Prostovoljno gasilsko društvo Grčarice - I KATEGORIJA

Grčarice 3, 1331 Dolenja vas

Davčna številka 29359198(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 5256470000
TRR SI56 0232 1001 0009 677(NLB d.d)

pgd.grcarice@gzribnica.si

PV1 - Lada Niva - PGD Grčarice
missing

mag. Dejan Žagar
Predsednik

missing

Ksenija Rovan
Poveljnik

missing

Irma Grbec
Tajnik

Organiziranost

Ustanovitev

 • uradno – 1904
 • po nekaterih podatkih pa naj bi bilo društvo s strani nekdanjih prebivalcev vasi (Kočevarjev) ustanovljeno že kar nekaj let prej

Operativno območje

 • vasi Grčarice in Grčarske Ravne, ter nekdanja vas Jelendol
 • 177 prebivalcev (1,9% prebivalcev v občini)
 • Površina celotnega območja: 1.465 ha (10,7% celotne površine občine Ribnica)
 • Površina gozda: 1.315 ha (13% vsega gozda v občini)
 • Veliko kmetijskih zemljišč, nekaj manjših kmetij in ena večja
 • Lesna industrija: manjše delavnice in podjetje, ki se ukvarja z gradnjo lesenih hiš
 • Stanovanjski objekti s sončnimi elektrarnami

V prostorih zdajšnjega gasilskega doma društvo deluje od leta 1961, ko je bil v prostorih nekdanjega kulturnega doma urejen prostor za gasilsko shrambo. Pred tem je bila gasilska oprema spravljena v različnih objektih. Prenovljen gasilski dom smo otvorili leta 2010, sredstva za obnovo pa smo v letih pred tem zbirali, ko smo vsako leto v sodelovanju z Rakitnico organizirali Oglarsko kopo in spremljajoče prireditve. Naš gasilski dom je tudi središče družabnega dogajanja v vasi.

Vozni park in oprema

Za operativne naloge uporabljamo 2 vozili in prikolico:

PV-1 Lada Niva (letnik 1986)

To je prvo vozilo, ki smo ga imeli društvu. Ko smo v uporabo prevzeli vozilo GVM-1 je naša dobra stara Niva nekaj let samevala v garaži, leta 2021 pa smo jo obnovili in je ponovno v uporabi. Je eno redkih terenskih gasilskih vozil in najstarejše še operativno vozilo v naši občini.

GVM-1 Fiat Ducato (letnik 2014)

Naše drugo vozilo je gasilsko vozilo za prevoz moštva. Vozilo uporabljamo za vse operativne naloge, prevoze na vaje, tečaje in usposabljanja.

PMB-1 prikolica z nadgradnjo Svit Zolar (letnik 2008)

Našo novo staro prikolico smo kupili v letu 2021. Uporabljamo jo za prevoz motorne črpalke Rosenbauer Fox S (letnik 2021) ter ostale gasilske opreme.
Ostala oprema, ki smo jo imeli v uporabi in jo še hranimo je naša prejšnja prikolica, motorna črpalka Vatrosprem (letnik 1981) in stara ročna črpalka. Društvo je imelo v uporabi tudi črpalko ILO (letnik 1939), ki pa je bila med 2. sv. vojno uničena.

Članstvo in delo v našem društvu

Naš PGD ima skupaj 72 članov, od tega:

 • 13 operativnih gasilcev
 • 3 gasilce pripravnike
 • 9 mladincev
 • 15 pionirjev

Vsako leto sodelujemo na sektorskih vajah gasilskega sektorja Dolenja vas in občinskih vajah občine Ribnica. Udeležimo se gasilskih parad in proslav ter ostalih slovesnosti, ki jih organizirajo ostala PGD in druga društva ter organizacije. Aktivno sodelujemo na izobraževanjih tako kot udeleženci tečajev kot tudi predavatelji. Tako smo v zadnjem času pridobili 3 nove nižje gasilske častnike, ki so se udeležili tudi veliko tečajev specialnosti. Veliko delamo z mladino, ki se zelo rada udeležuje vaj, izobraževanj, letovanja in tudi tekmovanj na katerih dosegajo tudi lepe rezultate. Pomagamo tudi pri izvedbi različnih dogodkov kot so pustni karneval, tek po lončariji, prižig lučk in razne prireditve. Intervencij na našem območju na srečo ni veliko smo pa sodelovali na nekaterih večjih intervencijah v zadnjih letih kot npr. vetrolom in požar na Krasu.

Dokumenti

Zgodovina

V knjigi John Tschinkel:  Zvonovi so umolknili  lahko preberemo, da je bil v Grčaricah leta 1882 velik požar. Požar 2. avgusta 1882 je uničil 15 hiš ter skednjev in hlevov ob njih. Zanetila ga je strela, in ker gašenje ni bilo organizirano in so bila poslopja blizu skupaj, ognja ni bilo mogoče ustaviti. To je bil največji požar v vsej zgodovini vasi Grčarice.

Požar leta 1882 je tudi prepričal vaščane, da morajo določiti poveljnika gasilcev, ustanoviti gasilsko brigado in kupiti ročno brizgalno, ki bo nameščena na ploščadi vozička s konjsko vprego. V tem času so zgradili velik zbiralnik za lovljenje in shranjevanje obliko zaloge  vode za brizgalno. Zbiralnik je bil dokončan leta 1884. Istega leta je bil na prvem šolskem vrtu ob Činkelnovi hiši dokončan tudi  Gasilski hram, s slovenskim in nemškim napisom. V zidanem hramu je bilo nekaj opreme, gasilske uniforme in ročna brizgalna. Gasilska četa je bila ustanovljena leta 1884. Prvi poveljnik je bil Karl Schaffer.

Iz publikacije PGD Dolenja vas izdane leta 2012 razberemo, da je leta 1911 del gasilskega društva Dolenja vas postal oddelek v Grčaricah. Iz zapisnika z dne 8.decembra 1912 lahko razberemo: (citat) »Na predlog načelnikovega namestnika Franc Merharja odbor sklene, da se odbor pri podružnici v Grčaricah prepriča, v kakem stanju tam gasilsko orodje, koliko delovnih članov je in sploh ako društvo kaj deluje.«

Požar 10. marca 1931 je uničil skedenj in del hiše poveljnika gasilcev Karla Schafferja nedaleč od gasilskega doma, na drugi strani trga. Če gasilski dom ne bi bil tako blizu in če ne bi brizgalne pognali tako hitro po tem, ko je velik zvon poklical gasilce na prizorišče, bi hiša pogorela do tal. Dva požara, leta 1936 in 1939, in  vztrajno Schafferjevo prigovarjanje, je bilo potrebno da so kupili novo brizgalno in posodobili opremo.

Leta 1940 (po nekaterih podatkih leta 1939) je bila nabavljena nova motorna brizgalna, ILO 600 L. Tedaj je bilo veliko slavje v vasi, saj je bil boter nove brizgalne sam knez Karel Auersperg. Obred blagoslova s tedanjim župnikom g. Gliebetom se je opravil pred razpelom ob šolski ograji.

Po odhodu Kočevarjev je vsa oprema ostala v Gasilskem hramu. Ob napadu na Plavo gardo septembra 1943 je bil poškodovan Gasilski hram in tudi motorna brizgalna je bila preluknjana.

 Iz fotografij in po spominu še živečih udeležencev je nedvoumno, da je bila leta 1964 v Grčaricah velika proslava ob obeležitvi 60-obletnice PGD Grčarice, leta 1973 pa proslava ob 70-letnici PGD Grčarice. Da je bila proslava leta 1973 in ne leto kasneje je verjetno »kriva« obeležitev treh obletnic (bitke v Jelenovem žlebu, zmaga nad plavo gardo v Grčaricah in obletnica PGD Grčarice).

V nedeljo, 4. julija 1982 je bila v Grčaricah velika proslava, ki je bila združena  s svečano otvoritvijo novega asfaltiranja vasi ter krst nove gasilske motorne brizgalne, obenem z osemdeseto obletnico PGD Grčarice Iz navedenega lahko sklepamo, da je začetek gasilstva v Grčaricah konec 19. oz. začetek 20. stoletja. Jasno pa je tudi, da je bila aktivnost občasno manjša, pa je prišel čas ko je bila aktivnost velika in tako skozi celotno obdobje 140-ih let.

V vaških obvestilih lahko preberemo, da je od povojnih let od leta 1945 pa do današnjih dni je bil v vasi samo en večji požar. Sredi poletja, 25. avgusta 1962, je do tal pogorela v Grčaricah stanovanjska hiša, po domače Matijeva. Vzrok požara je bil nepravilno speljan dimnik svinjskega kotla za hišo.  Bilo je sicer še nekaj manjših požarov (travniški, vžig dimnikov,…), k sreči pa brez večjih posledic in materialne škode.

Motorna brizgalna znamke ILO 600 L je bila po končani drugi svetovni vojni v precej žalostnem stanju. Ker je bil Gasilski hram (v času napada na Plavo gardo leta 1943) deloma porušen je bila brizgalna, ki je bila celo prestreljena spravljena pod stopnicami v župnišču. Člani takratnega povojnega Gasilskega društva Grčarice so poskrbeli za popravilo motorne brizgalne. Ta je potem delovala vse do nabave nove, katero imamo še danes.

Iz zapisnika občnega zbora PGD Grčarice iz leta 1955 je razvidno, da je bila glavna točka dnevnega reda, da se čim prej prične z gradnjo gasilskega doma v Grčaricah. Do leta 1959 pa kljub temu ni bilo nobenih večjih sprememb, razen ta, da so okrog leta 1958 zgradili zasilno gasilsko shrambo, ki je bila lesena z manjšim stolpom za sušenje cevi. Stal je na lokaciji nekdanje parne žage v bližini osnovne šole.

Leta 1961 pa je bil gasilski občni zbor prvič v novi dvorani Kulturnega doma v Grčaricah, kjer je bil poseben prostor napravljen za dostojno gasilsko shrambo. 11. septembra je bila svečana otvoritev gasilske shrambe in podeljena priznanja zaslužnim gasilskim članom.

V tem letu je bila nabavljena za PGD Grčarice tudi električna alarmna sirena, dotlej se je uporabljala ročna. V letu 1964 je društvo na proslavi ob 60 letnici društva  sprejelo nov prapor.

Leta 1968 je  bil v Kulturnem domu zgrajen požarni stolp za sušenje mokrih cevi. Stolp je bil lesen in je bil postavljen iznad strehe gasilske shrambe.

Leto 1981 je še posebno zapisano v zgodovino PGD Grčarice. Jeseni tega leta smo v PGD Grčaricah , po zelo dolgem čakanju, vendarle  dobili težko pričakovano novo gasilsko brizgalno znamke Rössenbauer 800. Bil je že skrajni čas, saj je saj je bila skoraj petdeset let stara gasilska brizgalna ILO 600 L  dokončno skoraj neuporabna.

V nedeljo, 4. julija 1982 je bila v Grčaricah velika proslava, ki je bila združena  s svečano otvoritvijo novega asfaltiranja vasi ter krst nove gasilske motorne brizgalne, obenem z osemdeseto obletnico PGD Grčarice

Zaradi vandalskega obnašanja nekaterih, se je Kulturni dom v Grčaricah, do leta 2000 spremenil v pravo podrtijo. Gospodarja ni bilo, ki bi vendarle preprečil propadanje tega kulturnega objekta, v katerem je bila tudi gasilska   shramba.  PGD Grčarice  je zato stavbo tega doma dalo prepisat v  svoje upravljanje.

Toda stavba v notranjosti in zunanjosti je bila nujno potrebna popolne obnove – od strehe do tal. Kje dobiti potrebna denarna sredstva?  V letih vsakoletne oglarske kope v Rakitnici in ob tem spremljajočih prireditvah  je bilo potrebno aktivno sodelovanje velikega števila ljudi, zato sta se združili vasi Grčarice in Rakitnica in ob koncu teh prireditev je vsako PGD, tako Rakitnica kot Grčarice z izkupičkom pokrilo svoje finančne potrebe. PGD Grčarice je s tem denarjem in mnogimi prostovoljnimi urami dela pri stavbi ter donacijami in ostalimi prispevki, končno prišel do lepega in urejenega gasilskega doma. Obnova je trajala več let.

Po dolgih sedemnajstih letih je bil v marcu leta 2008 prelomni dogodek, gasilski občni zbor ponovno v deloma prenovljenih prostorih gasilskega doma Posebnost zbora so bile tudi volitve organov društva in sprejem novega statuta, tako, kot je bilo to v vseh gasilskih društvih v Sloveniji.

Otvoritev popolnoma prenovljenega gasilskega doma je bila 17. junija 2010. Otvoritev je bila združena z gasilsko parado številnih društev iz OGZ Ribnica.

Leta 1988 je bilo nabavljeno gasilsko terensko vozilo Lada Niva. Avto je leta 2014 še vedno v operativni uporabi. V društvu pričakujemo, da bomo v letu 2014 dobili novo vozilo, kombi, ki bi bil namenjen tudi za ostale potrebe vasi oz. vaščanov.

V zadnjem obdobju pa razveseljuje dejstvo, da je zelo aktivno mladina društva. To dokazujejo tudi tekmovalni uspehi. Še posebej uspešna je ekipa mladincev pripravnikov, ki jo sestavljajo Ksenja in Lara Rovan ter Jure Maček. Za uspešno delo mladih ima zagotovo največ zaslug njihov mentor Šime Prelac.

PGD Grčarice je organizirano po pravilih Gasilske zveze Slovenije in gasilske zveze Ribnica. Društvo je organizacijsko vezano na  gasilski sektor Dolenja vas.


Novice

Dogodki

24feb19:0021:00Občni zbor PGD Nemška vas 202419:00 - 21:00(GMT+01:00) Nemška vas - Gasilski dom, Nemška vas 22 OrganizatorPGD Nemška vas