PGD Bukovica

Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica pri Ribnici – I kategorija

Bukovica 12, 1310 Ribnica

Davčna številka 19345232(zavezanec za DDV: ne)
Matična številka 5123216
TRR SI56 0232 1001 6037 160 (NLB d.d.)

JANEZ ŠEGA
Predsednik društva

NEJC JAKOBČIČ
Poveljnik

TOMAŽ LEVKA
Tajnik

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju vasi Bukovica, Sajevec, Dane in naselja, Sveti Rok v mestu Ribnica.

Zgodovina

Povzetek zapisnika ustanovitvenega občnega zbora gasilske čete Dane

Datum ustanovitve :    23. 10. 1932 ob 14 uri v Bukovici

Dnevni red:

  1. Čitanje društvenih pravil
  2. Volitve društvenega odbora
  3. Zaprisega članov
  4. Slučajnosti

Predsednik Občine Dane Pakiž Anton odpre ustanovni občni zbor, pozdravi vse navzoče,  še posebej Župnega Načelnika Ignacija Merharja. Nato prečita od Kraljevo Banske uprave društvena pravila.

Načelnik

Arko France – Bukovica

Poveljnik

Mihelič Alojz – Sajevec

Namestnik poveljnika

Kozina Franc – Dane

Tajnik

Pakiž Anton – Dane

Blagajnik

Zobec Dominik – Dane

Odborniki

Lesar Alojz – Sajevec,  Zobec Anton – Dane

Šilc Janez – Sajevec,  Klun Janez – Sajevec

Namestniki odbornikov

Lesar Alojz – Sajevec,  Pahulje Franc – Dane

Orodjar

Perovšek Alojzij – Bukovica

Brizgalniški mojster

Šobar Anton – Bukovica

Četovodja plezalcev

Puželj Janez – Bukovica

Namestnik

Zobec Jože – Dane

Četovodja brizgalcev

Klun Janez – Bukovica

Namestnik

Gornik Martin – Bukovica

Pregledovalci računov

Nosan Franc – Sajevec,  Klun Ivan – Bukovica,

Arko Ivan – Dane

Po izvolitvi odbora župni načelnik zapriseže vse članstvo. Po slučajnostih je načelnik zaključil ustanovni občni zbor gasilske čete Dane ob 17. uri.

Že pred ustanovitvijo PGD Bukovica so prizadevni vaščani vasi Bukovica in Dane zgradili gasilsko orodišče v Bukovici. Pridružili so se tudi člani iz vasi Sajevec, katera je bila tedaj pod območjem Jurjevice in krajani dela Ribnice – Sveti Rok  ali kot so temu delu tedaj rekli Opekarna.

Takoj po ustanovitvi je društvo začelo delati s polno paro, saj se je pripravilo več veselic. Izkupiček je šel za nabavo gasilskih oblek, nabavo opreme ; ročna črpalka in pripadajoča oprema. 

Že leta 1935 je društvo kupilo novo MB Sila, za katero je veliko denarja donirala tudi rodbina Rudež. Ob enem je bil nabavljen tudi voz, kateri je služil za prevoz črpalke. Je pa ta voz imel še eno funkcijo – kar nekaj let so ga uporabljali tudi za prevoz pokojnih do pokopališča Hrovača.

Do II. svetovne vojne je društvo rastlo in izpopolnjevalo svoje znanje. Žal je II. svetovna vojna vzela vso opremo, kot talci pa so padli tudi nekateri člani gasilskega društva, zopet drugi so bili deportirani v taborišče Rab. Pa vendar je društvo dežuralo ob morebitnemu požaru. Zapisano je, da je ob napadu Italijanske garnizije zagorelo tudi v Bukovici.

Takoj po II. svetovni vojni, se je društvo organiziralo, izbralo novo vodstvo ter pričelo s svojim ustvarjalnim delom.  Operativno je društvo povezoval Šobar Anton, eden najvidnejših osebnosti gasilske zveze Ribnica. Društvo je bilo vzorno organizirano in predstavljalo model dobrega dela v Ribniški dolini.

Kaj kmalu se je zgradil nov gasilski dom v Bukovici, saj je bil stari delno uničen. Razmišljanja so segala, tudi v gradnjo doma v Danah in Sajevcu. Več nabiralnih akcij in veselic je prineslo v društvo 1968 leta novo MB Volkswagen, katera še dandanes deluje.

Ker je društvo povezovalo vasi Dane, Bukovica, Sajevec in del Ribnice – Sv. Rok, se je društvo odločilo, da zgradi nov gasilski dom tudi v vasi Dane in orodišče v Sajevcu.  Orodišče v Sajevcu je bilo dograjeno leta 1968 in na veliko veselje vaščanov in gasilcev predano v uporabo. Zamišljen je bil kot vaško gasilski dom, v katerem ima gasilsko društvo orodišče, vas pa vaško dvorano. Pod stavbo pa je zgrajen vodni rezervoar za požarno vodo ( 80 m3 ).

V vasi Dane se je tudi pričela gradnja gasilskega doma. Le tega je društvo slavnostno predalo v delovanje leta 1972. 

Čez nekaj let, natančneje 1980 leta, se je kupila nova MB Rosembauer, za potrebe gasilcev iz Sajevca. Sedaj je bilo društvo že dobro opremljeno v dveh vaseh.  Članstvo društva je hotelo v stik z najrazvitejšimi. Zopet je bilo pobiranje članarine, gasilske veselice in ostale nabiralne akcije.                              

Prišla je nova pridobitev » gasilski avto « – vozilo za prevoz moštva Renault. Pisalo se je leto 1988. Poudariti moramo, da ta avto predstavlja še dandanes neke vrste maskoto našega društva.  Da društvo nebi zaostajalo za drugimi je leta 1997 razvilo nov gasilski društveni prapor, sicer drugi v zgodovini društva, saj stari s pričo uporabe ni več zadostoval ugledu gasilskega društva.  Društvo je skrbelo za izobraževanje članstva, dejavno je bilo na tekmovalnem področju. Vse te aktivnosti so botrovale novim podvigom.

V letu 2011 je prišla sveža moč – nova MB Rosembauer Fox, katero je društvo kupilo z lastnimi sredstvi. Takoj naslednje leto pa je s sofinanciranjem Občine Ribnica in več donatorji v garažo gasilskega doma zapeljal nov avto. Vozilo za prevoz moštva Renault. Društvo tudi danes zelo aktivno deluje za potrebe požarnega okoliša katerega pokriva.  

PGD Bukovica vseskozi skrbi za usposobljenost svojega članstva, redno se udeležuje izobraževanj, katere organizira GZ Ribnica, kar nekaj članov pa se je usposobilo za najrazličnejše specialnosti. Izobraževanje povezuje kot rdeča nit generacije med seboj, pobudnik pa je bil naš gasilec Anton Šobar, kateri je na nivoju ribniškega gasilstva dolga leta skrbel prav za to področje.

Aktivnosti članstva se kažejo tudi na tekmovalnem področju, saj je društvo prejelo kar nekaj pokalov za najvišja mesta v GZ Ribnica, večkrat je društvo dosegalo lepe rezultate na nivoju Regije Ljubljana 2 in pred tem gasilske 6. cone.  Veliko tekmovalnega uspeha v zgodovini društva se bazira na delu z mladimi, saj so najmlajše desetine ali pa trojke dosegle največje rezultate.

Društvo zadnja leta posveča veliko pozornosti tudi drugim aktivnostim kot so; organizacija sedaj že tradicionalnega kresovanja za 1. maj, sodelovanje na Ribniškem semnju in  meddruštvenem povezovanju.

Za svoje delo je društvo prejelo plaketo partizanske bolnice Ogenjca, priznanje GZ Ribnica I. stopnje, ter priznanja GZ Slovenije; plamenico III. stopnje, odlikovanji II. in I. stopnje.

Funkcionarji PGD Bukovica

GASILSKA ČETA DANE

Leto

Načelnik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik NO

1932 – 1933

Arko France

Mihelič Alojz

Pakiž Anton

Zobec Dominik

Nosan Franc

PROSTOVOLJNA GASILSKA ČETA DANE

Leto

Načelnik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik NO

1933 – 1940

Arko France

Šobar Anton

Pakiž Anton

Zobec Anton

Nosan Franc

1941 – 1945

Arko France

Šobar Anton

Pakiž Anton

Zobec Jože

Nosan Franc

V času 2. svetovne vojne je na področju društva delovala le požarna straža

PROSTOVOLJNA GASILSKA ČETA DANE

Leto

Referent

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Nadzornik NO

1945 –1947

Šobar Anton

Pakiž Anton

Pakiž Anton

Pakiž Anton

Zabukovec Jože

PROSTOVOLJNO    GASILSKO    DRUŠTVO    BUKOVICA   –   DANE

Leto

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik NO

1948 –1953

Pakiž Anton

Šobar Anton

Benčina Jože

Klun Alojzij

Zabukovec Jože

PROSTOVOLJNO    GASILSKO    DRUŠTVO    BUKOVICA

Leto

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik NO

1954 – 1955

Pakiž Anton

Šega Janez st.

Šega Janez st.

Klun Alojzij

Zobec Janez

1955 –1956

Pakiž Anton

Šega Janez st.

Benčina Jože

Klun Karlinca

Zobec Janez

1956 –1957

Pakiž Anton

Šega Janez st.

Zbačnik Ivanka

Klun Karlinca

Zobec Janez

1958 –1959

Pakiž Anton

Oražem Jože

Zbačnik Ivanka

Klun Karlinca

Zobec Janez

1959 –1960

Pakiž Anton

Puželj Janez ml.

Zbačnik Ivanka

Klun Alojzij

Zobec Janez

1961 –1962

Zobec Anton

Oražem Alojz

Zbačnik Ivanka

Klun Alojzij

Puželj Janez st.

1963 –1964

Zobec Anton

Osvald Jože

Zbačnik Ivanka

Pakiž Anton

Puželj Janez st.

1964 –1965

Pakiž Anton

Osvald Jože

Marn Ivan

Pakiž Anton

Modic Janez

1966 –1967

Pakiž Anton

Osvald Jože

Zobec Anton

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1967 –1968

Levstek Jože

Osvald Jože

Zobec Anica

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1968 –1969

Levstek Jože

Osvald Jože

Oražem Alojz

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1969 –1970

Levstek Jože

Osvald Jože

Zbačnik Ivanka

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1970 –1977

Levstek Jože

Osvald Jože

Zbačnik Ivanka

Tisovec Nevenka

Puželj Janez st

1978 –1979

Levstek Jože

Andoljšek Jože

Zbačnik Ivanka

Tisovec Nevenka

Zbačnik Franc

1980 –1981

Osvald Jože

Jaklič Franc

Zbačnik Ivanka

Šobar Anton

Gornik Vinko

1982 –1983

Osvald Jože

Jaklič Franc

Zbačnik Ivanka

Jaklič Martina

Gornik Vinko

1983 –1984

Osvald Jože

Jaklič Franc

Mihič Vera

Jaklič Martina

Gornik Vinko

1985 –1986

Osvald Jože

Klun Janez

Mihič Vera

Jaklič Martina

Gornik Vinko

1986 –1987

Osvald Jože

Klun Janez

Mihič Vera

Jaklič Martina

Zbačnik Franc

1987 –1990

Osvald Jože

Jaklič Franc

Mihič Vera

Jaklič Martina

Zbačnik Franc

1991 –1992 

Puželj Janez jr.

Pajnič Miran

Mihič Vera

Jaklič Martina

Osvald Jože

1993 –1994

Puželj Janez jr.

Levstek Franc

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Osvald Jože

1995 –1996

Puželj Janez jr.

Nosan Emil

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Osvald Jože

1996 –1997

Osvald Jože

Puželj Janez jr.

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Marn Stane

1998 –1999

Osvald Jože

Puželj Valentin

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Marn Stane

2000 –2001

Osvald Jože

Levstek Robert

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Marn Stane

2002 –2006

Osvald Jože

Levstek Robert

Zobec Slavka

Tisovec Lilijana

Marn Stane

2007 –2008

Šega Janez ml.

Levstek Robert

Zobec Slavka

Tisovec Lilijana

Marn Stane

2008 –2009 

Šega Janez ml.

Levstek Robert

Zobec Slavka

Tisovec Lilijana

Puželj Valentin

2009 –2013

Šega Janez ml.

Levstek Robert

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Puželj Valentin

2013 –2015

Šega Janez ml.

Levstek Robert

Levka Tomaž

Jaklič Martina

Puželj Valentin

Novice

Dogodki

Ni dogodkov