Prostovoljno gasilsko društvo Rakitnica - I KATEGORIJA

Rakitnica 6a, 1331 Dolenja vas

Davčna številka 38997835(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 5247586
TRR SI56 0232 1001 1595 142(NLB d.d)

pgd.rakitnica@gzribnica.si

PGD Rakitnica
missing

Aleš Ilc
Predsednik

031-797-169
missing

Mitja Lesar
Poveljnik

missing

Jana Stojanović
Tajnik

041-561-808

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Rakitnica s opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselji Rakitnica, Blate in Kot pri Rakitnici .

Dokumenti

Organi društva

Zgodovina

PGD Rakitnica je bilo ustanovljeno leta 1919, torej kmalu po 1. svetovni vojni, v kateri je zgorelo mnogo domačij in gospodarskih poslopij, kar je narekovalo ustanovitev gasilskega društva in nakup opreme za gašenje požarov. Društvo je vseskozi dobro delovalo, leta 1939 je za tiste čase nabavilo moderno brizgalno ILO, ki so jo okrog leta 1960 opremili z električnim vžigom.

V obdobju med 1960 in 1970 v vasi niso beležili kakšnih velikih požarov, med člani je prihajalo do nesoglasij in delovanje društva je praktično zamrlo vse do leta 1983, ko se je na pobudo Pavla Hočevarja zbrala skupina mlajših vaščanov in ponovno oživila društvo. Stari gasilski dom je bil porušen, zato je Vidervol  Niko, ki je postal predsednik, odstopil svojo garažo, kjer se je shranilo staro motorno brizgalno in novo orodje, ki ga je društvo začelo nabavljati. Društvo je organiziralo tečaje za izprašane gasilce in v svoje vrste pritegnilo kar 30 vaščanov.

Vzporedno se je pripravil načrt za izgradnjo doma, zemljišče v splošni ljudski rabi je občina brezplačno prenesla na društvo, ki je takoj začelo z gradnjo. Sredstva so se pridobila z organizacijo veselic, z delovnimi akcijami preko Krajevne skupnosti Dolenja vas, veliko je doniralo tedanje gospodarstvo, obrtniki in vaščani Rakitnice. Veliko pa je pomagala Gasilska zveza Ribnica, s finančnimi sredstvi pa je pomagala tudi občina Ribnica.

Po sedmih letih je društvo leta 1990 odprlo gasilski dom, v katerem je bil poleg shrambe za avto in orodje urejen prostor za zbiranje mleka, v nadstropju pa skoraj 100 m2 velika večnamenska dvorana. Ob odprtju doma je društvo pridobilo avto, prikolico, motorno brizgalno, razvilo pa je tudi nov prapor. Tako so bili ustvarjeni vsi pogoji za dobro delovanje društva.

Okrog leta 2000 je zopet sledil padec v delovanju, ki pa na srečo ni bil usoden, saj se je del starega vodstva in nekaj mladih zopet zagnalo in začelo pospešeno delovanje v smeri izobraževanja gasilske operative, obnove doma in nakupa sodobnejše opreme. Tako se je  na obnovljeno fasado naslikalo panoramo vasi s Sv. Florfijanom, leta 2006 je bilo nabavljeno vozilo s cisterno za vodo, leta 2007 je društvo ob domu zgradilo športno igrišče, leta 2009 pa se je v domu napeljalo centralno ogrevanje.

V letu 2011 se je ob domu zgradilo tudi balinišče, ki tako zaokroža družabno življenje gasilcev in vaščanov.

PGD Rakitnica, ki pokriva vasi Rakitnica in Kot pri Rakitnici, deluje tudi širše v prostoru. V letih 2005 do 2011 je bilo med nosilci prireditve oglarske kope, redno sodeluje pri organizaciji Teka po Lončariji, pomaga pri varovanju raznih prireditev (pustni karneval, silvestrovanje na prostem…), člani društva pa veliko sodelujejo pri »vaških zadevah«, od cestne ureditve, urejanja prostora pred pokopališčem, pa do izgradnje opornih zidov.

Glavna težava društva je pridobitev mladih v svoje vrste,  problem pa je današnji čas, ki je preplavljen z računalništvom, ki »ubija« druženje. Gre za problem celotne družbe na vseh področjih, ne samo na gasilskem. Upati je, da se bo trend obrnil, ko bodo ljudje začutili potrebo po druženju in bo ustvarjalnost zopet cenjena.

V obdobju  po drugi svetovni vojni so rakitniško gasilstvo vodili: Stane Oberstar, Rus Vinko, Trdan Jože, Hočevar Franc, Vidervol Anton…

Leta 1983, ko je Hočevar Pavel, glavni pobudnik za ponovno oživitev društva uspel aktivirati vaščane, so bili funkcionarji naslednji člani.

Predsedniki so si od leta 1983 po vrsti sledili: Niko Vidervol, Stane Oberstar ml., Anton Tkalec, Pavel Henigman in Pavel Hočevar, ki trenutno vodi društvo.

Poveljniki PGD Rakitnica od leta 1983 so bili: Franc Levstik, Bojan Kersnič, Uroš Henigman in trenutni Pavel Henigman.

Poleg naštetih predsednikov in poveljnikov, so bili v Upravnih odborih društva prisotni  člani, ki so tudi danes gonilna sila društva: Ciril Pucelj kot uspešen blagajnik društva zadnjih 30 let, Černe Aleš kot operativec, Klun Peter, Vid Pucelj, Levstek Janez, Rok Lovšin, Matjaž Vidervol in Jana Stojanovič, ki je tajnica društva od leta 2010, ko je dotedanji tajnik Pavel Hočevar prevzel funkcijo predsednika društva.

Novice

Dogodki

Ni dogodkov