Servis gasilnih aparatov

Gasilska Zveza Ribnica je ena izmed pooblaščenih ustanov, ki lahko pregleduje in servisira  ročne gasilnike.

Proizvajalec določi kako pogosto je potrebno ročni gasilnik pregledovati. Običajno je ročne gasilnike potrebno pregledati vsaj enkrat letno, razen nove ročne gasilnike, ki potrebujejo prvi pregled po dveh letih.

Trenutno smo pooblaščeni za pregled, servisiranje in popravila za gasilnike proizvajalcev: FIPIS, PASTOR, GALLUS, GLORIA, ANAF, TOTAL, NEURUPPIN, IBS, MOBIAK

Storitev obsega

  • pregled  brezhibnega delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca,
  • preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi,
  • servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in
  • zamenjavo izrabljenih in pokvarjenih delov gasilnika ugotovljenih pri pregledu,
  • označevanje gasilnikov o brezhibnem delovanju ter vodenje evidenc.

naročanje
OBVESTILO

Zaradi neugodnih epidemioloških razmer in ukrepov bo delo servisa gasilnih aparatov potekalo omejeno oz. z zamikom. Za vse ostale informacije smo vam na voljo spodnjih kontaktih. Hvala za razumevanje

Kontaktni podatki

Oliver Oražem – vodja servisa
  • oliverorazem@gmail.com
  • 041-731-135
Skoči na kontaktni obrazec

lokacija in uradne ure

GASILSKA ZVEZA RIBNICA

Merharjeva ulica 1, 1310 Ribnica

Uradne ure:
Ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 9.00
oz. po dogovoru

Servisiramo aparate

FIPIS, PASTOR, GALLUS, GLORIA, ANAF, TOTAL, NEURUPPIN, IBS, MOBIAK

prodajamo aparate

FIPIS, PASTOR in GALLUS

Pravilniki

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/2004, 116/2007, 102/2009 in 55/15)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/2005)

Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu

Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti

Vedno gasite v smeri vetra.

Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.

Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.

Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu kjer izteka.

Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori (razred požara) in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno odejo, pokrovko) ali gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom, CO2 ) lahko najučinkoviteje in varno pogasite požar.

Izbira gasilnika Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov za gospodinjstvo upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom posvetujte z gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, ABC-prah ali peno

Kako gasiti z gasilnikom. Pri uporabi gasilnikov je treba upoštevati navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

RAZRED Požar Gorljiva snov Primerno gasilno sredstvo

A

Požari gorljivih trdnih snovi

Les, papir, slama, tekstil, premog,…

Voda, pena, ABC-prah

B

Požar vnetljivih tekočin

Bencin, nafta, olja, voski, laki, alkoholi, benzen, smole,…

Pena, CO2, ABC-prah

C

Požari vnetljivih plinov

Zemeljski plin, butan, acetilien, vodik, utekočinjen naftni plin,…

ABC-prah, CO2

D

Požari lahkih kovin

Magnezij, aluminij v prahu,…

D-prah

F

Požar jedilnih olj in maščob

Jedilna olja in maščobe

F-prah, posebna tekoča gasila