Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Gregor - II KATEGORIJA

Sveti Gregor 17, 1316 Ortnek

Davčna številka 82304602(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 5249210000
TRR SI56 1920 0501 4299 283(NLB d.d)

pgd.svetigregor@gzribnica.si

fb.com/PGD-Sv-Gregor-289270889914

Operativni gasilci PGD Sv. Gregor
missing

Žan Levstek
Predsednik

zan.levstek@hotmail.com
031-273-641
missing

Blaž Marolt
Poveljnik

bm.gasilec@gmail.com
030-643-622

Organiziranost

Dokumenti

Organi društva

Upravni odbor

Žan Levstek – predsednik
Nejc Modic – namestnik predsednika
Blaž Marolt – poveljnik
Tilen Zajc – tajnik
Petra marolt – blagajnik
Aljaž Adamič
David Adamič
Manca Piršič
Peter Adamič
Urban Modic
Uroš Perovšek
Toni Škulj
Gašper Zabukovec – gospodar doma
Monika Perovšek
Lucija Petrič
Andreja Primožič Petrič
Primožič Uroš
Andraž Zabukovec
Boštjan Perovšek
Franci Marolt
Stanko Oblak
Andrej Brinšek
Franc Modic
Vinko Levstek

 

Komisije

MLADINA
Andreja Petrič Primožič – predsednica
ČLANICE
Lucija Petrič – predsednica
VETERANI
Franc Modic – predsednik
INFORMATIKA
Toni Škulj – predsednik

Praporščakr

Perovšek Janez
Levstek Jože
Modic Nejc

Nadzorni odbor

Adamič Rudi – Predsednik
Petrič Matjaž
Zabukovec Andrej

Disciplinska komisija

Marko Modic – Predsednik
Franc Petrič
Janez Perovšek

Zgodovina

Že davnega leta 1900 so se slemenski možje odločili, da ustanovijo prostovoljno gasilsko društvo, s tem povečajo varnost pred požari v Slemenskih 24 zaselkih, obenem pa je bilo delovanje društva glavno gibalo kulturnega, vaškega in družabnega življenja v Slemenih v vseh letih delovanja. Prvi gasilski dom so pričeli graditi leta 1904 in ga leto pozneje v grobem tudi končali.V času obeh vojn je društvo doživljalo težke čase, saj je veliko članov gasilskega društva izgubilo življenje ali pa so se morali zaradi nestrinjanja z oblastjo izseliti v tujino.

Desetletje po drugi svetovni vojni so v društvu zrasle nove generacije gasilcev in se vsa leta opremljala s potrebno gasilsko opremo. Prav tako je bila potreba po izgradnji gasilskega doma in gasilskih garaž. Leta 1984 je bilo prevzeto prvo vozilo IMV za potrebe prevoza moštva. Pred nabavo avtocisterne leta 2000 smo popolnoma adaptirali stari gasilski dom, in tam sedaj s ponosom slemenskih gasilcev stojita dve sodobno opremljeni vozili. Gasilska avtocisterna MAN GVC 16/50 kot osnovno vozilo in vozilo za prevoz gasilcev in krajanov Renault Master. Z avtocisterno MAN GVC 16/50 se je vse od prevzema do danes izvedlo preko 1.800 prevozov pitne vode za krajane Slemen in drugih občanov občine Ribnica.

Društvo redno skrbi za usposabljanje in izobraževanje članov. Tako imamo kar nekaj višjih gasilskih časnikov, častnikov, nižjih častnikov in dobro usposobljeno operativno enoto. Sodelujemo na vajah GZ Ribnica in vajah zavoda republike Slovenije – skladišča naftnih derivatov Ortnek. Z enotami članov, članic, mladincev in pionirjev se udeležujemo tekmovanj GZ Ribnica in z zmagovalnimi enotami nadaljujemo tekmovanja na nivoju regije in tudi nivoju GZ republike Slovenije. Sprotno podpiramo slemenski podmladek in jih spodbujamo pri njihovem delu, saj bodo lahko že čez nekaj let odgovorni za vodenje nalog tako v društvu, kakor tudi v osrednji gasilski zvezi Ribnica.

Trudimo se dobro sodelovali z vsemi društvi v območju Gasilske zveze Ribnica in izven. Plod dobrega sodelovanja je listina o pobratenju PGD Sveti Gregor z PGD Šmarje pri Jelšah, PGD Dobrava in PGD Kokrica. Tudi s temi društvi izredno dobro sodelujemo na več področjih; tekmovanja, izmenjava izkušenj.

Vse od leta 1930 se člani tudi redno udeležujemo kongresov GZ. V letih delovanja ima društvo tudi častnega predsednika in štiri častne člane.

Na Florjanovo nedeljo se člani pri Sv. Gregorju udeležimo maše darovane za pokojne slemenske gasilce in gasilke.

V zgodovini delovanja društva so bili prisotni požari stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Z hitro odzivnostjo operativnih članov smo preprečili večjo materialno škodo. Odzovemo se vsem, ki so v nesrečah pomoči potrebni, naj si bo na področju Slemen ali izven. Plod dela so številna priznanja in zahvale. Društvo je leta 2003 za nesebično pomoč in sodelovanje prejelo občinsko priznanje občine Ribnica. Leta 2010 je društvo na občinski proslavi za področje gasilstva in družbeno kulturnega življenja prejelo Gallusovo priznanje občine Ribnica. Istega leta je društvo za pomoč v poplavah prejelo zahvalo GZ Slovenije in srebrni znak CZ Slovenije.

Februarja 2014 ni bilo mogoče preprečiti naravne nesreče – žledolom. Posledično so v soboto, 2.2.2014 vsa naša gospodinjstva ostala brez električne energije. Začeli smo z odstranjevanjem polomljenega drevja in z zagotavljanjem prevoznosti cest in urejanja dostopnosti do posameznih transformatorskih postaj. Preko naših gasilskih prijateljev smo pridobili večje agregate, katere smo s soglasjem in strokovno pomočjo elektra priključili na transformatorske postaje, ki napajajo posamezne vasi. V aktivnostih je sodelovalo preko 30 gasilcev, opravili smo cca 1000 prostovoljnih ur in v nekaj dneh bili opremljeni z 4 večjimi in 15 manjšimi elektro agregati iz cele Slovenije. Po tednu dni trdega dela smo normalizirali slemensko življenje in ponovno ugotovili da samo v slogi je tudi naša moč.

Na občinski proslavi 22.10.2014 občine Ribnica sta za nesebično pomoč in organizacijo odpravljanja posledic nesreče predsednik Peter Adamič in poveljnik Stanko Oblak prejela županovo priznanje.

Pomebni dogodki

1900Ustanovitev PGD Sveti Gregor
1905Zgrajen prvi gasilski dom
1913Prestop društva iz Kranjske gasilske zveze v Gasilsko zvezo v Ljubljani
1930Člani društva uprizarjajo razne gledališke igre
1934Gasilska četa se udeleži žalne maše za pokojnim kraljem in priseže zvestobo novemu.
1941Delovanje društva zaradi vojnih razmer ukinjeno
1946Društvo ponovno začne z delovanjem
1951Ustanovljena prva dekliška desetina
1953Sklep o nabavi nove motorne brizgalne.
1956Nakup motorne brizgalne “Savica”.
1960Nakup novega praporja, Izvedena električna napeljava v gasilskem domu
1965Prevzem nove motorne brizgalne “Mayer Hagen”
1966Ustanovitev podružnične desetine v Vintarjih in nakup voza za motorno brizgalno
1970Aktivnosti za zidavo novega gasilskega doma
1980Praznovanje 80-letnice društva in prevzem novega gasilskega doma
1984Prevzem kombija “IMV” in cisterne “Creina”
1993Blagoslov novo zgrajenih gasilskih garaž (na mestu starega gasilskega doma)
1994Pionirska desetina odide na državno tekmovanje, kjer zasedejo 10 mesto
1995Ob praznovanju 95- letnice društva na gasilsekm domu odkrita freska Svetega Florijana.
1998Desetina mladincev tekmuje na državnem tekmovanju v Žižkah.
2000Praznovanje 100-letnice delovanja društva
2000Prevzem vozila; avto cisterna MAN – GVC 16/50 in prevzem novega društvenega prapora
2001Podpis listine o pobratenju z PGD Dobrava
2002Prevzem vozila za prevoz moštva Renault Master – GVM 8+1
2002Podpis listine o pobratenju z PGD Šmarje pri Jelšah
2004Desetina pionirk tekmuje na državnem tekmovanju v Celju
2005Društvo organizira tekmovanje za značko Mladi gasilec
2005Prevzem mladinskega prapora
2006Podpis listine o pobratenju z PGD Kokrica
2007Srečanje pobratenih društev pri Sv. Gregorju
2010Desetina pionirjev tekmuje na državnem tekmovanju v Beltincih
2010Praznovanje 110-letnice delovanja društva in prevzem MB Ziegler PFPN 10-1000 Ultra Leicht
2013Blagoslov obnovljenega gasilskega doma in otvoritev muzejske sobe.
2014Društvo organizira tekmovanje v spajanju sesalnega voda

Funkcionarji PGD Nemška vas

LetoNačelnikPoveljnik
1900 – 1911Oblak France
1911 – 1912Perovšek Jurij
1912 – 1920Perovšek FranceModic Ivan
1920 – 1931Perovšek FranceOblak Anton
1931 – 1932Zabukovec IvanOblak Anton
LetoPredsednikPoveljnik
1932 – 1933Zabukovec IvanOblak Anton
1933 – 1937Oblak AntonAdamič Ivan
1937 – 1941Oblak AntonAdamič Anton

II. svetovna vojna – društvo v mirovanju

LetoPredsednikPoveljnik
1946 – 1947Levstek AntonPerovšek Ivan
1947 – 1948Levstek AntonAdamič Anton
1948 – 1953Rigler IvanAdamič Anton
1953 – 1954Adamič AntonOblak Vinko
1954 – 1956Adamič AntonPerovšek France
1956 – 1959Adamič ViktorPerovšek France
1959 – 1967Adamič ViktorOblak Alojzij
1967 – 1972Drobnič JanezOblak Alojzij
1972 – 1974Levstek JožeOblak Alojzij
1974 – 1978Adamič CirilPetrič Anton
1978 – 1981Levstek JožePetrič Anton
1981 – 1982Levstek JožePerovšek France
1982 – 1988Oblak AlojzMarolt Jože
1988 – 1993Modic FrancMarolt Jože
1993 – 1998Adamič SlavkoLevstek Vinko
1998 – 2003Levstek VinkoModic Franc
2003 – 2008Adamič PeterModic Franc
2008 – 2013Adamič PeterOblak Stanko
2013 –Adamič PeterOblak Stanko

Novice

Dogodki

12jul(jul 12)21:0013(jul 13)03:00Veselica z ansamblom AktualPGD Sv. Gregor21:00 - 03:00 (13)(GMT+02:00) Sv. Gregor - Športno igrišče OrganizatorPGD Sv. Gregor