gasilska zveza Ribnica

Merharjeva ulica 1, 1310 Ribnica

Davčna številka 10972854(zavezanec za DDV: ne)
Matična številka 5219809000
TRR SI56 0232 1001 7095 915 (NLB d.d.)

Andreja Petrič Primožič
Tajnica

gasilska.zveza.ribnica@gmail.com

041-213-803

Janez Puželj
Poveljnik

poveljstvogzr@gmail.com

031-772-205

Nejc Mohar
namestnik poveljnika

poveljstvogzr@gmail.com

030-913-135

organizacija / predsedstvo

Nagovor predsednika GZ Ribnica

Že dolga leta je v naših srcih tlela želja po postavitvi spletnega portala Gasilske zveze Ribnica. Imeti svoj portal, kjer se objavljajo poročila o dogodkih, vabila, gradiva za izobraževanje ni več modna muha, ampak je postalo v današnjem času nujnost, brez katere se težko sledi hitremu razvoju. Pod okriljem spletnega portala GZ Ribnica, je sedaj dobilo tudi vsako društvo iz naše zveze možnost svoje predstavitve in dodajanja objav o dogodkih.

Vsa zahvala za postavitev spletnega portala gre Komisiji za informatiko in vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli, da so naše želje postale resničnost. Sedaj imamo na razpolago orodje, ki nam bo olajšalo proces izobraževanja, lažje bo širiti informacije o tekmovanjih in nenazadnje bo to ena spletna točka, kjer bodo vsi člani in simpatizerji naše zveze na enem mestu pridobili vse informacije glede gasilstva in dogajanja v zvezi. Upajmo, da bodo bodoči administratorji iz vsakega sektorja vestno vpisovali objave za dogodke, ki se bodo dogajali po društvih, na vseh ostalih gasilcih pa je, da bodo redno obiskovali naš skupni portal, saj bo le tako lahko zaživel v vsem svojem sijaju ter dosegel namen, za katerega je bil postavljen.

Jože Andolšek, predsednik GZ Ribnica

Jože Andolšek
Predsednik

Pavle Hočevar
namestnik predsednika

Andreja Petrič Primožič
Tajnica

podpredsedniki

Vinko levstek
podpredsednik

Rihard Zajc
podpredsednik

Blaž Mohar
podpredsednik

Slavko Adamič
podpredsednik

Sektorski predsedniki

Vinko Čampa
pred. Sektor sodražica

Matevž Henigman
pred. Sektor Dolenja vas

Mitja Govže
pred. Sektor Ribnica

Branko Dejak
pred. Sektor ortnek

Poveljstvo

Nagovor poveljnika GZ Ribnica

Delovanje gasilstva v sedanji Gasilski zvezi Ribnica sega daleč nazaj pred ustanovitev prve gasilske brambe, v čas, ko svet ni bil tehnološko dovršen, z malo znanja in skoraj brez opreme. Seveda se je z leti, desetletji in v končni fazi v stoletju in pol marsikaj spremenilo.

Gasilstvo sledi spremembam, se prilagaja trenutnim situacijam in poizkuša loviti stik z najboljšimi. Lepa popotnica operative je bil že Ignacij Merhar iz Prigorice, kateri je že na prelomu 19. stoletja pričel z organiziranim urjenjem svojih članov, pika na torti pa je bilo njegovo poveljevanje v Slovenskem jeziku. Moji  predhodniki so delali po svojih zmožnostih, s svojim znanjem, ob podpori lokalne skupnosti in gospodarstva, ter tako ustvarili podlago za napredek in varno delo.

Ponosen sem, da lahko nadaljujem njihovo delo, hvaležen sem slehernemu operativcu ali operativki za njihov trud, spoštujem minulo delo naših prednikov, predvsem pa sem vesel, da vse več mladih pristopa v gasilske vrste. Smo v času, v katerem je gasilstvo močan dejavnik v sistemu zaščite, reševanja in pomoči in prav ta moč nakazuje, da krajani lahko v miru zaspijo z mislijo, da nekdo pazi na njih.

Težnje operativnega vodstva gasilske zveze Ribnica so v bogatenju znanja ter samostojnem delu slehernega operativnega člana ali članice ob morebitnem posredovanju, kar dokazujemo z nenehnim izobraževanjem in urjenjem svojega operativnega članstva. Skrb za opremljenost operativnih enot je eden prvih in najpoglavitnejši cilj tako vodstva gasilske zveze Ribnica, kakor tudi Županov Občin Ribnica in Sodražica.

Kot je pozdravljal nestor slovenskega gasilstva Ignacij Merhar, vas tudi jaz pozdravljam z našim lepim gasilskim pozdravom  »Na Pomoč« !

Janez Puželj, poveljnik GZ Ribnica

Janez Puželj
Poveljnik

Nejc Mohar
namestnik poveljnika

Stanko Oblak
Podpoveljnik

Metod Pucelj
Podpoveljnik

Pomočniki poveljnika

Rok Šilc
Pomočnik za tehniko

Peter Oražem
Pomočnik za radijske zveze

Peter Lovšin
Pomočnik za tekmovanja

Jana Petek Volčanšek
Pomočnica za izobraževanja

Jernej Podobnik
Pomočnik za IDA

Renata Troha
Pomočnica za Prvo pomoč

Občinsko poveljstvo Ribnica

Franc Modic
Občinski poveljnik Ribnica

Oliver Oražem
Poveljnik sektorja Dolenja vas

Žiga Češarek
Poveljnik sektorja Ribnica

Peter Lovšin
Poveljnik sektorja Ortnek

Občinsko poveljstvo Sodražica

Vinko Čampa
Občinski poveljnik Sodražica

Rihard Zajc
Član Poveljstva