organi gasilske zveze

Skupščina
Upravni odbor
Poveljstvo
Nadzorni odbor

funkcionarja gasilske zveze ribnica

Predsednik GZ
Poveljnik GZ

Mandat organov GZ je pet let.

V primeru prenehanja članstva, odstopa, smrti člana ipd. sprejme Upravni odbor ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

Upravni odbor gasilske zveze ribnica

Upravni odbor šteje 28 članov. Sestavljajo ga: predsednik, poveljnik, namestnik predsednika, namestnik poveljnika, predsednik komisije za mladino, predsednica komisije za članice, predsednik komisije za veterane, tajnik ter po en predstavnik PGD oz. PIGD

Jože Andolšek – predsednik GZ

Janez Puželj – poveljnik GZ

Pavle Hočevar – namestnik predsednika GZ

Nejc Mohar – namestnik poveljnika GZ

Miha Krajec – predsednik komisije za mladino GZ

Jana Petek Volčanšek – predsednica komisije za članice GZ

Anton Berkopec – predsednik komisije za veterane

Andreja Petrič Primožič – tajnica

Janez Šega- predsednik PGD Bukovica

Leon Zobec – predsednik PGD Dolenja vas

Branko Dejak – predsednik PGD Dolenji Lazi

Matjaž Krže – predsednik PGD Gora

Primož Prelesnik – predsednik PGD Goriča vas

Dejan Žagar – predsednik PGD Grčarice

Matej Lesar – predsednik PGD Jurjevica

Milan Oražem – predsednik PGD Lipovec

Mitja Govže – predsednik PGD Nemška vas

Jože Arko – predsednik PGD Otavice

Alojz Levstik – predsednik PGD Prigorica

Aleš Ilc – predsednik PGD Rakitnica

Blaž Mohar – predsednik PGD Ribnica

Rihard Zajc – predsednik PGD Sodražica

Matija Trdan  – predsednik PGD Sušje

Vinko Levstek – predsednik PGD Sveti Gregor

France Gregorčič – predsednik PGD Velike Poljane

Boštjan Lušin – predsednik PGD Vinice – Zapotok

Renata Troha – predsednica PGD Zamostec

Miha Vesel – predsednik PGD Žimarice – Globel – Podklanec

 

Poveljstvo gZ Ribnica

Janez Puželj – poveljnik

Nejc Mohar – namestnik poveljnika

Franc Modic – občinski poveljnik Ribnica

Vinko Čampa – občinski poveljnik Sodražica

Stanko Oblak – podpoveljnik

Metod Pucelj – podpoveljnik

Rok Šilc – pomočnik za tehniko in poveljnik PGD Ribnica

Peter Oražem – pomočnik za radijske zveze

Jana Petek Volčanšek – pomočnica za izobraževanja

Renata Troha – pomočnica za prvo pomoč

Jernej Podobnik – pomočnik za IDA

Oliver Oražem – poveljnik sektorja Dolenja vas

Žiga Češarek – poveljnik sektorja Ribnica

Dejan Bojc – poveljnik PGD Dolenja vas

Boštjan Perovšek – poveljnik PGD Sveti Gregor

Nejc Jakobčič – poveljnik PGD Bukovica

Miha Krajec – poveljnik PGD Dolenji Lazi

Blaž Bojc – poveljnik PGD Goriča vas

Danilo Rus Ml. – poveljnik PGD Grčarice

Rok Košir – poveljnik PGD Jurjevica

Damijan Levstek – poveljnik PGD Lipovec

Blaž Zobec – poveljnik PGD Nemška vas

Štefan Mihelič – poveljnik PGD Otavice

Milan Klun – poveljnik PGD Prigorica

Mitja Lesar  – poveljnik PGD Rakitnica

Peter Lovšin – poveljnik PGD Sušje

Gašper Pirnat – poveljnik PGD Velike Poljane

Janez Levstek – poveljnik PGD Sodražica

Primož Debevc – poveljnik PGD Gora

Anže Puželj – poveljnik PGD Vinice-Zapotok

Anton Ambrožič – poveljnik PGD Zamostec

Ivan Gornik – poveljnik PGD Žimarice-Globel-Podklanec

 

Nadzorni odbor GZ Ribnica

Vladimir Češarek – predsednik

Matjaž Merhar

Ivan Lušin

Kontakt - Vladimir Češarek

  • vladimir.cesarek@gmail.com
  • 0 41-228-275