Lista kandidatov in poziv k dajanju podpor – Volitve 2023

GZ Ribnica Volitve 2023

Kandidacijska komisija je na svojem drugem sestanku, v torek, 7. 2. 2023, pregledala pravočasno prispele vloge za razpisana organa in funkcionarja GZ Ribnica. Vsi kandidati ustrezajo zahtevam Razpisa 2023, vse vloge, ki niso bile popolne pa so sedaj dopolnjene.

Kandidacijska komisija, na podlagi svojega sklepa, objavlja liste kandidatov za oba organa in funkcionarja GZ Ribnica ter poziva PGD-je da dajo podporo posameznim kandidatom za predsednika in poveljnika GZ Ribnica.

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika GZ oziroma za poveljnika GZ kandidate, ki imajo podporo vsaj petih PGD znotraj GZ.

Za predlog kandidacijske komisije v izvolitev kandidatov za člane NO in Arbitraže GZ je dovolj podpora enega društva. Ker ima vsak kandidat že podporo svojega društva za te kandidate ni potrebno zbirati podpore drugih društev.

Listi kandidatov za člane NO in Arbitraže GZ Ribnica se, s sklepom kandidacijske komisije, na spletni strani objavita le v vednost in ne za zbiranje podpor.

LISTA KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA GZ RIBNICA

  1. Jože Andolšek – VGČ 1; PGD Velike Poljane

LISTA KANDIDATOV ZA POVELJNIKA GZ RIBNICA

  1. Matjaž Merhar – VGČ; PGD Dolenja vas

LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE NO GZ RIBNICA

  1. Pavel Hočevar; PGD Rakitnica (gasilec II. Stopnje)
  2. Nejc Peček; PGD Dolenja vas (NGČ)
  3. Metod Pucelj; PGD Sodražica (VGČ II. Stopnje)

LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE ARBITRAŽE

  1. Miha Jeriha; PGD Ribnica (NGČ)
  2. Hinko Klun; PGD Žimarice, Globel in Podklanec (višji gasilec)
  3. Jože Levstek; PGD Sveti Gregor

Kandidaturam za predsednika in poveljnika GZ Ribnica prilagamo njuni viziji dela za mandatno obdobje 2023-2028 ter imeni njunih namestnikov:

  • namestnik predsednika GZ Ribnica – Matej Lesar; PGD Jurjevica (višji gasilec)
  • namestnik poveljnika GZ Ribica – Peter Lovšin; PGD Sušje (VGČ)

Vizije dela za mandatno obdobje 2023-2028

Dokumenti

Roki volilnih opravil za društva in kandidatePodrobnosti

22. 2. 2023

Rok za oddajo podpor PGD – jev posameznim kandidatom za predsednika oziroma poveljnika GZ – upoštevane bodo podpore, prejete na sedežu GZ do 19. ure ali oddaja po pošti Ribnica ali Sodražica z žigom do 22. 2. 2023.

Rok za oddajo podpor PGD – jem k posameznim kandidatom za člane PGD Nadzornega odbora in Arbitraže GZ – upoštevane bodo podpore, prejete na sedežu GZ do 19. ure ali oddaja po pošti Ribnica ali Sodražica z žigom do
22. 2. 2023.

 
 

22. 2. 2023

Zadnji rok za predložitev pisnega umika soglasja posameznega kandidata k
kandidaturi – pisni umik se predloži kandidacijski komisiji do 19. ure na sedež
GZ ali oddaja po pošti Ribnica ali Sodražica z žigom do 22.2.2023.

 
 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.