PGD Dolenji lazi

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Dolenji Lazi – I kategorija

Dolenji Lazi 2a 1310 Ribnica

Davčna številka 76289451
Matična številka 5245761
TRR SI56 1920 0500 8248 326 (DBS d.d.)

PGD Dolenji lazi 1
missing

Dejak Branko
Predsednik društva

missing

Krajec Miha
Poveljnik

missing

Dejak Mateja
Tajnica

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvoopravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselji Breg pri Ribnici, Dolenji Lazi, Zapuže pri Ribnici in Grič.

Organi društva

Upravni odbor

Dejak Branko

Krajec Miha

Ilc Janez

Krajec Žan

Rigler Jože

Krajec Jernej

Della Schiava David

Knavs Tone

Ilc Nejc

Andoljšek Uroš

Kljun Janez

Nadzorni obor

Krajec Jernej – predsednik

Šmalc Miha

Šilc Filip

Praporščak

Mate Janez

Andoljšek Patrik

Operativa

Krajec Miha – poveljnik

Rigler Jože – namestnik poveljnika

Kljun Matevž – pomočnik poveljnika za IDA

Šilc Filip – pomočnik poveljnika  za IDA

Kljun Gašper – pomočnik poveljnika za radijske zveze

Andoljšek Patrik

Dejak Rok – voznik

Ilc Nejc – voznik

Šmalc Miha – pomočnik poveljnika za PP

Krajec Žan- orodjar

Komisije

MLADINA

Kljun Tajda – predsednica

Dejak Ana

ČLANICE

Krajec Nataša – predsednica

Zgodovina

PGD Dolenji Lazi danes obsega vasi Breg, Dolenji Lazi, Zapuže in naselje Grič.

Zgodovina društva sega v prejšnje stoletje, in sicer v leto 1928, ko so na ustanovnem občnem zobru 15. novembra 1928 ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo v Dolenjih Lazih.

Na ustanovnem občnem zboru je bil za načelnika in poveljnika društva izvoljen Boh Anton, za odbornike društva pa so bili izvoljeniMihelič Stane, Petek Jože, Petek Janez in Prijatelj Ignacij.

Začetki so bili težki, saj je bilo potrebno začeti iz nič. Potrebno je bilo nabaviti opremo in orodje za gašenje ter zgraditi tudi shrambo za gasilsko opremo in orodje.

Že v letu 1929 so požrtvovalni člani kupili motorno brizgalno, ki so jo kupili na posojilo. Cena motorno brizgalne je bila 39.000 takratnih dinarjev. Za nakup so morali najeti posojilo pri takratni posojilnici v Ribnici.

V letu 1933 je bil za potrebe prevoza motorne brizgalne, orodja in seveda moštva narejen voz za konjsko vprego. Sledila so težka leta do 2. svetovne vojne in tudi vojna, ki je onemogočila normalno delovanje društva. Veliko članov je v vojni padlo.

V letu 1964 je društvo nabavilo novo motorno brizgalno Meyerhagen, ki je dolga leta služila svojemu namenu in je uporabna tudi danes. Sledila so leta modernizacije in končno tudi nabava prvega gasilskega avtomobila. Društvo je leta 1979 kupilo rabljeno vozilo TAM 2000 in ga predelalo za prevoz gasilske opreme in moštva.

V letu 1988 so od PGD Ribnica prejeli rabljen gasilski kombi IMV. V letu 2002 so gasilci brezplačno odstopili zemljišče in Občina Ribnica je ob gasilnem domu zgradila sodobno športno igrišče. V letu 2003 je društvo ob praznovanju 75-letnice delovanja društva razvilo nov gasilski prapor. Že v naslednjem letu je društvo v Nemčiji kupilo vozilo Fiat Iveco in ga predelalo v vozilo GVV-1.

V letu 2008 je društvo praznovalo 80-letnico svojega obstoja. Obletnico so svečano obeležili s proslavo, gasilsko parado in ob koncu seveda s tradicionalno gasilsko veselico.

Konec leta 2010 so se odločili za nakup nove motorne črpalke Rosengbauer Fox III, ki so jo v začetku leta 2011 tudi kupili. Svečan prevzem nove motorne črpalke je bil v juliju 2011. Ob tej priliki so pripravili proslavo in parado z gasilsko veselico.

Društvo se skozi vsa leta obstoja trudi zagotavljati požarno varnost v naseljih Breg, Dolenji Lazi, Grič in Zapuže.

Funkcionarji PGD Dolenji lazi

LetoNačelnikPoveljnikTajnik

1928–1932

Boh Anton

Lovšin Janez

Petek Jože

LetoPredsednikPoveljnikTajnik

1932–1933

Boh Anton

Lovšin Janez

Petek Jože

1933–1937

Boh Anton

Lovšin Janez

Grebenc Ivan

1937–1940

Petek Alojz

Prelesnik Anton

Mrše Janez

1940–1941

Lovšin Janez

Prelesnik Anton

Mrše Janez

II. svetovna vojna – društvo v mirovanju

Novice

Dogodki

04mar19:0022:00Občni zbor 2023 - PGD Dolenji Lazi19:00 - 22:00 Dolenji Lazi - gasilski dom OrganizatorPGD Dolenji Lazi

LetoPredsenikPoveljnikTajnik

1945–1957

Petek Alojz

Arko Janez

Lovšin Janez

1957–1959

Petek Alojz

Arko Janez

Dejak Franc

1959–1962

Lesar Rudi

Arko Janez

Krajc Anton

1962–1972

Boh Janez

Arko Janez ml.

Krajc Anton

1972–1990

Rigler Jože

Štupica Ivan

Krajc Anton

1990–1991

Rigler Jože

Rigler Jože

Čampa Janez

1991–1992

Oblak Viktor

Rigler Jože

Dejak Branko

1992–1995

Štupica Ivan

Štupica Mirko

Dejak Branko

1995–2001

Petek Janez

Štupica Mirko

Šilc Franci

2001–2003

Petek Janez

Štupica Mirko

Čampa Janez

2003–2005

Arko Janez

Mrhar Matjaž

Krajec Jernej

2005–2008

Arko Janez

Rigler Jože

Krajec Jernej

2008–2013

Dejak Branko

Andoljšek Izidor

Krajec Jernej

2013–2015

Dejak Branko

Andoljšek Izidor

Zbačnik Ciril