Piškotki

112 - SOS

Klic na številko 112 lahko reši življenje.

Gasilska preventiva Slikice 112 e1584969233969

Številko 112 lahko pokličete v kateri koli državi EU, če nujno potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo.

Ob klicu ostanite mirni in povejte

kdo kliče,
kaj se je zgodilo,
kje se je zgodilo,
kdaj se je zgodilo,
koliko je ponesrečencev,
kakšne so poškodbe,
kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
kakšna pomoč je potrebna.

Več informacij: www.sos112.si

Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu

Z gasilnikom gasite tako, da se lahko umaknete

Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 2

Vedno gasite v smeri vetra.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 3

Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 4

Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 5

Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu kjer izteka.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 6

Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori (razred požara) in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno odejo, pokrovko) ali gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom, CO2 ) lahko najučinkoviteje in varno pogasite požar.

Izbira gasilnika Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov za gospodinjstvo upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom posvetujte z gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, ABC-prah ali peno

Kako gasiti z gasilnikom. Pri uporabi gasilnikov je treba upoštevati navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

RAZREDPožarGorljiva snovPrimerno gasilno sredstvo

A

Požari gorljivih trdnih snovi

Les, papir, slama, tekstil, premog,…

Voda, pena, ABC-prah

B

Požar vnetljivih tekočin

Bencin, nafta, olja, voski, laki, alkoholi, benzen, smole,…

Pena, CO2, ABC-prah

C

Požari vnetljivih plinov

Zemeljski plin, butan, acetilien, vodik, utekočinjen naftni plin,…

ABC-prah, CO2

D

Požari lahkih kovin

Magnezij, aluminij v prahu,…

D-prah

F

Požar jedilnih olj in maščob

Jedilna olja in maščobe

F-prah, posebna tekoča gasila