organi gasilske zveze

Skupščina
Upravni odbor
Poveljstvo
Nadzorni odbor

funkcionarja gasilske zveze ribnica

Predsednik GZ
Poveljnik GZ

Mandat organov GZ je pet let.

V primeru prenehanja članstva, odstopa, smrti člana ipd. sprejme Upravni odbor ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

Upravni odbor gasilske zveze ribnica

Upravni odbor šteje 28 članov. Sestavljajo ga: predsednik, poveljnik, namestnik predsednika, namestnik poveljnika, predsednik komisije za mladino, predsednica komisije za članice, predsednik komisije za veterane, tajnik ter po en predstavnik PGD oz. PIGD

Jože Andolšek – predsednik GZ (PGD Velike Poljane)

Matej Lesar – namestnik predsednika GZ (PGD Jurjevica)

Andreja Petrič Primožič – tajnica (PGD Sv. Gregor)

Matjaž Merhar – poveljnik GZ (PGD Dolenja vas)

Peter Lovšin – namestnik poveljnika GZ (PGD Sušje)

Sebastijan Podobnik – predsednik komisije za mladino GZ (PGD Sušje)

Lucija Petrič – predsednica komisije za članice GZ (PGD Sv. Gregor)

Franc Modic – predsednik komisije za veterane (PGD Sv. Gregor)

Robert Levstek – član UO (PGD Bukovica)

Leon Zobec – član UO (PGD Dolenja vas)

Branko Dejak – član UO (PGD Dolenji Lazi)

Matjaž Krže – član UO (PGD Gora)

Simon Hren – član UO (PGD Goriča vas)

Dejan Žagar – član UO (PGD Grčarice)

Vinko Levstek – podpredsednik (PGD Jurjevica)

Damijan Levstek – član UO (PGD Lipovec)

Franci Prelesnik – član UO (PGD Nemška vas)

Jože Arko – član UO (PGD Otavice)

Matevž Henigman – član UO (PGD Prigorica)

Aleš Ilc – član UO (PGD Rakitnica)

Blaž Mohar – podpredsednik (PGR Ribnica)

Rihard Zajc – podpredsednik (PGD Sodražica)

Andraž Grebenc – član UO (PGD Sušje)

Žan Levstek – član UO (PGD Sveti Gregor)

Klavdijo Hvala – član UO (PGD Velike Poljane)

Boštjan Lušin – član UO (PGD Vinice – Zapotok)

Tina Troha – član UO (PGD Zamostec)

Evgen Zajc – član UO (PGD Žimarice – Globel – Podklanec)

 

Poveljstvo gZ Ribnica

Matjaž Merhar – poveljnik (PGD Dolenja vas)

Peter Lovšin – namestnik poveljnika (PGD Sušje)

Nejc Mohar – občinski poveljnik Ribnica (PGD Ribnica)

Janez Levstek – občinski poveljnik Sodražica (PGD Sodražica)

Janez Puželj – podpoveljnik (PGD Bukovica)

Rok Šilc – podpoveljnik (PGD Ribnica)

Žiga Lovšin – pomočnik za tekmovanja (PGD Sušje)

Peter Oražem – pomočnik za radijske zveze (PGD Dolenja vas)

Jana Petek Volčanšek – pomočnica za izobraževanja (PGD Sušje)

Renata Troha – pomočnica za prvo pomoč (PGD Zamostec)

David Dejak – pomočnik za IDA (PGD Ribnica)

Oliver Oražem – poveljnik sektorja Dolenja vas (PGD Dolenja vas)

Blaž Bojc – poveljnik sektorja Ribnica (PGD Goriča vas)

Stanko Oblak – poveljnik sektorja Ortnek (PGD Sv. Gregor)

Nejc Jakobčič – član poveljstva (PGD Bukovica)

Dejan Bojc – član poveljstva (PGD Dolenja vas)

Miha Krajec –  član poveljstva (PGD Dolenji Lazi)

Primož Debevc –  član poveljstva (PGD Gora)

Benjamin Oberstar –  član poveljstva (PGD Goriča vas)

Ksenija Rovan –  član poveljstva (PGD Grčarice)

Rok Košir –  član poveljstva (PGD Jurjevica)

Janez Prelesnik –  član poveljstva (PGD Nemška vas

Nejc Hočevar –  član poveljstva (PGD Lipovec)

Gregor Arko –  član poveljstva (PGD Otavice)

Milan Klun –  član poveljstva (PGD Prigorica)

Mitja Lesar  –  član poveljstva (PGD Rakitnica)

Janez Levstek –  član poveljstva (PGD Sodražica)

Blaž Marolt –  član poveljstva (PGD Sveti Gregor)

Žiga Lovšin –  član poveljstva (PGD Sušje)

Anže Tomšič –  član poveljstva (PGD Velike Poljane)

Anže Puželj –  član poveljstva (PGD Vinice-Zapotok)

Toni Ambrožič –  član poveljstva (PGD Zamostec)

Iztok Oražem-  član poveljstva (PGD Žimarice-Globel-Podklanec)

 

Nadzorni odbor GZ Ribnica

Kontakt

Nejc Pecek Gasilska zveza Ribnica

Nejc Peček
predsednik nadzornega odbora

nejc.pecek@gmail.com

051-310-277

Sestava

Nejc Peček (PGD Dolenja vas) – predsednik

Metod Pucelj (PGD Sodražica)

Pavle Hočevar (PGD Rakitnica)

Arbitraža GZ Ribnica

Kontakt

Miha Jeriha Gasilska zveza Ribnica

Miha Jeriha
predsednik artibraže

miha.jeriha@gmail.com

041-774-116

Sestava

Miha Jeriha (PGD Ribnica) – predsednik

Jože Levstek (PGD Sv. Gregor)

Hinko Klun (PGD Žimarice Globel Podklanec)