Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva ni zbirka predpisov, temveč hrbtenica pokončnosti, ki je značilna za odnose dobrih ljudi, povezanih na področju humanitarne gasilske dejavnosti.
Bistvo etike je: enakopravno sodelovati, graditi in ustvarjati, ne škoditi drugim in vse opravljati kulturno, z znanjem in spoštovanjem.

Kodeks etike prostovoljnega gasilstva vsebuje načela, v katerih ureja medsebojne odnose, odnose med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci in drugimi, s katerimi se prostovoljni gasilci srečujemo pri opravljanju javne gasilske službe.

Kodeks temelji na etiki demokratične družbe, načelu humanosti in pravnem redu Republike Slovenije.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva je izraz volje in spoznanja prostovoljnih gasilcev o nujnosti zakonitega, strokovnega, poštenega, humanega in prijaznega ravnanja pri izvajanju vseh nalog, ki jih opravljamo prostovoljni gasilci, in k temu zavezuje vse prostovoljne gasilce.

2. člen

Prostovoljni gasilec v okviru svojih nalog in pristojnosti opravlja javno gasilsko službo prostovoljno in je, kadar je to potrebno, na voljo ljudem, ki so potrebni pomoči.

TEMELJNO NAČELO

3. člen

Prostovoljni gasilec mora pri izvajanju nalog upoštevati veljavne predpise ter vrednostni odnos do humanih, moralnih, etičnih in drugih vrednot ter načel, ki določajo vlogo prostovoljnega gasilstva v državi.

HUMANOST

4. člen

Pri intervencijah se prostovoljni gasilec srečuje z udeleženci nesreč, s katerimi mora ravnati skrajno pazljivo in humano. Posebno pozornost mora posvetiti poškodovanim osebam, ki potrebujejo dodatno pomoč.

STROKOVNOST

5. člen

Prostovoljni gasilec se za opravljanje nalog izobražuje, strokovno usposablja in izpopolnjuje, širi splošno razgledanost in razvija tista znanja, ki so potrebna za učinkovito in strokovno opravljanje nalog. S strokovnim pristopom na intervencijah si povečuje ugled in zaupanje javnosti.

UGLED

6. člen

Prostovoljni gasilec, ko se istoveti s pripadništvom gasilski organizaciji, varuje s svojim vedenjem vrednote bogate preteklosti gasilske organizacije in utrjuje oseben ugled ter ugled slovenskega prostovoljnega gasilstva tako, da skrbi za svojo osebno urejenost, kot to določajo Pravila gasilske službe z doslednim, strokovnim, humanim ter prijaznim pristopom pri opravljanju svojih nalog.

MEDSEBOJNI ODNOSI

7. člen

Odnosi med gasilci temeljijo na tovarištvu, medsebojnem spoštovanju, določenem hierarhičnem redu, vzajemni in solidarni pomoči, strpnosti in iskrenosti ter medsebojnem zaupanju in dostojanstvu.

8. člen

Odnosi med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci temeljijo na medsebojnem spoštovanju ter strokovni pomoči in sodelovanju.

SPOŠTOVANJE KODEKSA

9. člen

Slovenski prostovoljni gasilci so dolžni spoštovati ta kodeks.

Moralno odgovornost za kršitev kodeksa obravnava častno razsodišče, kot to določa statut gasilske organizacije.

ZAKLJUČEK

10. člen

Načela tega kodeksa so del obvezne splošne in strokovne vzgoje za prostovoljne gasilce.

11. člen

Načela kodeksa etike slovenskega prostovoljnega gasilstva so zavezujoča za člane slovenske prostovoljne gasilske organizacije ne glede na kraj in čas opravljanja nalog javne gasilske službe.

12. člen

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva je sprejelo predsedstvo Gasilske zveze Slovenije na 25. seji dne 15. 9. 2006.

112 - SOS

Klic na številko 112 lahko reši življenje.

Gasilska preventiva Slikice 112 e1584969233969

Številko 112 lahko pokličete v kateri koli državi EU, če nujno potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo.

Ob klicu ostanite mirni in povejte

kdo kliče,
kaj se je zgodilo,
kje se je zgodilo,
kdaj se je zgodilo,
koliko je ponesrečencev,
kakšne so poškodbe,
kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
kakšna pomoč je potrebna.

Več informacij: www.sos112.si