V okviru GZ Ribnica imamo dva poobšaščena izvajalca (pooblastilo URSZR) za preglede hidrantov in opreme ter meritve zmogljivosti omrežja (PGD Sodražica in PGD Ribnica).

Društva opravljajo preizkuse hidrantnega omrežja in redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja.

Redni letni pregledi hidrantov in opreme

Z rednim tehničnim pregledom hidrantov in hidrantnega omrežja zagotavljamo brezhibnost opreme za gašenje. Pregled obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju.

Preizkus hidrantnega omrežja

Preizkus hidrantnega omrežja in potrdilo o brezhibnem delovanju mora zavezanec pridobiti pred začetkom uporabe novo vgrajenega hidrantnega omrežja, ob njegovi razširitvi ali spremenjenem oziroma zamenjanem delu. Zahtevana zmogljivost hidrantnega omrežja mora biti večja oziroma vsaj enaka, kot je določeno v projektu požarne varnosti.

Pred izvedbo meritve potrebujemo (na vpogled) projektno dokumentacijo objekta, ki opredeljuje te zahteve.

Kaj obsega preizkus

Preizkus hidrantnega omrežja je sestavljen iz:

  • pregleda dokumentacije,
  • preizkusa hidrantnega omrežja po predpisanem postopku,
  • priprave pisnega poročila,
  • izdaje potrdila o brezhibnem delovanju sistema.

PGD Sodražica

Rihard Zajc
  • gasilci@sodrazica.si
  • 041-585-668
Skoči na kontaktni obrazec

PGD Ribnica

Rok šilc
  • pgd.rbc@amis.net
  • 030-603-997

Pravilniki

Pogoji za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij so določeni v 

Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu

Z gasilnikom gasite tako, da se lahko umaknete

Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 2

Vedno gasite v smeri vetra.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 3

Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 4

Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 5

Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu kjer izteka.

Gasilska preventiva Slikice Gasilnik 6

Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori (razred požara) in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno odejo, pokrovko) ali gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom, CO2 ) lahko najučinkoviteje in varno pogasite požar.

Izbira gasilnika Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov za gospodinjstvo upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom posvetujte z gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, ABC-prah ali peno

Kako gasiti z gasilnikom. Pri uporabi gasilnikov je treba upoštevati navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

RAZREDPožarGorljiva snovPrimerno gasilno sredstvo

A

Požari gorljivih trdnih snovi

Les, papir, slama, tekstil, premog,…

Voda, pena, ABC-prah

B

Požar vnetljivih tekočin

Bencin, nafta, olja, voski, laki, alkoholi, benzen, smole,…

Pena, CO2, ABC-prah

C

Požari vnetljivih plinov

Zemeljski plin, butan, acetilien, vodik, utekočinjen naftni plin,…

ABC-prah, CO2

D

Požari lahkih kovin

Magnezij, aluminij v prahu,…

D-prah

F

Požar jedilnih olj in maščob

Jedilna olja in maščobe

F-prah, posebna tekoča gasila