Položaj je določena dolžnost ali funkcija v hierarhiji prostovoljne gasilske organizacije. Položajna oznaka označuje položaj gasilca v gasilski organizaciji glede na njegovo funkcionalno ali organizacijsko dolžnost.

Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog iz drugega in organizacijskih nalog, so v obliki romboida in se nosijo na gasilski uniformi na ovratniku, na delovni in gasilski zaščitni obleki pa v obliki romboida ob levem žepu.

V gasilstvu se ločita dve osnovni veji vodstva društva.

  1. Poveljstvo: Člani poveljstva so zadolženi za operativno delo
  2. Predsedstvo: Člani predsedstva pretežno skrbijo za posle na področju organizacije gasilstva

Vrsto in obliko gasilskih uniform, njihovo nošenje, oznake in čine gasilcev, osebno in skupinsko zaščitno opremo ter obliko in vsebino gasilskih izkaznic določa “PRAVILNIK o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah”.

Gasilski simboli (znaki) in čini, ki se uporabljajo v prostovoljnem gasilstvu v Sloveniji. Poklicni gasilci uporabljajo drugačne simbole in čine.

častna funkcija

Funkcijsko oznako častni poveljnik ali častni predsednik nosi kandidat, ki je imenovan na pristojnem organu gasilskega društva, gasilske zveze ali gasile zveze Slovenije.

Častni predsednik

Častni predsednik

Častni poveljnik

Častni poveljnik

Oznake

Pionir, mladinec

Pionir, mladinec

clan gasilskega drustva

Član gasilskega društva

Član gasilskega društva

Operativni gasilec

Operativne oznake v PGD

desetar

Desetar

Podpoveljnik, vodja enot

Podpoveljnik ali vodja enot PGD

Poveljnik PGD

Poveljnik PGD

Organizacijske oznake v PGD

Član upravnega odboga PGD in drugih voljenih organov v PGD

Član upravnega odbora PGD in drugih voljenih organov v PGD

Podpredsednik, tajnik PGD

Podpredsednik ali tajnik PGD

Predsednik PGD

Predsednik PGD

Občinske funkcije

Poveljnik sektorja

Poveljnik sektorja

Občinski podpoveljnik

Občinski podpoveljnik

Občinski poveljnik

Občinski poveljnik

Funkcije gasilske zveze

Član poveljstva gasilske zveze

Član poveljstva gasilske zveze

Podpoveljnik gasilske zveze

Podpoveljnik gasilske zveze

Poveljnik gasilske zveze

Poveljnik gasilske zveze

Član predsedstva GZ ali drugih voljenih organov

Član predsedstva gasilske zveze ali drugih voljenih organov

Podpredsednik ali tajnik gasilske zveze

Podpredsednik ali tajnik gasilske zveze

Predsednik gasilske zveze

Predsednik gasilske zveze

Funkcije gasilske zveze Slovenije

Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS

Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS

Podpoveljnik GZS

Podpoveljnik gasilske zveze Slovenije

Poveljnik GZS

Poveljnik gasilske zveze Slovenije

Član predsedstva GZS

Član predsedstva gasilske zveze Slovenije

Podpredsednik GZS

Podpredsednik gasilske zveze Slovenije

Predsednik GZS

Predsednik gasilske zveze

112 - SOS

Klic na številko 112 lahko reši življenje.

Gasilska preventiva Slikice 112 e1584969233969

Številko 112 lahko pokličete v kateri koli državi EU, če nujno potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo.

Ob klicu ostanite mirni in povejte

kdo kliče,
kaj se je zgodilo,
kje se je zgodilo,
kdaj se je zgodilo,
koliko je ponesrečencev,
kakšne so poškodbe,
kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
kakšna pomoč je potrebna.

Več informacij: www.sos112.si