organi gasilske zveze

Skupščina
Upravni odbor
Poveljstvo
Nadzorni odbor

funkcionarja gasilske zveze ribnica

Predsednik GZ
Poveljnik GZ

Mandat organov GZ je pet let.

V primeru prenehanja članstva, odstopa, smrti člana ipd. sprejme Upravni odbor ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

Upravni odbor gasilske zveze ribnica

Upravni odbor šteje 28 članov. Sestavljajo ga: predsednik, poveljnik, namestnik predsednika, namestnik poveljnika, predsednik komisije za mladino, predsednica komisije za članice, predsednik komisije za veterane, tajnik ter po en predstavnik PGD oz. PIGD

Jože Andolšek – predsednik GZ (PGD Velike Poljane)

Matej Lesar – namestnik predsednika GZ (PGD Jurjevica)

Andreja Petrič Primožič – tajnica (PGD Sv. Gregor)

Matjaž Merhar – poveljnik GZ (PGD Dolenja vas)

Peter Lovšin – namestnik poveljnika GZ (PGD Sušje)

Seastijan Podobnik – predsednica komisije za mladino GZ (PGD Sušje)

Lucija Petrič – predsednica komisije za mladino GZ (PGD Sv. Gregor)

Franc Modic – predsednik komisije za veterane (PGD Sv. Gregor)

Robert Levstek – član UO (PGD Bukovica)

Leon Zobec – član UO (PGD Dolenja vas)

Branko Dejak – član UO (PGD Dolenji Lazi)

Matjaž Krže – član UO (PGD Gora)

Simon Hren – član UO (PGD Goriča vas)

Dejan Žagar – član UO (PGD Grčarice)

Vinko Levstek – podpredsednik (PGD Jurjevica)

Damijan Levstek – član UO (PGD Lipovec)

Franci Prelesnik – član UO (PGD Nemška vas)

Jože Arko – član UO (PGD Otavice)

Matevž Henigman – član UO (PGD Prigorica)

Aleš Ilc – član UO (PGD Rakitnica)

Blaž Mohar – podpredsednik (PGR Ribnica)

Rihard Zajc – podpredsednik (PGD Sodražica)

Andraž Grebenc – član UO (PGD Sušje)

Žan Levstek – član UO (PGD Sveti Gregor)

Klavdijo Hvala – član UO (PGD Velike Poljane)

Boštjan Lušin – član UO (PGD Vinice – Zapotok)

Tina Troha – član UO (PGD Zamostec)

Evgen Zajc – član UO (PGD Žimarice – Globel – Podklanec)

 

Poveljstvo gZ Ribnica

Matjaž Merhar – poveljnik (PGD Dolenja vas)

Peter Lovšin – namestnik poveljnika (PGD)

Nejc Mohar – občinski poveljnik Ribnica (PGD Ribnica)

Janez Levstek – občinski poveljnik Sodražica (PGD Sodražica)

Janez Puželj – podpoveljnik (PGD Bukovica)

Rok Šilc – podpoveljnik (PGD Ribnica)

Žiga Lovšin – pomočnik za tekmovanja (PGD PGD Sušje)

Peter Oražem – pomočnik za radijske zveze (PGD Dolenja vas)

Jana Petek Volčanšek – pomočnica za izobraževanja (PGD Sušje)

Renata Troha – pomočnica za prvo pomoč (PGD Zamostec)

David Dejak – pomočnik za IDA (PGD Ribnica)

Oliver Oražem – poveljnik sektorja Dolenja vas (PGD Dolenja vas)

Blaž Bojc – poveljnik sektorja Ribnica (PGD Goriča vas)

Stanko Oblak – poveljnik sektorja Ortnek (PGD Sv. Gregor)

Nejc Jakobčič – član poveljstva (PGD Bukovica)

Dejan Bojc – član poveljstva (PGD Dolenja vas)

Miha Krajec –  član poveljstva (PGD Dolenji Lazi)

Primož Debevc –  član poveljstva (PGD Gora)

Benjamin Oberstar –  član poveljstva (PGD Goriča vas)

Ksenija Rovan –  član poveljstva (PGD Grčarice)

Rok Košir –  član poveljstva (PGD Jurjevica)

Janez Prelesnik –  član poveljstva (PGD Nemška vas

Nejc Hočevar –  član poveljstva (PGD Lipovec)

Gregor Arko –  član poveljstva (PGD Otavice)

Milan Klun –  član poveljstva (PGD Prigorica)

Mitja Lesar  –  član poveljstva (PGD Rakitnica)

Janez Levstek –  član poveljstva (PGD Sodražica)

Blaž Marolt –  član poveljstva (PGD Sveti Gregor)

Peter Lovšin –  član poveljstva (PGD Sušje)

Anže Tomšič –  član poveljstva (PGD Velike Poljane)

Anže Puželj –  član poveljstva (PGD Vinice-Zapotok)

Toni Ambrožič –  član poveljstva (PGD Zamostec)

Iztok Oražem-  član poveljstva (PGD Žimarice-Globel-Podklanec)

 

Nadzorni odbor GZ Ribnica

Pavle Hočevar (PGD Rakitnica)

Metod Pucelj (PGD Sodražica)

Nejc Peček (PGD Dolenja vas)

 

Kontakt

Nadzorni odbor GZ Ribnica

Miha Jeriha (PGD Ribnica)

Jože Levstek (PGD Sv. Gregor)

Hinko Klun (PGD Žimarice Globel Podklanec)

 

Kontakt