PGD Sv. Gregor

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Sveti Gregor – II kategorija

Sveti Gregor 17, 1316 Ortnek

Davčna številka 82304602(zavezanec za DDV: ne)
Matična številka5249210000
TRR SI56 1920 0501 4299 283 (NLB d.d.)

woocommerce placeholder
missing

Vinko Levstek
Predsednik društva

missing

Boštjan Perovšek
Poveljnik

missing

Gašper Zabukovec
Tajnik

Organiziranost

Organi društva

Upravni odbor

Adamič Peter – podpredsednik društva

Petrič Lucija

Adamič Robert

Adamič Rok – gospodar doma

Petrič Andreja

Levstek Jože – gospodar doma

Perovšek Monika

Levstek Vinko – predsednik društva

Marolt Blaž

Marolt Franci

Marolt Petra

Modic Franc

Oblak Stanko

Perovšek Boštjan – poveljnik društva

Petrič Matjaž

Primožič Uroš

Perovšek Uroš

Zabukovec Andraž

Zgonec Jože – gospodar doma

Modic Nejc

Kljun Domen

Levstek Žan

 

Nadzorni obor

Adamič Rudi – Predsednik

Perovšek Janez

Petrič Franc

Komisije

MLADINA

Andreja Petrič Primožič – predsednica


ČLANICE

 

Monika Perovšek – predsednica


VETERANI

Modic Franc – predsednik

Praporščak

Perovšek Janez

Levstek Jože

Zgodovina

Že davnega leta 1900 so se slemenski možje odločili, da ustanovijo prostovoljno gasilsko društvo, s tem povečajo varnost pred požari v Slemenskih 24 zaselkih, obenem pa je bilo delovanje društva glavno gibalo kulturnega, vaškega in družabnega življenja v Slemenih v vseh letih delovanja. Prvi gasilski dom so pričeli graditi leta 1904 in ga leto pozneje v grobem tudi končali.V času obeh vojn je društvo doživljalo težke čase, saj je veliko članov gasilskega društva izgubilo življenje ali pa so se morali zaradi nestrinjanja z oblastjo izseliti v tujino.

Desetletje po drugi svetovni vojni so v društvu zrasle nove generacije gasilcev in se vsa leta opremljala s potrebno gasilsko opremo. Prav tako je bila potreba po izgradnji gasilskega doma in gasilskih garaž. Leta 1984 je bilo prevzeto prvo vozilo IMV za potrebe prevoza moštva. Pred nabavo avtocisterne leta 2000 smo popolnoma adaptirali stari gasilski dom, in tam sedaj s ponosom slemenskih gasilcev stojita dve sodobno opremljeni vozili. Gasilska avtocisterna MAN GVC 16/50 kot osnovno vozilo in vozilo za prevoz gasilcev in krajanov Renault Master. Z avtocisterno MAN GVC 16/50 se je vse od prevzema do danes izvedlo preko 1.800 prevozov pitne vode za krajane Slemen in drugih občanov občine Ribnica.

Društvo redno skrbi za usposabljanje in izobraževanje članov. Tako imamo kar nekaj višjih gasilskih časnikov, častnikov, nižjih častnikov in dobro usposobljeno operativno enoto.  Sodelujemo na vajah GZ Ribnica in vajah zavoda republike Slovenije –  skladišča naftnih derivatov Ortnek. Z enotami članov, članic, mladincev in pionirjev se udeležujemo tekmovanj GZ Ribnica in z zmagovalnimi enotami nadaljujemo tekmovanja na nivoju regije in tudi nivoju GZ republike Slovenije. Sprotno podpiramo slemenski podmladek in jih spodbujamo pri njihovem delu, saj bodo lahko že čez nekaj let odgovorni za vodenje nalog tako v društvu, kakor tudi v osrednji gasilski zvezi Ribnica.

Trudimo se dobro sodelovali z vsemi društvi v območju Gasilske zveze Ribnica in izven. Plod dobrega sodelovanja je listina o pobratenju PGD Sveti  Gregor z PGD Šmarje pri Jelšah, PGD Dobrava in PGD Kokrica. Tudi s temi društvi izredno dobro sodelujemo na več področjih; tekmovanja, izmenjava izkušenj.

Vse od leta 1930 se člani tudi redno udeležujemo kongresov GZ. V letih delovanja ima društvo tudi častnega predsednika in štiri častne člane.

Na Florjanovo nedeljo se člani pri Sv. Gregorju udeležimo maše darovane za pokojne slemenske gasilce in gasilke.

V zgodovini delovanja društva so bili prisotni požari stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Z hitro odzivnostjo operativnih članov  smo preprečili večjo materialno škodo. Odzovemo se vsem, ki so v nesrečah pomoči potrebni, naj si bo na področju Slemen ali izven. Plod dela so številna priznanja in zahvale. Društvo je leta 2003 za nesebično pomoč in sodelovanje prejelo občinsko priznanje občine Ribnica. Leta 2010 je društvo  na občinski proslavi za področje gasilstva in družbeno kulturnega življenja prejelo Gallusovo priznanje občine Ribnica. Istega leta je društvo za pomoč v poplavah prejelo zahvalo GZ Slovenije in srebrni znak CZ Slovenije.

Februarja 2014 ni bilo mogoče preprečiti naravne nesreče – žledolom. Posledično so v soboto, 2.2.2014  vsa naša gospodinjstva ostala brez električne energije. Začeli smo z odstranjevanjem polomljenega drevja in z zagotavljanjem prevoznosti cest in urejanja dostopnosti do posameznih transformatorskih postaj. Preko naših gasilskih prijateljev smo pridobili večje agregate, katere smo s soglasjem in strokovno pomočjo elektra priključili na transformatorske postaje, ki napajajo posamezne vasi. V aktivnostih je sodelovalo preko 30 gasilcev, opravili smo cca 1000 prostovoljnih ur in v nekaj dneh bili opremljeni z 4 večjimi in 15 manjšimi elektro agregati iz cele Slovenije. Po tednu dni trdega dela smo normalizirali slemensko življenje in ponovno ugotovili da samo v slogi je tudi naša moč.

Na občinski proslavi 22.10.2014 občine Ribnica sta za nesebično pomoč in organizacijo odpravljanja posledic nesreče predsednik Peter Adamič in poveljnik Stanko Oblak prejela županovo priznanje.

Pomebni dogodki

1900

Ustanovitev PGD Sveti Gregor

1905

Zgrajen prvi gasilski dom

1913

Prestop društva iz Kranjske gasilske zveze v Gasilsko zvezo v Ljubljani

1930

Člani društva uprizarjajo razne gledališke igre

1934

Gasilska četa se udeleži žalne maše za pokojnim kraljem in priseže zvestobo novemu.

1941

Delovanje društva zaradi vojnih razmer ukinjeno

1946

Društvo ponovno začne z delovanjem

1951

Ustanovljena prva dekliška desetina

1953

Sklep o nabavi nove motorne brizgalne.

1956

Nakup motorne brizgalne “Savica”.

1960

Nakup novega praporja, Izvedena električna napeljava v gasilskem domu

1965

Prevzem nove motorne brizgalne “Mayer Hagen”

1966

Ustanovitev podružnične desetine v Vintarjih in nakup voza za motorno brizgalno

1970

Aktivnosti za zidavo novega gasilskega doma

1980

Praznovanje 80-letnice društva in prevzem novega gasilskega doma

1984

Prevzem kombija “IMV” in cisterne “Creina”

1993

Blagoslov novo zgrajenih gasilskih garaž (na mestu starega gasilskega doma)

1994

Pionirska desetina odide na državno tekmovanje, kjer zasedejo 10 mesto

1995

Ob praznovanju 95- letnice društva na gasilsekm domu odkrita freska Svetega Florijana.

1998

Desetina mladincev tekmuje na državnem tekmovanju v Žižkah.

2000

Praznovanje 100-letnice delovanja društva

2000

Prevzem vozila; avto cisterna MAN – GVC 16/50 in prevzem novega društvenega prapora

2001

Podpis listine o pobratenju z PGD Dobrava

2002

Prevzem vozila za prevoz moštva Renault Master – GVM 8+1

2002

Podpis listine o pobratenju z PGD Šmarje pri Jelšah

2004

Desetina pionirk tekmuje na državnem tekmovanju v Celju

2005

Društvo organizira tekmovanje za značko Mladi gasilec

2005

Prevzem mladinskega prapora

2006

Podpis listine o pobratenju z PGD Kokrica

2007

Srečanje pobratenih društev pri Sv. Gregorju

2010

Desetina pionirjev tekmuje na državnem tekmovanju v Beltincih

2010

Praznovanje 110-letnice delovanja društva in prevzem MB Ziegler PFPN 10-1000 Ultra Leicht 

2013

Blagoslov obnovljenega gasilskega doma in otvoritev muzejske sobe.

2014

Društvo organizira tekmovanje v spajanju sesalnega voda

Funkcionarji PGD Sv. Gregor

Leto

Načelnik

Poveljnik

1900 – 1911

Oblak France

1911 – 1912

Perovšek Jurij

1912 – 1920

Perovšek France

Modic Ivan

1920 – 1931

Perovšek France

Oblak Anton

1931 – 1932

Zabukovec Ivan

Oblak Anton

Leto

Predsednik

Poveljnik

1932 – 1933 

Zabukovec Ivan

Oblak Anton

1933 – 1937

Oblak Anton

Adamič Ivan

1937 – 1941

Oblak Anton

Adamič Anton

II. svetovna vojna – društvo v mirovanju

Leto

 

Predsednik

Poveljnik

1946 – 1947

Levstek Anton

Perovšek Ivan

1947 – 1948

Levstek Anton

Adamič Anton

1948 – 1953

Rigler Ivan

Adamič Anton

1953 – 1954

Adamič Anton

Oblak Vinko

1954 – 1956

Adamič Anton

Perovšek France

1956 – 1959

Adamič Viktor

Perovšek France

1959 – 1967

Adamič Viktor

Oblak Alojzij

1967 – 1972

Drobnič Janez

Oblak Alojzij

1972 – 1974

Levstek Jože

Oblak Alojzij

1974 – 1978

Adamič Ciril

Petrič Anton

1978 – 1981

Levstek Jože

Petrič Anton

1981 – 1982

Levstek Jože

Perovšek France

1982 – 1988

Oblak Alojz

Marolt Jože

1988 – 1993

Modic Franc

Marolt Jože

1993 – 1998

Adamič Slavko

Levstek Vinko

1998 – 2003

Levstek Vinko

Modic Franc

2003 – 2008

Adamič Peter

Modic Franc

2008 – 2013

Adamič Peter

Oblak Stanko

2013 –  

Adamič Peter

Oblak Stanko

Novice

Dogodki

04feb19:00Občni zbor 2023 - PGD Sv. Gregor19:00 Sv. Gregor - Gasilski dom, PGD Sveti Gregor OrganizatorPGD Sv. Gregor