Prostovoljno gasilsko društvo Prigorica - I KATEGORIJA

Prigorica 38, 1331 Dolenja vas

Davčna številka 16340701(zavezanec za DDV: NE)
Matična številka 5120420
TRR SI56 1920 0500 8400 034(DBS d.d)

pgd.prigorica@gzribnica.si

PGD Prigorica
missing

Henigman Matevž
Predsednik

missing

Milan Klun
Poveljnik

milan77.klun@gmail.com
missing

Domen Češarek
Tajnik

domen.cesarek@gmail.com

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Prigorica opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Prigorica z okolico.

Dokumenti

Organi društva

Upravni odbor

Alojz Levstik – predsednik
Matevž Henigman – podpredsednik
Milan Klun – poveljnik
Matej Levstik – podpoveljnik
Domen Češarek – tajnik
Franc Kozina – blagajnik
Karlo Bojc – član
Vinko Merhar – član
Bojan Klun – član
Bojan Kaplan – član
Andrej Čampa – član
Matej Kromar – član

Praporščakr

Karlo Bojc

Operativa

Milan Klun – poveljnik
Matej Levstik – podpoveljnik
Jani Starc – vodja oddelka – desetar
Janez Češarek – vodja oddelka – desetar
Vinko Merhar – glavni strojnik
Karlo Bojc – glavni voznik
Andrej Čampa – gospodar – hišnik
Bojan Klun – gospodar – hišnik

Nadzorni odbor

Dušan Merhar – predsednik
Janez Češarek
Janez Zobec

Zgodovina

Ustanovni občni zbor PGD Prigorica je bil sklican  na pobudo 15-članskega iniciativnega  odbora s predsednikom  Miroslavom Merharjem  14. februarja 1960 v prostorih gostilne člana Kozina Karola. Prisotnih je bilo 43 članov, 11 članic in 10 pionirjev PGD Prigorica. Do tedaj  so bili požrtvovalni prigoriški gasilci  včlanjeni v PGD Dolenja vas,  v katerem je bilo 2/3 ustanovnih članov  Prigoričanov.

Vroča želja po osamosvojitvi je nastala ob dejstvu, da je sovaščan iz Prigorice Ignacij Merhar,  začetnik gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku, številno članstvo ter gosta naseljenost  vasi Prigorica, ki bi v primeru morebitnega požara potrebovala najhitrejšo intervencijo.  Leseni gasilski dom, zgrajen 1912, brez elektrike, potrebam  varovanja strnjene vasi pred požari  ni več zadoščal, prav tako zelo pomanjkljiva  je bila oprema.

V avgustu 1956, ob 100-letnici rojstva Ignacija Merharja,  je OGZ Kočevje ob prisotnosti visokih gostov GZS, PGD Dolenja vas in sosednjih društev odkrila  spominsko ploščo Ignaciju Merharju na njegovi rojstni hiši, tedaj gostilni Karola Kozine.  Slavnostni trak je pripela gospa Frančiška Kozina.

Že v začetku leta 1960 so člani pričeli  z gradnjo novega gasilskega doma s sušilnikom in sejno sobo ter nabavo opreme in oblek. Glede na to, da je bilo denarnih sredstev malo, je bilo potrebnega veliko prostovoljnega dela članov in sovaščanov, prevozov materiala  s konji,  organizirali so veliko vrtno veselico, na vaški gozdni parceli so v lastni režiji posekali in spravili les, v OGZ Ribnica so dobili rabljeno  motorno brizgalno RAKOVICA.

Kljub intenzivnemu delu pri gradnji novega doma se člani niso odpovedali izobraževanju: en član  se je udeležil izobraževanja za podčastnika v Medvodah, 18 članov je opravilo izpit za izprašanega gasilca, 5 članov se je udeležilo strojniškega tečaja.

Velika požrtvovalnost in enotnost članstva in cele vasi pri gradnji doma  sta pripomogla, da je bil le-ta zgrajen že sredi naslednjega leta. Otvoritev novega gasilskega doma je bila v nedeljo, 18. junija 1961.

V dopoldanskem času je bila slavnostna seja, v popoldanskem pa proslava ob  navzočnosti veliko gostov in gasilskih enot  z razvitjem društvenega prapora ter odkritjem spominske plošče Ignaciju Merharju na novem gasilskem domu.

Pobudnik ustanovitve PGD Prigorica  in prvi predsednik Miroslav Merhar  je svoj predsedniški mandat  uspešno opravljal od ustanovitve 1960 do 1965 ter 1967 do 1974.

Vsako leto je društvo opravilo več društvenih vaj, udeleževalo se je tudi vaj in tekmovanj  na območju občine in regije. Gasilske veselice ob obletnicah ustanovitve društva ali obletnicah rojstva in smrti Ignacija Merharja so bile organizirane z namenom pridobitve finančnih sredstev, s katerimi je društvo dopolnjevalo gasilsko opremo, orodje in obleke.

Leta 1965 je društvo nabavilo novo motorno brizgalno VOLKSWAGEN MAGIRUS  in nove cevi. Ob 20-letnici je društvo imelo že 86 članov in pionirsko desetino.  Člani so se stalno izobraževali na častniških, podčastniških in strojniških tečajih. Društvo je tesno sodelovalo z mizarsko delavnico v Prigorici, kasneje INLES TOZD Dolenja vas ter civilno zaščito.

V 10-letnem mandatu predsedovanja Vidic Andreja od 1974 do 1984  je društvo nabavilo gasilsko vozilo LANDROWER s prikolico.  Društvo je bilo bogatejše za nove člane.

Franc Nosan je bil predsednik društva v času od 1984 do 1990. V tem času je društvo dogradilo gasilski dom – dozidava orodišča z višjim stropom  in sejne sobe.  Gospodarske družbe so bile v tem času radodarnejše  z donacijami, vendar  je bilo tudi  tokrat potrebno prostovoljno delo članov in sovaščanov  ter  gasilske veselice.

V času mandata predsedovanja Ludvika Oražma od 1990 do 2008  je društvo nabavilo vozilo UNIMOG ter ob 40-letnici gasilski dom opremilo  s fresko Sv. Florjana in razvilo novi društveni prapor.  Gasilska zveza Slovenije je društvo ob tej obletnici odlikovala z Odlikovanjem III.stopnje.

Ob 60-letnici smrti Ignacija Merharja,  v petek 23. julija 2004,   je bil v društvenih prostorih slavnostni Plenum Gasilske zveze Slovenije z navzočimi visokimi gosti Gasilske zveze Slovenije, v nedeljo pa je bila velika gasilska veselica.

Sedanji predsednik  Alojz Levstik  društvo vodi  od 2008 dalje. V tem času  je društvo nabavilo novo gasilsko vozilo IVECO GVV-1 in motorno brizgalno Ziegler.  Svečana proslava z blagoslovom nove opreme je bila  30.7.2010.

Društvo je prejelo visoko priznanje Gasilsko plamenico III.stopnje.  Leta 2011 je društvo prejelo Gasilsko priznanje I. stopnje. Na osnovi sodelovanja pri organizaciji 18. Mladinske Gasilske Olimpijade v Kočevju je društvo prejelo Priznanje OGZ Kočevje.

V letih 2012 in 2013 je društvo prenovilo poslovne prostore v gasilskem  domu: zamenjava zidnih ometov, tlaka in obnova stropa v sejni sobi  ter prenova orodišča.  Hkrati je društvo kopiralo pomembne zgodovinske gasilske  dokumente iz PGD Dolenja vas in s tem ustvarilo  pomembno  2. arhivsko verzijo.

V letu 2018 je društvo pričelo z obnovo gasilskega doma. Zamenjali so streho in okna, obnovili fresko Sv. Florjana ter pričeli s prenovo hodnika, kuhinje in sanitarij.

Funkcionarji PGD Nemška vas

LetoPredsednikPoveljnik
1960 – 1962Merhar MiroslavZobec Franc
1962 – 1964Merhar MiroslavPahulje Alojz
1964 – 1966Merhar MiroslavLesar Aleksander
1966 – 1967Peček FrancLesar Aleksander
1967 – 1974Merhar MiroslavLesar Aleksander
1974 – 1984Vidic AndrejNosan Tone
1984 – 1988Nosan FrancNosan Tone
1988 – 1990Nosan FrancLesar Franc
1990 – 1991Merhar JožeČešarek Janez
1991 – 1992Oražem LudvikČešarek Janez
1992 – 1994Oražem LudvikLevstik Alojz
1994 – 2002Oražem LudvikLevstik Alojz
2002 – 2008Oražem LudvikDejak Ivan
2008 – 2013Levstik AlojzDejak Ivan
2013 – 2018Levstik AlojzKlun Milan
2018 –Levstik AlojzKlun Milan

Novice

Dogodki

Trenutni mesec

03avg(avg 3)17:00Gasilska proslava in veselica z ansamblom PogumPGD Prigorica17:00(GMT+02:00) Prigorica - Gasilski dom, Prigorica 38, 1331 Dolenja vas OrganizatorPGD Prigorica