20 prostovoljnih gasilskih društev

3071 članov

405 operativnih članov

150 letna tradicija

gasilska zveza Ribnica

Merharjeva ulica 1, 1310 Ribnica

Davčna št. 10972854 (DDV zavezanec: NE)
Matična št. 5219809000
TRR SI56 0232 1001 7095 915 (NLB d.d.)

Joze Andolsek Gasilska zveza Ribnica

Jože Andolšek
Predsednik

vodstvo@gzribnica.si

041-774-116

Andreja Petric Primozic Gasilska zveza Ribnica

Andreja Petrič Primožič
Tajnica

vodstvo@gzribnica.si

041-213-803

Matjaz Merhar Gasilska zveza Ribnica

Matjaž Merhar
Poveljnik

poveljstvo@gzribnica.si

040-549-983

Peter Lovsin Gasilska zveza Ribnica

Peter Lovšin
namestnik poveljnika

poveljstvo@gzribnica.si

031-812-855

organizacija / predsedstvo

Nagovor predsednika GZ Ribnica

Že dolga leta je v naših srcih tlela želja po postavitvi spletnega portala Gasilske zveze Ribnica. Imeti svoj portal, kjer se objavljajo poročila o dogodkih, vabila, gradiva za izobraževanje ni več modna muha, ampak je postalo v današnjem času nujnost, brez katere se težko sledi hitremu razvoju. Pod okriljem spletnega portala GZ Ribnica, je sedaj dobilo tudi vsako društvo iz naše zveze možnost svoje predstavitve in dodajanja objav o dogodkih.

Vsa zahvala za postavitev spletnega portala gre Komisiji za informatiko in vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli, da so naše želje postale resničnost. Sedaj imamo na razpolago orodje, ki nam bo olajšalo proces izobraževanja, lažje bo širiti informacije o tekmovanjih in nenazadnje bo to ena spletna točka, kjer bodo vsi člani in simpatizerji naše zveze na enem mestu pridobili vse informacije glede gasilstva in dogajanja v zvezi. Upajmo, da bodo bodoči administratorji iz vsakega sektorja vestno vpisovali objave za dogodke, ki se bodo dogajali po društvih, na vseh ostalih gasilcih pa je, da bodo redno obiskovali naš skupni portal, saj bo le tako lahko zaživel v vsem svojem sijaju ter dosegel namen, za katerega je bil postavljen.

Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica

missing

Jože Andolšek
Predsednik

missing

Matej Lesar
namestnik predsednika

missing

Andreja Petrič Primožič
Tajnica

podpredsedniki

missing

Vinko levstek
podpredsednik

missing

Rihard Zajc
podpredsednik

missing

Blaž Mohar
podpredsednik

Sektorski predsedniki

missing

Vinko Čampa
pred. Sektor sodražica

missing

Matevž Henigman
pred. Sektor Dolenja vas

missing

Robert Levstek
pred. Sektor Ribnica

missing

Branko Dejak
pred. Sektor ortnek

Poveljstvo

Nagovor poveljnika GZ Ribnica

Delovanje gasilstva v sedanji Gasilski zvezi Ribnica sega daleč nazaj pred ustanovitev prve gasilske brambe, v čas, ko svet ni bil tehnološko dovršen, z malo znanja in skoraj brez opreme. Seveda se je z leti, desetletji in v končni fazi v stoletju in pol marsikaj spremenilo.

Gasilstvo sledi spremembam, se prilagaja trenutnim situacijam in poizkuša loviti stik z najboljšimi. Lepa popotnica operative je bil že Ignacij Merhar iz Prigorice, kateri je že na prelomu 19. stoletja pričel z organiziranim urjenjem svojih članov, pika na torti pa je bilo njegovo poveljevanje v Slovenskem jeziku. Moji  predhodniki so delali po svojih zmožnostih, s svojim znanjem, ob podpori lokalne skupnosti in gospodarstva, ter tako ustvarili podlago za napredek in varno delo.

Ponosen sem, da lahko nadaljujem njihovo delo, hvaležen sem slehernemu operativcu ali operativki za njihov trud, spoštujem minulo delo naših prednikov, predvsem pa sem vesel, da vse več mladih pristopa v gasilske vrste. Smo v času, v katerem je gasilstvo močan dejavnik v sistemu zaščite, reševanja in pomoči in prav ta moč nakazuje, da krajani lahko v miru zaspijo z mislijo, da nekdo pazi na njih.

Težnje operativnega vodstva gasilske zveze Ribnica so v bogatenju znanja ter samostojnem delu slehernega operativnega člana ali članice ob morebitnem posredovanju, kar dokazujemo z nenehnim izobraževanjem in urjenjem svojega operativnega članstva. Skrb za opremljenost operativnih enot je eden prvih in najpoglavitnejši cilj tako vodstva gasilske zveze Ribnica, kakor tudi Županov Občin Ribnica in Sodražica.

Kot je pozdravljal nestor slovenskega gasilstva Ignacij Merhar, vas tudi jaz pozdravljam z našim lepim gasilskim pozdravom  »Na Pomoč« !

Janez Puželj, poveljnik GZ Ribnica

missing

Matjaž Merhar
Poveljnik

missing

Peter Lovšin
namestnik poveljnika

missing

Janez Puželj
Podpoveljnik

missing

Rok Šilc
Podpoveljnik

Pomočniki poveljnika

missing

Rok Šilc
Pomočnik za tehniko

missing

Peter Oražem
Pomočnik za radijske zveze

missing

Peter Lovšin
Pomočnik za tekmovanja

missing

Jana Petek Volčanšek
Pomočnica za izobraževanja

missing

David Dejak
Pomočnik za IDA

missing

Renata Troha
Pomočnica za Prvo pomoč

Občinsko poveljstvo Ribnica

missing

Nejc Mohar
Občinski poveljnik Ribnica

missing

Oliver Oražem
Poveljnik sektorja Dolenja vas

missing

Blaž Bojc
Poveljnik sektorja Ribnica

missing

Stanko Oblak
Poveljnik sektorja Ortnek

Občinsko poveljstvo Sodražica

missing

Janez Levstek
Občinski poveljnik Sodražica

missing

Rihard Zajc
Član Poveljstva