Velika uspešnost tečajnikov na 3 tečajih za vodjo skupine

Tecaj za vodjo skupine Visji gasilec GZ Ribnica 2022 1

 

Zaradi povečanega interesa s strani kandidatov za izvedbo temeljnega strokovnega usposabljanja za vodjo skupine – tečaj višji gasilec, smo v novembru 2022 na GZ Ribnica organizirali 3 tečaje, saj so interes pokazali še drugi kandidati iz sosednjih GZ (Loški Potok, Velike Lašče, Dobrepolje ter Grosuplje).

Usposabljanje po temeljnem programu usposabljanja prostovoljnih gasilcev traja 92 ur, od tega 47 ur teoretičnih predavanj in 45 ur praktičnih vaj.

Pogoji za uspešno dokončanje programa so vsaj 60 % udeležba na teoretičnem delu, uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela, 90 % udeležba na praktičnem usposabljanju, uspešno opravljene praktične vaje po programu in uspešno opravljen zaključni izpiti.

Tecaj za vodjo skupine Visji gasilec GZ Ribnica 2022 18Udeleženec po uspešno zaključenem programu pridobi potrebno teoretično in praktično znanje za opravljanje nalog vodje skupine, skladno s cilji programa, in čin višjega gasilca.

Tečaj smo izvajali ob vikendih – ob sobotah in nedeljah. Urnik smo prilagodili na način, da je bilo po teoretičnem delu določene gasilske tematike, takoj tudi praktično usposabljanje za isti predmet. S tem so tečajniki osvojili tako teorijo kot prakso povezano v celoti.

Lokacije tečaja smo optimalno približali tečajnikom, zato smo izvajali tečaje v ribniškem gasilskem domu, v gasilnem domu Sušje ter na lokaciji gasilnega doma Jurjevica.

V komisiji za izobraževanje smo za praktični del usposabljanja sestavili učni načrt po dnevih, skladno s smernicami GZS za omenjeni tečaj, ter z inštruktorji na posameznih točkah dogovorili, kakšne praktične veščine je potrebno tečajnikom pokazati in tudi sprotno preverjati, da na koncu osvojijo zahtevano znanje.

Tečaje je obiskal tudi regijski poveljnik, ki je potrdil dnevnike tečajev, preveril liste prisotnosti in predavatelje ter inštruktorje tečaja.

Na internem preverjanju znanja v decembru 2022, je na 3 regijskih tečajih za višjega gasilca, 81 tečajnikov uspešno odpisalo interni izpit, pred strokovno komisijo določeno s strani GZS, pa je svoje znanje uspešno zagovarjalo prav tako 81 tečajnikov, kar pomeni 100% uspešnost tečajnikov na zaključnih izpitih, razen 5 tečajnikov, ki pa so že tekom tečaja samovoljno odstopili oz ga prenehali obiskovati.

Tako smo po posameznih GZ pridobili novo usposobljene višje gasilce – vodje skupin:

Gasilska zvezaPrijavljeniOpravili
Dobrepolje1717
Grosuplje11
Loški Potok1212
Velike Lašče118
Ribnica4543
SKUPAJ8681

Če povzamem, je bil trud vseh predavateljev in inštruktorjev na tej točki poplačan. Zahvaljujem se vam za izjemno delo, ki ste ga opravili, s tem ko predajate znanje ter izkušnje tradicije gasilstva, na način, kot so nas učili že naši predniki: »V slogi je moč, v službi ljudstva Na pomoč!«

Tecaj za vodjo skupine Visji gasilec GZ Ribnica 2022 13Zahvaljujem se tudi za produktivno sodelovanje s sosednjimi zvezami, s katerimi se aktivno dopolnjujemo v delovanju ter povezovanju.

Vsem tečajnikom – sedaj višjim gasilcem oz vodjem skupin, pa želim, da svoje pridobljeno znanje ohranjate in obnavljate na vajah v vaših društvih, ter ga na isti način predajate naprej tako, kot ste ga pridobili. Na omenjeni način boste tudi uspešnejši na intervencijah in bo cilj prej dosežen!

Z organizacijo številnih tečajev, GZ Ribnica pridobiva na pozornosti gasilcev iz celotne Slovenije, prav tako na ugledu, kvaliteti in organiziranosti, saj s svojim strokovnim kadrom dosegamo zavidljive uspehe.

Matjaž Merhar
Predsednik komisije za izobraževanje GZ Ribnica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.