Društva iz GZ Ribnica, lahko oddajo informativno prijavo članov na tečaje, ki jih ogranizira Gasilska zveza Ribnica. 

tečaji v pripravi - rok za predprijavo

Aktivno zbiramo predprijave na tečaje

 • Gasilec pripravnik 30. 11. 2021
 • Informatik (vulkan) 
 • Gasilski častnik – Regija LJ-II predvidoma tečaj spomladi 2022

Informacije o ostalih tečajih

 • Nižji gasilski častnik – predvidoma bo izveden tečaj za eno skupino
 • Usposabljanje VULKAN – Trenutno premalo interese, iščemo še 5 kandidatov
 
 

Prijavnica

  Podatki o društvu

  Kandidat

  Tečaji, ki vas zanimajo

  Pravna obvestila o zbiranju osebnih podatkov

  Zbrane osebne podatke, bomo uporabljali zgolj za lažjo organizacijo in lažji vpogled interes. Osebni podatki ob predprijavi se hranijo do organizacije tečaja. Več informacij o osebnih podatkih si lahko preberete v pogojih zasebnosti in poslovanja.

  Pogoji za pridobivanje novega čina

  Povzeto iz – Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev

  Sprejeto na 3. seju Plenuma GZS dne 23. 04. 2016

  5.4 Pogoji za opravljanje temeljnega strokovnega usposabljanja

  • Gasilec pripravnik – k tečaju za gasilca pripravnika lahko pristopi kandidat, ko dopolni starost najmanj 16 let. Tečaj za gasilca pripravnika se prizna mladincu, ki je dopolnil starost najmanj 16 let in ima vse čine za gasilsko mladino;
  • Operativni gasilec – k tečaju za operativnega gasilca lahko pristopi kandidat, ko dopolni starost najmanj 16 let in ima čin gasilca pripravnika;
  • Višji gasilec – k tečaju za višjega gasilca lahko pristopi kandidat, ki ima najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za čin gasilca;
  • Nižji gasilski častnik –  k tečaju za nižjega gasilskega častnika lahko pristopi kandidat, ki ima enega od naslednjih pogojev:
   • Najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za višjega gasilca in najmanj IV. stopnjo izobrazbe ali
   • najmanj 8 let od zaključnega izpita za višjega gasilca.
  • Gasilski častnik – k tečaju lahko pristopi kandidat ki ima enega od naslednjih pogojev:
   • najmanj 2 leti aktivnega staža v činu nižji gasilski častnik in najmanj 5. stopnjo splošne šolske izobrazbe
   • ali najmanj 5 let aktivnega staža v činu nižji gasilski častnik in najmanj 4. stopnjo splošne šolske izobrazbe
   • ali najmanj 8 let aktivnega staža v činu nižji gasilski častnik
  Pogoji za pridobivanje specialnosti

  Povzeto iz – Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev

  Sprejeto na 3. seju Plenuma GZS dne 23. 04. 2016

  5.5 Pogoji za dopolnilno strokovno usposabljanje za gasilske specialnosti

  • 5.5.1 Strojništvo – k tečaju za strojnika lahko pristopi kandidat, ki ima čin gasilca
  • 5.5.8 Ocenjevanje gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin – k tečaju za sodnika gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin lahko pristopi kandidat, ki ima čin nižjega gasilskega častnika. 
  • 5.5.10 Prva pomoč – tečaj za bolničarja se prizna kandidatu, ki ima čin gasilca
  Učni programi

  Povzeto iz – Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev