PGD Prigorica

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRIGORICA – I kategorija

Prigorica 38, 1331 Dolenja vas

Davčna številka 16340701
Matična številka 5120420
TRR SI56 1920 0500 8400 034 (DBS d.d.)

PGD Prigorica
missing

Alojz Levstik
Predsednik društva

missing

Milan Klun
Poveljnik

missing

Domen Češarek
Tajnik

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo Prigorica opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Prigorica z okolico.

Organi društva

Upravni odbor

Alojz Levstik – predsednik

Matevž Henigman – podpredsednik

Milan Klun – poveljnik

Matej Levstik – podpoveljnik

Domen Češarek – tajnik

Franc Kozina – blagajnik

Karlo Bojc – član

Vinko Merhar – član

Bojan Klun – član

Bojan Kaplan – član

Andrej Čampa – član

Matej Kromar – član

Operativa

Milan Klun – poveljnik

Matej Levstik – podpoveljnik

Jani Starc – vodja oddelka – desetar

Janez Češarek – vodja oddelka – desetar

Vinko Merhar – glavni strojnik

Karlo Bojc – glavni voznik

Andrej Čampa – gospodar – hišnik

Bojan Klun – gospodar – hišnik

Nadzorni obor

Dušan Merhar – predsednik

Janez Češarek

Janez Zobec

Praporščak

Karlo Bojc

Zgodovina

Ustanovni občni zbor PGD Prigorica je bil sklican  na pobudo 15-članskega iniciativnega  odbora s predsednikom  Miroslavom Merharjem  14. februarja 1960 v prostorih gostilne člana Kozina Karola. Prisotnih je bilo 43 članov, 11 članic in 10 pionirjev PGD Prigorica. Do tedaj  so bili požrtvovalni prigoriški gasilci  včlanjeni v PGD Dolenja vas,  v katerem je bilo 2/3 ustanovnih članov  Prigoričanov.

Vroča želja po osamosvojitvi je nastala ob dejstvu, da je sovaščan iz Prigorice Ignacij Merhar,  začetnik gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku, številno članstvo ter gosta naseljenost  vasi Prigorica, ki bi v primeru morebitnega požara potrebovala najhitrejšo intervencijo.  Leseni gasilski dom, zgrajen 1912, brez elektrike, potrebam  varovanja strnjene vasi pred požari  ni več zadoščal, prav tako zelo pomanjkljiva  je bila oprema.

V avgustu 1956, ob 100-letnici rojstva Ignacija Merharja,  je OGZ Kočevje ob prisotnosti visokih gostov GZS, PGD Dolenja vas in sosednjih društev odkrila  spominsko ploščo Ignaciju Merharju na njegovi rojstni hiši, tedaj gostilni Karola Kozine.  Slavnostni trak je pripela gospa Frančiška Kozina. 

Že v začetku leta 1960 so člani pričeli  z gradnjo novega gasilskega doma s sušilnikom in sejno sobo ter nabavo opreme in oblek. Glede na to, da je bilo denarnih sredstev malo, je bilo potrebnega veliko prostovoljnega dela članov in sovaščanov, prevozov materiala  s konji,  organizirali so veliko vrtno veselico, na vaški gozdni parceli so v lastni režiji posekali in spravili les, v OGZ Ribnica so dobili rabljeno  motorno brizgalno RAKOVICA. 

Kljub intenzivnemu delu pri gradnji novega doma se člani niso odpovedali izobraževanju: en član  se je udeležil izobraževanja za podčastnika v Medvodah, 18 članov je opravilo izpit za izprašanega gasilca, 5 članov se je udeležilo strojniškega tečaja.

Velika požrtvovalnost in enotnost članstva in cele vasi pri gradnji doma  sta pripomogla, da je bil le-ta zgrajen že sredi naslednjega leta. Otvoritev novega gasilskega doma je bila v nedeljo, 18. junija 1961.

V dopoldanskem času je bila slavnostna seja, v popoldanskem pa proslava ob  navzočnosti veliko gostov in gasilskih enot  z razvitjem društvenega prapora ter odkritjem spominske plošče Ignaciju Merharju na novem gasilskem domu. 

Pobudnik ustanovitve PGD Prigorica  in prvi predsednik Miroslav Merhar  je svoj predsedniški mandat  uspešno opravljal od ustanovitve 1960 do 1965 ter 1967 do 1974.

Vsako leto je društvo opravilo več društvenih vaj, udeleževalo se je tudi vaj in tekmovanj  na območju občine in regije. Gasilske veselice ob obletnicah ustanovitve društva ali obletnicah rojstva in smrti Ignacija Merharja so bile organizirane z namenom pridobitve finančnih sredstev, s katerimi je društvo dopolnjevalo gasilsko opremo, orodje in obleke.

Leta 1965 je društvo nabavilo novo motorno brizgalno VOLKSWAGEN MAGIRUS  in nove cevi. Ob 20-letnici je društvo imelo že 86 članov in pionirsko desetino.  Člani so se stalno izobraževali na častniških, podčastniških in strojniških tečajih. Društvo je tesno sodelovalo z mizarsko delavnico v Prigorici, kasneje INLES TOZD Dolenja vas ter civilno zaščito.

V 10-letnem mandatu predsedovanja Vidic Andreja od 1974 do 1984  je društvo nabavilo gasilsko vozilo LANDROWER s prikolico.  Društvo je bilo bogatejše za nove člane. 

Franc Nosan je bil predsednik društva v času od 1984 do 1990. V tem času je društvo dogradilo gasilski dom – dozidava orodišča z višjim stropom  in sejne sobe.  Gospodarske družbe so bile v tem času radodarnejše  z donacijami, vendar  je bilo tudi  tokrat potrebno prostovoljno delo članov in sovaščanov  ter  gasilske veselice.

V času mandata predsedovanja Ludvika Oražma od 1990 do 2008  je društvo nabavilo vozilo UNIMOG ter ob 40-letnici gasilski dom opremilo  s fresko Sv. Florjana in razvilo novi društveni prapor.  Gasilska zveza Slovenije je društvo ob tej obletnici odlikovala z Odlikovanjem III.stopnje.

Ob 60-letnici smrti Ignacija Merharja,  v petek 23. julija 2004,   je bil v društvenih prostorih slavnostni Plenum Gasilske zveze Slovenije z navzočimi visokimi gosti Gasilske zveze Slovenije, v nedeljo pa je bila velika gasilska veselica.

Sedanji predsednik  Alojz Levstik  društvo vodi  od 2008 dalje. V tem času  je društvo nabavilo novo gasilsko vozilo IVECO GVV-1 in motorno brizgalno Ziegler.  Svečana proslava z blagoslovom nove opreme je bila  30.7.2010. 

Društvo je prejelo visoko priznanje Gasilsko plamenico III.stopnje.  Leta 2011 je društvo prejelo Gasilsko priznanje I. stopnje. Na osnovi sodelovanja pri organizaciji 18. Mladinske Gasilske Olimpijade v Kočevju je društvo prejelo Priznanje OGZ Kočevje.

V letih 2012 in 2013 je društvo prenovilo poslovne prostore v gasilskem  domu: zamenjava zidnih ometov, tlaka in obnova stropa v sejni sobi  ter prenova orodišča.  Hkrati je društvo kopiralo pomembne zgodovinske gasilske  dokumente iz PGD Dolenja vas in s tem ustvarilo  pomembno  2. arhivsko verzijo.

V letu 2018 je društvo pričelo z obnovo gasilskega doma. Zamenjali so streho in okna, obnovili fresko Sv. Florjana ter pričeli s prenovo hodnika, kuhinje in sanitarij.

Funkcionarji PGD Prigorica

Leto

 

Predsednik

Poveljnik

1960 – 1962

Merhar Miroslav

Zobec Franc

1962 – 1964

Merhar Miroslav

Pahulje Alojz

1964 – 1966

Merhar Miroslav

Lesar Aleksander

1966 – 1967

Peček Franc

Lesar Aleksander

1967 – 1974

Merhar Miroslav

Lesar Aleksander

1974 – 1984

Vidic Andrej

Nosan Tone

1984 – 1988

Nosan Franc

Nosan Tone

1988 – 1990

Nosan Franc

Lesar Franc

1990 – 1991

Merhar Jože

Češarek Janez

1991 – 1992

Oražem Ludvik

Češarek Janez

1992 – 1994

Oražem Ludvik

Levstik Alojz

1994 – 2002

Oražem Ludvik

Levstik Alojz

2002 – 2008 

Oražem Ludvik

Dejak Ivan

2008 – 2013

Levstik Alojz

Dejak Ivan

2013 – 2018

Levstik Alojz

Klun Milan

2018 –

Levstik Alojz

Klun Milan

Novice

Dogodki

04feb19:00Občni zbor 2023 - PGD Prigorica19:00 Prigorica - Gasilski dom, Prigorica 38, 1331 Dolenja vas OrganizatorPGD Prigorica