PGD Lipovec

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIPOVEC – I kategorija

Lipovec 17, 1331 Dolenja vas

Davčna številka 96062550
Matična številka 5216788
TRR SI56 0232 1001 2591 526(NLB d.d.)

woocommerce placeholder
missing

Milan Oražem
Predsednik društva

missing

Damijan Levstek
Poveljnik

missing

Bernard Hočevar
Tajnik

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselji Lipovec in Makoše z okolico.

Organi društva

Upravni odbor

Milan Oražem – predsednik

Slavko Starc – podpredsednik

Levstek Damijan – poveljnik

Andrej Starc – namestnik poveljnika

Bernard Hočevar – tajnik

Tomaž Petek – član

Lovro Trubačev – član

Operativa

Marko Dejak

Bernard Hočevar

Jože Hočevar

Boštjan Levstek

Damijan Levstek

Marko Oražem

Milan Oražem

Tomaž Petek

Andrej Starc

Slavko Starc

Peter Trubačev

Nadzorni obor

Peter Trubačev – predsednik

Boštjan Levstek

Leon Lovšin

Komisije

MLADINA

Tomaž Petek – predsednik

Bernard Hočevar

Peter Trubačev

disciplinska mladina

Jože Palčič– predsednik

Jože Oražem

Dejak Marko

VETERANI

Stane Levstek – predsednik

France Vidervol

Praporščak

Dušan Hočevar

Tomaž Petek

Zgodovina

Gasilstvo v vasi Lipovec sega v leto 1953, ko je bila desetina Lipovec organizirana kot sestavni del PGD Dolenja vas.

Takoj so pričeli z gradnjo gasilskega doma na vaškem zemljišču. Dom je bil dograjen v letu 1958.

V letu 1959 je desetina dobila ročno črpalko, nameščeno na voz matičnega društva Dolenja vas. Iz izkupička veselice so v letu 1964 nabavili 400-litrsko Tomosovo črpalko.

Leta 1978 France Vidervol predlaga, da bi ustanovili lastno gasilsko društvo. Uradno se društvo ustanovi leta 1981. Prvi predsednik je postal Janez Levstek, poveljnik pa Franc Vidervol.

Nabavila se je rabljena MB 8/8 Ziegler, istočasno pa tudi prikolica za prevoz in nekaj opreme. Kaj kmalu je padla ideja o nabavi vozila Zastava 850, ki je služilo tako za prevoz gasilcev kot tudi za transport prikolice z orodjem.

Ker je bil gasilski dom premajhen, so pričeli pričeli z dograditvijo. V letu 1984 je bil dom dograjen in dokončno opremljen v zgornjih prostorih. Veliko sredstev so donirali domačini in Dejak Janez – Žnidarjev, ki je bil na začasnem delu v Ameriki.

V volilnem letu 1985 je bilo izvoljeno novo vodstvo, ki je delovalo en mandat:

predsednik Dejak Branko, poveljnik Lovšin Leon, tajnik Palčič Jože, blagajnik Andoljšek France.

Pričeli so z vajami in z udeležbo na tekmovanjih. Velik poudarek je bil namenjen izobraževanju.

Nekaj zatišja v delovanju se je pojavilo v letu 1994, ko je občni zbor PGD Lipovec obiskalo le deset članov. Toda zagnanost ni padla v vodo, saj so se člani že leta 1997 v večjem številu udeležili tečaja za uporabnika radijske postaje in tečaja za gasilca, kar je dalo društvu nov zagon.

Na prelomu tisočletja so odprodali dotrajan avto, društvo pa je od OGZ Ribnica dobilo rabljeno vozilo Lada Karavan.

Ob 20-letnici društva so leta 2001 razvili nov društveni prapor, uredili okolico doma in preuredi gasilski dom.

Društvo je pričelo sodelovati s sosednjimi društvi in organizacijami. Tako je pristopilo k organizaciji Teka po Lončariji in prevzelo dela varovanja ob pustnem karnevalu v Ribnici.

V letu 2007 so pričeli zbirati sredstva za novo gasilsko vozilo. V naslednjem letu je bilo vozilo slavnostno predano svojemu namenu. Gasilsko vozilo GV V1 Iveco Daily je bilo eno prvih te vrste v GZ Ribnica.

Za praznovanje 30-letnice PGD Lipovec je bila v uporabo predana nova MB 8/8 Rosenbauer Fox III.

Novice

Dogodki

Ni dogodkov