozneje − leta 1989 je bila nabavljena nova motorna brizgalna  Jugoturbina – Rosenbauer, ki je še vedno v uporabi.

Ob 60-obletnici delovanja društva je bil leta 1989 razvit prvi in do sedaj edini društveni prapor PGD Otavice.

Leta 2009, ob 80-letnici delovanja društva, je bilo  v uporabo predano novo sodobno gasilsko vozilo GVV1,  IVECO. Sedaj je v PGD Otavice včlanjenih 42 članov in članic. Društvo pokriva gasilski okoliš vasi Otavice.

Funkcionarji PGD Otavice

Delovanje društva od ustanovitve leta 1929 pa vse do leta 1948 je pomanjkljivo dokumentirano,imena funkcionarjev niso znana.

LetoPredsednikPoveljnik

1948–1967

Knavs Anton

Mihelič Franc

1967–1984 

Čampa Janez

Dejak Ludvik

1984–1988

Čampa Janez

Čampa Janez

1988–1993

Pahulje Jože

Čampa Janez

1993–1999

Petek Roman

Cebin Anton

1999–2003

Pahulje Jože

Čampa Janez ml.

2003–2015

Lovšin Brane

Mihelič Štefan

Novice

Dogodki

Ni dogodkov