PGD Zamostec

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAMOSTEC – I kategorija

Zamostec 8a, 1317 Sodražica

Davčna številka 43425640(zavezanec za DDV: ne)
Matična številka 5219876
TRR SI56 0232 1001 4916 907 (NLB d.d.)

PGD Zamostec
missing

RENATA TROHA
Predsednica društva

missing

ANTON AMBROŽIČ
Poveljnik

missing

NUŠA KLAJIČ AMBROŽIČ
Tajnica

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Zamostec opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselji Zamostec, Lipovšica, Nova Štifta, Male Vinice, Ravni Dol, Sinovica in Preska.

Organi društva

Upravni odbor

Ambrižič Anton – poveljnik

Benčina Andrej

Mihelič Bojan

Prijatelj Anton – predsednik komisije za veterane

Prijatelj Emil

Prijatelj Mateja – predsednica komisije za članice

Pucelj Viktor

Sovdat Matevž

Trhljen Mateja – blagajničarka

Brcar Meta -predsednica komisije za mladino

Troha Renata – predsednica

Nadzorni obor

Brinšek Nataša – predsednica

Pintar Brane

Vesel Jože

Operativa

Anton Ambrožič – poveljnik

Benčina Andrej

Lipužič Marija Evelyn – pomočnik poveljnika za prvo pomoč

Mihelič Bojan

Prijatelj Anton – podpoveljnik

Prijatelj Emil

Pucelj Viktor

Sovdat Matevž

Trhljen Jan

Vesel Jože

Komisije

KOMISIJA ZA ČLANICE

Prijatelj Mateja- predsednica   

Ambrožič Nuša

Prijatelj Marjana

KOMISIJA ZA MLADINO

Brcar Meta- predsednica

Vesel Jože

Pucelj Viktor

Zgodovina

PGD Zamostec je bilo ustanovljeno leta 1921. Pred ustanovitvijo društva so  se vaščani organizirali v gasilski četi, ki je sodelovala s PGD Sodražica. Zaradi boljše požarne varnosti so se odločili, da ustanovijo svoje gasilsko društvo. Med ustanovitelji so bili Klun Anton, Klun Franc, Lesar Franc, Mohar Anton, Lovšin Janez in Ambrožič Alojz kot prvi predsednik.

O dejavnosti društva pred in med drugo svetovno vojno  govorijo le pričevanja starejših članov, saj je bila vsa društvena dokumentacija med drugo svetovno vojno uničena. Iz ustnih virov vemo, da so po ustanovitvi društva, na mestu kjer stoji gasilski dom danes, zgradili shrambo za gasilsko orodje, ki je imela tudi lesen stolp, z namenom zagotavljanja ustrezne požarne varnosti.

Druga svetovna vojna je tudi v Zamostcu pustila razdejanje. Prva leta po vojni so se krajani trudili obnoviti svoje domove in gradili so tudi nove. Delo članov je bilo v prvih povojnih letih usmerjeno v medsosedsko pomoč, kasneje so zaživele tudi gasilske aktivnosti. Člani društva so pomagali pri izgradnji vodovoda v domači vasi. Do začetka petdesetih let je bilo društvo opremljeno z ročno brizgalno. To so zamenjali  z  motorno brizgalno, tako imenovano Rakovico. Star voz za prevoz moštva in  brizgalne so zamenjali z novejšim. Že v tem času je bila aktivna tudi ženska desetina, ki se je vključevala v delo in življenje društva.  

Šestdeseta leta so bila za člane društva zelo aktivna, saj so začeli graditi nov gasilski dom. Pri delu so pomagali vsi vaščani. Vsak je prispeval po svojih močeh, z delom ali z materialom. Pri iskanju finančnih sredstev se je takratno vodstvo  s prošnjami obrnilo tudi na izseljence v Ameriki in Nemčiji. Leta 1961 je društvo praznovalo  40-letnico ustanovitve in  razvilo nov društveni prapor.

V začetku sedemdesetih let je bil v Zamostcu dokončan gasilski dom. Leta 1972 se je društvo posodobilo z novo motorno brizgalno ROSENBAUER. Istega leta je bil razvit prvi pionirski prapor. Dom je  leta 1975 dobil  električno sireno. Konec sedemdesetih let se je pokazala potreba po nakupu gasilskega vozila.

Pomemben pečat v delovanju društva je dal dolgoletni predsednik Ignacij Gačnik, ki je vodil društvo vse od leta 1936 do leta 1975, ko mu je bil dodeljen status dosmrtnega častnega predsednika društva.

V začetku osemdesetih let so domači gasilci iz Nemčije uvozili tam odpisano gasilsko vozilo z orodjem in vgrajeno črpalko. Vozilo znamke Opel je bilo opremljeno tudi s prenosno črpalko. V tem času je bila gasilskemu domu prizidana garaža. V nadstropju je društvo pridobilo veliko večnamensko dvorano.  Uredili so tudi okolico doma.

Leta 1990 je društvo kupilo rabljeno vozilo LADA NIVA in prikolico, ki so jo predelali, da je dopolnjevala intervencijsko vozilo.

Začetek devetdesetih let je bil za društvo v znamenju priprav na praznovanje 70-letnice društva, ki ga je preprečila vojna za osamosvojitev Slovenije. V tem desetletju je bi obnovljen stari stolp, prostori v gasilskem  domu so dobili svoj namen. Popravili so  tudi streho.

Leto 2006 zaznamuje nakup poveljniškega vozila znamke  Mitsubishi. V letu 2011 so vozni park posodobili z novo prikolico, ki dopolnjuje funkcionalnost poveljniškega vozila.

Razvoj in napredek gasilstva  je pokazal, da je naš gasilski dom neustrezen, star in potrebuje prenovo. Leta 2015 smo začeli s pridobivanjem dokumentacije. Aprila 2017 je stekla priprava za rušenje starega dela objekta, zgrajenega v šestdesetih letih.

27. 6. 2017, ko je postalo gradbeno dovoljenje pravnomočno, smo začeli z deli. Nov gasilski dom ima enotno ostrešje. V pritličju ostajajo garaže, v novem delu je prostor za skladišče, sanitarije ter kotiček namenjen arhivu in zgodovini društva. Spodnji prostori bodo v celoti dostopni tudi invalidom. V nadstropju ostaja velika večnamenska dvorana. V novem delu nadstropja smo poleg sanitarij in majhne kuhinje pridobili tudi veliko sejno sobo. Do sedaj so bila izvedena gradbena dela, narejena je nova streha, vgrajena nova okna, vodovodne inštalacije ter fasada severne stene doma. Elektroinštalacije so v teku.

Do stote obletnice delovanja društva si želimo zaključiti z deli ter na slavnostni prireditvi prevzeti v uporabo prenovljen gasilski dom.

Z namenom obnove doma smo vrsto let opravljali različna dela in sodelovali na različnih prireditvah in s tem nabirali in hranili denar. Za finančno pomoč smo se obrnili tudi na podjetja in posameznike v naši okolici, vendar je bil odziv skromen. Ker ima v naši vasi gasilski dom velik pomen, ne le za gasilce, temveč za vse krajane, nam je prisluhnil tudi  župan in podprl naša prizadevanja tako, da smo z občino Sodražica sklenili pogodbo o sofinanciranju.

V evidenci gasilskega računalniškega programa je vpisanih 119 članov. Od tega je 11 pionirjev, 19 mladincev, 11 gasilcev pripravnikov, 15 operativnih gasilcev, 10 rezervnih operativnih gasilcev, 15 članic, 33 podpornih članov, 4 veterani ter 1 častni član. Društvo pokriva vasi: Zamostec, Sinovica, Preska, Male Vinice, Ravni dol, Nova Štifta in Lipovšica.

PGD Zamostec se še z 19 društvi povezuje v Gasilsko zvezo Ribnica. Gasilci se redno udeležujejo usposabljanj, gasilskih vaj in izobraževanj z namenom utrjevanja in pridobivanja novih znanj in veščin. Naše tekmovalne enote članic in članov različnih kategorij se redno udeležujejo tekmovanj v sklopu GZ Ribnica. Naši člani sodelujejo v predsedstvu, poveljstvu in nadzornem odboru GZ Ribnica.

Predsedniki skozi čas

PREDSEDNIK

ODDO

1921

1935

AMBROŽIČ ALOJZ

1936

1967

GAČNIK IGNACIJ

1968

1969

LOVKA IVAN

1970

1975

GAČNIK IGNACIJ

1976

1985

LOVKA IVAN

  5. 2. 1986

29. 1. 1994

LESAR FRANC

29. 1. 1994

29. 1. 2000

PINTAR BRANE

29. 1. 2000

26. 1. 2008

AMBROŽIČ ANTON

26. 1. 2008

26. 1. 2013

KOVAČIČ BLAŽ

26. 1. 2013

 

TROHA RENATA

Poveljniki skozi čas

ODDOPOVELJNIK

1921

1952

Ni podatka

1952

1953

ARKO ANDREJ

1954

1959

LOVKA IVAN

1960

1961

OGRINC FRANC

1962

1964

ARKO ANDREJ

1965

1967

OGRINC FRANC

1968

1969

ZBAČNIK JANEZ

1970

1984

ZIDAR JANEZ

1985

1985

TRHLJEN IVAN

  5. 2. 1986

14. 1. 1990

TRHLJEN JANEZ

14. 1. 1990

26. 1. 2008

PRIJATELJ ANTON

26. 1. 2008

26. 1. 2013

PUCELJ VIKTOR

26. 1. 2013

 

AMBROŽIČ ANTON

 

Novice

Dogodki

28jan19:0021:00Občni zbor 2023 - PGD Zamostec19:00 - 21:00 Zamostec - Gasilski dom, Zamostec 8a OrganizatorPGD Zamostec