PGD Bukovica Vozilo s prikolico

Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica - I KATEGORIJA

Bukovica 12, 1310 Ribnica

Davčna številka 19345232(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 5123216000
TRR SI56 0232 1001 6037 160(NLB d.d)

pgd.bukovica@gzribnica.si

PGD Bukovica Obnovljen gasilski dom 2018
missing

Robert Levstek
Predsednik

missing

Nejc Jakobčič
Poveljnik

nejc.220@gmail.com
051-811-534
missing

Tomaž Levka
Tajnik

levka7@gmail.com
040-363-183

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju vasi Bukovica, Sajevec, Dane in naselja, Sveti Rok v mestu Ribnica.

Dokumenti

Organi društva

Zgodovina

Povzetek zapisnika ustanovitvenega občnega zbora gasilske čete Dane

Datum ustanovitve :    23. 10. 1932 ob 14 uri v Bukovici

Dnevni red:

  1. Čitanje društvenih pravil
  2. Volitve društvenega odbora
  3. Zaprisega članov
  4. Slučajnosti

Predsednik Občine Dane Pakiž Anton odpre ustanovni občni zbor, pozdravi vse navzoče,  še posebej Župnega Načelnika Ignacija Merharja. Nato prečita od Kraljevo Banske uprave društvena pravila.

NačelnikArko France – Bukovica
PoveljnikMihelič Alojz – Sajevec
Namestnik poveljnikaKozina Franc – Dane
TajnikPakiž Anton – Dane
BlagajnikZobec Dominik – Dane
OdbornikiLesar Alojz – Sajevec,  Zobec Anton – Dane

Šilc Janez – Sajevec,  Klun Janez – Sajevec

Namestniki odbornikovLesar Alojz – Sajevec,  Pahulje Franc – Dane
OrodjarPerovšek Alojzij – Bukovica
Brizgalniški mojsterŠobar Anton – Bukovica
Četovodja plezalcevPuželj Janez – Bukovica
NamestnikZobec Jože – Dane
Četovodja brizgalcevKlun Janez – Bukovica
NamestnikGornik Martin – Bukovica
Pregledovalci računovNosan Franc – Sajevec,  Klun Ivan – Bukovica,

Arko Ivan – Dane

Po izvolitvi odbora župni načelnik zapriseže vse članstvo. Po slučajnostih je načelnik zaključil ustanovni občni zbor gasilske čete Dane ob 17. uri.

Že pred ustanovitvijo PGD Bukovica so prizadevni vaščani vasi Bukovica in Dane zgradili gasilsko orodišče v Bukovici. Pridružili so se tudi člani iz vasi Sajevec, katera je bila tedaj pod območjem Jurjevice in krajani dela Ribnice – Sveti Rok  ali kot so temu delu tedaj rekli Opekarna.

Takoj po ustanovitvi je društvo začelo delati s polno paro, saj se je pripravilo več veselic. Izkupiček je šel za nabavo gasilskih oblek, nabavo opreme ; ročna črpalka in pripadajoča oprema.

Že leta 1935 je društvo kupilo novo MB Sila, za katero je veliko denarja donirala tudi rodbina Rudež. Ob enem je bil nabavljen tudi voz, kateri je služil za prevoz črpalke. Je pa ta voz imel še eno funkcijo – kar nekaj let so ga uporabljali tudi za prevoz pokojnih do pokopališča Hrovača.

Do II. svetovne vojne je društvo rastlo in izpopolnjevalo svoje znanje. Žal je II. svetovna vojna vzela vso opremo, kot talci pa so padli tudi nekateri člani gasilskega društva, zopet drugi so bili deportirani v taborišče Rab. Pa vendar je društvo dežuralo ob morebitnemu požaru. Zapisano je, da je ob napadu Italijanske garnizije zagorelo tudi v Bukovici.

Takoj po II. svetovni vojni, se je društvo organiziralo, izbralo novo vodstvo ter pričelo s svojim ustvarjalnim delom.  Operativno je društvo povezoval Šobar Anton, eden najvidnejših osebnosti gasilske zveze Ribnica. Društvo je bilo vzorno organizirano in predstavljalo model dobrega dela v Ribniški dolini.

Kaj kmalu se je zgradil nov gasilski dom v Bukovici, saj je bil stari delno uničen. Razmišljanja so segala, tudi v gradnjo doma v Danah in Sajevcu. Več nabiralnih akcij in veselic je prineslo v društvo 1968 leta novo MB Volkswagen, katera še dandanes deluje.

Ker je društvo povezovalo vasi Dane, Bukovica, Sajevec in del Ribnice – Sv. Rok, se je društvo odločilo, da zgradi nov gasilski dom tudi v vasi Dane in orodišče v Sajevcu.  Orodišče v Sajevcu je bilo dograjeno leta 1968 in na veliko veselje vaščanov in gasilcev predano v uporabo. Zamišljen je bil kot vaško gasilski dom, v katerem ima gasilsko društvo orodišče, vas pa vaško dvorano. Pod stavbo pa je zgrajen vodni rezervoar za požarno vodo ( 80 m3 ).

V vasi Dane se je tudi pričela gradnja gasilskega doma. Le tega je društvo slavnostno predalo v delovanje leta 1972.

Čez nekaj let, natančneje 1980 leta, se je kupila nova MB Rosembauer, za potrebe gasilcev iz Sajevca. Sedaj je bilo društvo že dobro opremljeno v dveh vaseh.  Članstvo društva je hotelo v stik z najrazvitejšimi. Zopet je bilo pobiranje članarine, gasilske veselice in ostale nabiralne akcije.

Prišla je nova pridobitev » gasilski avto « – vozilo za prevoz moštva Renault. Pisalo se je leto 1988. Poudariti moramo, da ta avto predstavlja še dandanes neke vrste maskoto našega društva.  Da društvo nebi zaostajalo za drugimi je leta 1997 razvilo nov gasilski društveni prapor, sicer drugi v zgodovini društva, saj stari s pričo uporabe ni več zadostoval ugledu gasilskega društva.  Društvo je skrbelo za izobraževanje članstva, dejavno je bilo na tekmovalnem področju. Vse te aktivnosti so botrovale novim podvigom.

V letu 2011 je prišla sveža moč – nova MB Rosembauer Fox, katero je društvo kupilo z lastnimi sredstvi. Takoj naslednje leto pa je s sofinanciranjem Občine Ribnica in več donatorji v garažo gasilskega doma zapeljal nov avto. Vozilo za prevoz moštva Renault. Društvo tudi danes zelo aktivno deluje za potrebe požarnega okoliša katerega pokriva.

PGD Bukovica vseskozi skrbi za usposobljenost svojega članstva, redno se udeležuje izobraževanj, katere organizira GZ Ribnica, kar nekaj članov pa se je usposobilo za najrazličnejše specialnosti. Izobraževanje povezuje kot rdeča nit generacije med seboj, pobudnik pa je bil naš gasilec Anton Šobar, kateri je na nivoju ribniškega gasilstva dolga leta skrbel prav za to področje.

Aktivnosti članstva se kažejo tudi na tekmovalnem področju, saj je društvo prejelo kar nekaj pokalov za najvišja mesta v GZ Ribnica, večkrat je društvo dosegalo lepe rezultate na nivoju Regije Ljubljana 2 in pred tem gasilske 6. cone.  Veliko tekmovalnega uspeha v zgodovini društva se bazira na delu z mladimi, saj so najmlajše desetine ali pa trojke dosegle največje rezultate.

Društvo zadnja leta posveča veliko pozornosti tudi drugim aktivnostim kot so; organizacija sedaj že tradicionalnega kresovanja za 1. maj, sodelovanje na Ribniškem semnju in  meddruštvenem povezovanju.

Za svoje delo je društvo prejelo plaketo partizanske bolnice Ogenjca, priznanje GZ Ribnica I. stopnje, ter priznanja GZ Slovenije; plamenico III. stopnje, odlikovanji II. in I. stopnje.

Funkcionarji PGD Nemška vas

GASILSKA ČETA DANE

LetoNačelnikPoveljnikTajnikBlagajnikPredsednik NO
1932 – 1933Arko FranceMihelič AlojzPakiž AntonZobec DominikNosan Franc

PROSTOVOLJNA GASILSKA ČETA DANE

LetoNačelnikPoveljnikTajnikBlagajnikPredsednik NO
1933 – 1940Arko FranceŠobar AntonPakiž AntonZobec AntonNosan Franc
1941 – 1945Arko FranceŠobar AntonPakiž AntonZobec JožeNosan Franc

V času 2. svetovne vojne je na področju društva delovala le požarna straža

PROSTOVOLJNA GASILSKA ČETA DANE

LetoReferentPoveljnikTajnikBlagajnikNadzornik NO
1945 –1947Šobar AntonPakiž AntonPakiž AntonPakiž AntonZabukovec Jože

PROSTOVOLJNO    GASILSKO    DRUŠTVO    BUKOVICA   –   DANE

LetoPredsednikPoveljnikTajnikBlagajnikPredsednik NO
1948 –1953Pakiž AntonŠobar AntonBenčina JožeKlun AlojzijZabukovec Jože

PROSTOVOLJNO    GASILSKO    DRUŠTVO    BUKOVICA

LetoPredsednikPoveljnikTajnikBlagajnikPredsednik NO
1954 – 1955Pakiž AntonŠega Janez st.Šega Janez st.Klun AlojzijZobec Janez
1955 –1956Pakiž AntonŠega Janez st.Benčina JožeKlun KarlincaZobec Janez
1956 –1957Pakiž AntonŠega Janez st.Zbačnik IvankaKlun KarlincaZobec Janez
1958 –1959Pakiž AntonOražem JožeZbačnik IvankaKlun KarlincaZobec Janez
1959 –1960Pakiž AntonPuželj Janez ml.Zbačnik IvankaKlun AlojzijZobec Janez
1961 –1962Zobec AntonOražem AlojzZbačnik IvankaKlun AlojzijPuželj Janez st.
1963 –1964Zobec AntonOsvald JožeZbačnik IvankaPakiž AntonPuželj Janez st.
1964 –1965Pakiž AntonOsvald JožeMarn IvanPakiž AntonModic Janez
1966 –1967Pakiž AntonOsvald JožeZobec AntonMihelič MarijaPuželj Janez st.
1967 –1968Levstek JožeOsvald JožeZobec AnicaMihelič MarijaPuželj Janez st.
1968 –1969Levstek JožeOsvald JožeOražem AlojzMihelič MarijaPuželj Janez st.
1969 –1970Levstek JožeOsvald JožeZbačnik IvankaMihelič MarijaPuželj Janez st.
1970 –1977Levstek JožeOsvald JožeZbačnik IvankaTisovec NevenkaPuželj Janez st
1978 –1979Levstek JožeAndoljšek JožeZbačnik IvankaTisovec NevenkaZbačnik Franc
1980 –1981Osvald JožeJaklič FrancZbačnik IvankaŠobar AntonGornik Vinko
1982 –1983Osvald JožeJaklič FrancZbačnik IvankaJaklič MartinaGornik Vinko
1983 –1984Osvald JožeJaklič FrancMihič VeraJaklič MartinaGornik Vinko
1985 –1986Osvald JožeKlun JanezMihič VeraJaklič MartinaGornik Vinko
1986 –1987Osvald JožeKlun JanezMihič VeraJaklič MartinaZbačnik Franc
1987 –1990Osvald JožeJaklič FrancMihič VeraJaklič MartinaZbačnik Franc
1991 –1992Puželj Janez jr.Pajnič MiranMihič VeraJaklič MartinaOsvald Jože
1993 –1994Puželj Janez jr.Levstek FrancZobec SlavkaJaklič MartinaOsvald Jože
1995 –1996Puželj Janez jr.Nosan EmilZobec SlavkaJaklič MartinaOsvald Jože
1996 –1997Osvald JožePuželj Janez jr.Zobec SlavkaJaklič MartinaMarn Stane
1998 –1999Osvald JožePuželj ValentinZobec SlavkaJaklič MartinaMarn Stane
2000 –2001Osvald JožeLevstek RobertZobec SlavkaJaklič MartinaMarn Stane
2002 –2006Osvald JožeLevstek RobertZobec SlavkaTisovec LilijanaMarn Stane
2007 –2008Šega Janez ml.Levstek RobertZobec SlavkaTisovec LilijanaMarn Stane
2008 –2009Šega Janez ml.Levstek RobertZobec SlavkaTisovec LilijanaPuželj Valentin
2009 –2013Šega Janez ml.Levstek RobertZobec SlavkaJaklič MartinaPuželj Valentin
2013 –2015Šega Janez ml.Levstek RobertLevka TomažJaklič MartinaPuželj Valentin