Prostovoljno gasilsko društvo Sodražica - II KATEGORIJA

Trg 25. maja 5, 1317 Sodražica

Davčna številka 89626567(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 5123046
TRR SI56 0232 1001 0719 426(NLB d.d)

gasilci@sodrazica.si

fb.com/pgd.sodrazica

gasilski dom sodrazica 1
missing

Rihard Zajc
Predsednik

pgd.sodrazica@gzribnica.si
missing

Janez Levstek
Poveljnik

poveljnik.pgdsodrazica@gzribnica.si
missing

Metod Pucelj
Tajnik

pgd.sodrazica@gzribnica.si

Zgodovina

Sodražica se je nenehno spreminjala. Spremembam so botrovali tudi požari, saj je dvakrat vsa pogorela. »Leta 1795 je ogenj nastal na sv. rešnjega telesa dan zaradi neprevidnosti fantalinov v zvoniku, kateri so med procesijo potrkavali in pušili tobak. Zgorela je cerkev in vsa vas, zvonovi so se stopili. Drugič je vas pogorela leta 1848, ko so pri Sobotnikovih pekli ribe. Pogorela je skoraj vsa, razen cerkve. Že takrat so si krajani omislili 22 brizgalnic, da bi se proti enaki nezgodi uspešneje branili.«

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 1898 leta.

Ustanovni člani gasilskega društva Sodražica so bili: JOŽEF VOGLAR župnik v Sodražici, IVAN POGORELEC poštni trgovec v Trstu, ANTON LOVRENČIČ trgovec v Sodražici, LUKA MIKULIČ ter FRANC KRUMPESTAR, župnik s Svetega Gregorja. V naslednjih letih, do 1919 se je za njimi včlanilo še lepo število domačinov, ki so zavzeto služili gasilstvu. Ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva Sodražica leta 1898, je bil za  kraj izredno pomemben dogodek. Pomemben ne le zato, ker so ljudje začutili plemenito in humano dejavnost tega društva, pripravljenega požrtvovalno pomagati ljudem, ampak tudi zato, ker je društvo postalo povezovalni dejavnik ljudi tako na kulturnem, kakor na političnem področju. V društvu so se zbirali ljudje, ki so želeli pomagati k mirnejšemu, srečnejšemu, svobodnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju.

Gasilsko društvo je imelo po ustanovitvi svoja pravila, ki so jih bili dolžni spoštovati vsi člani. Takratna občina Sodražica je skrbela za delovanje društva in ga tudi finančno podpirala. Tako je gasilskemu društvu je ob ustanovitvi kupila  prvo brizgalno z imenom Krokodil, v katero so nalivali vodo z vedri. Druga brizgalna z imenom Samsa je bila naprednejša, saj je imela sesalno cev. Poleg tega so imeli še malo Berglovko, ki so jo povsod uporabljali. V letu 1911 so kupili brizgalno Smrekar. Za njeno pravilno delovanje je bilo potrebno osem močnih in sposobnih gasilcev. To brizgalno ima društvo še danes in je še vedno uporabna.

Društvo se je razvijalo in v letu 1926 je bil razvit in blagoslovljen prvi gasilski prapor. Na tej prireditvi je igrala gasilska godba iz Domžal, ki je domače gasilce tako navdušila, da so začeli razmišljati o svoji godbi, ki so jo ustanovili leta 1937. S svojim igranjem so popestrili dogajanja v domačem kraju in prireditve v okolici.

V letu 1931 je društvo pridobilo prvo motorno brizgalno Renault, s katero so reševali kraj med vojno vihro. Domači gasilci so se kljub nevarnostim, spopadali z ognjem in reševali, kar se je rešiti dalo. Motorna brizgalna »Renault« se je še posebno izkazala ob mnogih požarih, ko je sovražnik požigal in bombardiral Sodražico. Po letu 1945 je potekala obnova porušenega kraja. Društvena dejavnost se je počasi obnavljala.

Leta 1953 so ustanovili  žensko desetino. Gasilke so bile zelo zagrete za delo v društvu. Udeleževale so se vseh gasilskih dejavnosti. Delovanje ženske desetine je zamrlo, saj so dekleta odhajala v svet, si ustvarila družine in tako ni bilo več časa za gasilske dejavnosti.

V letu 1961 je društvo kupilo novo sodobnejšo in močnejšo motorno brizgalno z imenom »Andrej Zupan«. Ob prevzemu te nove motorne brizgalne je še igrala Sodraška godba, nato je godba dokončno prenehala z delovanjem.

Hiter tehnološki napredek je izpodrinil konjske vprege in leta 1965  kupili nov  »kombi IMW«. Gasilski dom, ki je bil v starem poslopju nekdanje občine, je postajal premajhen.

Leta 1978 se je začela gradnja novega gasilskega doma na prostoru stare Oljarne, kjer je hkrati pridobila svoj prostor tudi krajevna skupnost in mladina. V letu 1979 je društvo od gasilskega društva Ribnica dobilo v uporabo rabljeno »kombinirano vozilo TAM 5500«. Bilo je v dobrem stanju, le cisterna je bila potrebna manjših popravil. Za društvo je bil to velik napredek, saj so na intervencijo v cisterni pripeljali tudi vodo. V naslednjih letih, do leta 1982, so dograjevali zgornje prostore doma, kjer so uredili sejno dvorano, ki je bila namenjena srečanjem in izobraževanju gasilcev. Ob domu je bil tudi stolp, ki služi za pouk in vaje ob organizaciji tečajev za gasilce ter obešanje zastave na stolp.

Društvo Mladi gasilec je bilo ustanovljeno v šolskem letu 1982/83 na OŠ dr. Ivana Prijatelja. Mentorica društva je bila gospa Ana Modic. V društvu sta delovali  skupini mlajših in starejših pionirjev. Učenci so bili zelo zavzeti za delo. V letu 1985 so sami zbirali sredstva za prapor in žebljičke. Bili so zelo uspešni, saj so že v mesecu oktobru svečano razvili svoj prapor. Z mentorico je zelo uspešno sodeloval gasilec Franc Rus ml., ki je vodil vse praktične vaje z učenci. Z društvom Mladi gasilec so sodelovali še drugi mentorji, vendar niso bili tako zagreti kot prvi mentor, zato je društvena dejavnost v letu 1994 je zamrla.

Leta 1995. leta je bil v Sodražici organiziran prvi izbirni kviz mladih gasilcev za memorial Antona Šobarja, na katerem so se pomerile ekipe pionirjev in mladincev iz petih PGD sektorja Sodražica. Zmagovalni ekipi pionirjev iz PGD Gora in mladincev iz PGD Zamostec sta se udeležili  občinskega kviza v Ribnici, ki je bilo v sklopu praznovanja 40-letnice OGZ Ribnica.

Do leta 1988 se je društvo, ob pomoči GZ Ribnica, za takratne čase sodobno opremilo. Zaradi boljše požarne varnosti sta bila narejena dva protipožarna bazena Na pesku ob zadružnih hlevih in v vasi Jelovec.

V letu 1988 sta gasilce in krajane pretresla dva velika požara na gospodarskih poslopjih in stanovanjskih hišah. Tedaj se je pokazala potreba po boljši mehanizaciji in novejšem, bolj sodobnem vozilu. Začelo se je zbiranje sredstev in pisanje prošenj za pridobitev finančnih sredstev za nakup nove avtocisterne. Ob 90-letnici svojega delovanja je društvo priredilo veliko proslavo z gasilsko parado in veliko gasilsko veselico s srečelovom. Izkupiček so namenili za nakup želene avtocisterne. V letu 1990 je društvo dobilo novo sodobno »avtocisterno TAM 130«. Še pred koncem leta so kupili še komandno vozilo LADA NIVA 1600.

Leta 1991 je društvo obudilo tradicionalni vsakoletni spomin na sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Na Florjanovo nedeljo se zberemo gasilci vseh PGD v občini Sodražica in se v svečanih uniformah udeležimo  svete maše. V letu 1994  smo imeli svečano blagoslovitev slike sv. Florjana, ki smo jo po slovesnosti pritrdili na stolp gasilskega doma.Društvo se je udeleževalo tekmovanj in vaj in jih več organiziralo tudi samo.

Leto 1997 je bilo zelo delovno. Društvo se je začelo z novim vodstvom pripravljati na praznovanje okroglega jubileja v letu 1998. Posodabljali so dom in opremo. Ob praznovanju 100. letnice PGD Sodražica je društvo razvilo nov gasilski prapor in izdalo publikacijo, v kateri je predstavljena kronika o delovanju društva z naslovom »100 let prostovoljnega gasilskega društva Sodražica«.

Društvo ni počivalo, temveč se je z veliko zagnanostjo usmerilo v nove izzive. Po praznovanju sta kraj v letu 1998 in 2000  prizadeli dve veliki naravni nesreči – poplavi. Izkazalo se je, da društvu vse bolj  primanjkuje primerne gasilske opreme in da je vozni park zastarel. Potrebno je bilo posodobiti vozni park in opremiti operativno enoto društva z ustrezno zaščitno opremo.

Minevali so meseci in leta, spreminjala se je zakonodaja in pravila o opremljenosti društev, sredstev za nakup nove tehnike in opreme pa je bilo vse manj. S prošnjami smo se obrnili na več podjetij in z objavo v sodraškem Suhorobarju opozorili na dotrajanost in zastarelost gasilske tehnike. Posebnega odziva ni bilo, zato se jo vodstvo društva obrnilo na župana za finančno pomoč. Prisluhnil je težavam gasilcev in ob pomoči svetnikov občine Sodražica odobril dodatna namenska sredstva za nakup gasilskega vozila. Po dolgoročnih pogovorih in zbiranju ponudb za ustrezno vozilo in nadgradnjo, je prišlo do podpisa pogodbe o nakupu podvozja za vozilo GVC 24/50, ki ga je društvo dobilo v pomladanskem času leta 2007. Potrebna je bila še nadgradnja vozila. Prevzem novega, sodobno opremljenega  vozila, je bil leta 2008, ko je društvo praznovalo jubilejno 110 letnico delovanja. Velika želja po posodobitvi voznega parka je bila uresničena.

Po prevzemu novega vozila se je pokazalo, da bo potrebno gasilski dom ponovno  adaptirati in pridobiti še eno garažo, saj so postali prostori doma pretesni in nefunkcionalni. Vodstvo društva je zagrizlo v trd oreh, v zahteven projekt obnove in razširitve gasilskega doma. Pridobili so vso dokumentacijo in načrt za prenovo doma. Posodobljeni prostori naj bi omogočali boljše in lažje delo ter pregledno ureditev gasilske opreme in tehnike. S prenovo so pričeli v lastni režiji v letu 2006. Sanirali so najstarejši del gasilskega doma. Dobili so nov vhod v gasilski dom in  uredili sodobne sanitarije. V nadstropju so uredili društveno pisarno in čajno kuhinjo.

Nadaljnja adaptacija in gradnja je bila zahtevnejša, zato so se na občnem zboru v letu 2009 odločili, da za nadaljevanje del pridobijo ponudbe različnih gradbenih podjetji. Izbrali so najbolj ugodnega ponudnika in podpisali pogodbo za gradnjo. Gradbena dela so se začela v letu 2010. Najprej je bilo potrebno porušiti stolp ob gasilskem domu in urediti zemljišče za gradnjo prizidka. Gradnja se je začela v spomladanskem času, v jeseni je bila gradnja zaključena. Dom je bil razširjen, pridobili so novo garažo. Dom je dobil končno podobo z novo streho, vgrajena so bila nova okna in vrata. Izvedena je bila toplotna izolacija in fasada. V zimskih mesecih so uredili vse notranje prostore. Nad garažami je velika dvorana v kateri je bil v letu 2011 izpeljan 113. Občni zbor društva. Ob pomoči občine se je v spomladanskem času uredila tudi okolica gasilskega doma. V mesecu juniju  je bil gasilski dom svečano predan svojemu namenu.

V letu 2013 se je dokončno uredil prostor za nemoteno operativno delo,  zamenjala so se stara garažna vrata in napeljano je bilo samostojno centralno ogrevanje gasilskega doma ter izdelane so bile montažne zunanje protipožarne stopnice.

Gasilci namenjajo svoj prosti čas tudi za usposabljanje, saj brez ustreznega znanja ne bi mogli slediti današnjim zahtevam. Operativci in gasilska mladina se redno udeležujejo vseh gasilskih vaj in tekmovanj, ki potekajo na nivoju društva, sektorja Sodražica, na nivoju GZ Ribnica ter na izbirnih tekmovanjih. To dokazujejo z osvojenimi pokali in priznanji, ki krasijo vitrino in stene v dvorani gasilskega doma.

Člani društva opravljamo tudi druga dela, kot so čiščenja odtokov in kanalizacij. V sušnem obdobju po potrebi dovažajo pitno vodo gospodinjstvom v naseljih občine, kjer še ni urejenega vodovodnega omrežja.

Utečeno je sodelovanje z OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica. Vsako leto v oktobru, mesecu požarne varnosti, priredi društvo različne dejavnosti za šolarje in otroke vrtca. V sodelovanju z učiteljicami izvajajo tehniške dni za posamezne razrede.

Gasilci so vsak trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč, tako da tekom leta opravijo veliko prostovoljnega dela za društvo in krajane. Zavedajo se, da se tradicija prostovoljnega društva ohranja z medsebojno pomočjo in  složnostjo v kraju.

Novice

Dogodki

30apr01majKresovanje s skupino Tequila(april 30) 20:00 - (maj 1) 02:00(GMT+02:00) Igrišče pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, Cesta notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica OrganizatorPGD Sodražica