Tečaj za sodnika GŠTD 2023

sodnik2

Na podlagi velike zainteresiranosti članov društev v GZ Ribnica ter predprijav na razdelku »izobraževanja« na spletni strani GZR, smo uspeli v naši zvezi organizirati tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko – športno tekmovalnih disciplin.

V GZR se v četrtek, dne 7.9.2023 ob 16:30, v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Nemška vas, Nemška vas 22, 1310 Ribnica, prične izvajati tečaj SODNIK gasilskih in gasilsko športno tekmovalnih disciplin (v nadaljevanju: sodnik GŠTD).

Prijavljeni tečajniki so v večini iz GZR ter iz sosednjih gasilskih zvez regije Ljubljana II, so pa v manjšini tudi tečajniki iz drugih GZ – oddaljenih širom po Sloveniji.

Tečaj izvajajo preizkušeni predavatelji ter inštruktorji, člani Komisije za tekmovanja pri Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: GZS), z bogatimi izkušnjami iz mednarodnih gasilskih tekmovanj. Strokovna podlaga oz. literatura za učenje je knjižica: Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, 2023, katero vsak tečajnik prejme na začetku tečaja.

Tečaj obsega 21 teoretičnih ur in 25 ur praktičnih vaj, kjer se tečajniki urijo v sami izvedbi funkcije sodnika v posameznih tekmovalnih disciplinah:

 • vaja z vedrovko
 • štafeta z ovirami za pionirje – ke
 • štafeta s prenosom vode za pionirje – ke
 • štafeta z ovirami na 350 m dolgi tekmovalni progi za pionirje – ke
 • vaja z ovirami za mladince – ke
 • štafeta na 400 m z ovirami za mladince – ke
 • vaja z motorno brizgalno
 • štafetni tek z ovirami
 • hitra mokra vaja
 • vaja razvrščanja
 • vaja raznoterosti, 9 tekmovalcev
 • polaganje cevovoda na 105 m
 • vaja s hidrantom, 7 tekmovalcev
 • vaja raznoterosti, 7 tekmovalcev

Za pristop k izpitu se zahteva 100% prisotnost na vseh predavanjih in praktičnih vajah. Zaključni del izpita poteka najprej kot praktična vaja – kat. člani/članice – vaja z motorno brizgalno (v nadaljevanju: MB), kjer posamezni tečajniki najprej žrebajo svojo funkcijo posameznega tekmovalca pri omenjeni vaji (Desetar, Strojnik, Sel, Napadalec 1, Napadalec 2, Vodar 1, Vodar 2, Cevar 1, Cevar 2). Po žrebu se vsak tekmovalec opremi v tekmovalno opremo (tekmovalna funkcijska oznaka, gasilska tekmovalna čelada, gasilski pas) ter postavi na mesto, ki mu je dodeljeno po žrebu. Od tu dalje se pod budnim očesom komisije za tekmovanja ocenjuje vsak korak in kretnja tečajnika. Praktični del vaje z MB mora vsak tečajnik v svoji vlogi izpeljati brez napak, saj je to pogoj za pristop k pisnemu delu izpita.

Pisni del izpita poteka v učilnicah, kjer tečajniki prejmejo izpitne pole z 140 vprašanji, za katero imajo eno uro časa, da jih čim uspešneje rešijo. Zahtevano znanje posameznika na pisnem delu izpita je vsaj 90%, kar pomeni osnovnošolsko oceno 5.

Vsi tečajniki, ki uspejo doseči omenjen prag, so uspešno opravili tečaj za sodnika GŠTD, ostali pa imajo zgolj še eno možnost ponavljanja pisnega dela, v nasprotnem primeru, pa morajo celoten tečaj ponavljati še enkrat – seveda kdor se za to odloči.

Za uspešne tečajnike sledi še slikanje v gasilski delovni obleki za namen izdelave knjižice sodnika GŠTD, katero izda GZS, s podpisom poveljnika GZS. Knjižica sodnika služi za potrjevanje sojenja na posameznih tekmovanjih ter za obnavljanje dovoljenja oz licence za sojenje (praviloma na 2 leti).

Vsekakor je poslanstvo sodnikov tudi v prenašanju strokovnosti in kvalitetnega znanja oz. gasilskih disciplin tudi ostalim članom v naših gasilskih društvih, predvsem pa tudi na gasilsko mladino, saj s tem že v osnovi dobijo ustrezno znanje za izvajanje pravilnega gasilskega dela znotraj naših organizacij.

Verjamem, da bo GZ Ribnica z omenjenim tečajem pridobila veliko število novih sodnikov, ki bodo dodatno popolnili sodniški zbor GZR, predvsem pa tudi doprinesli k večji strokovnosti pri sojenju in uspešnejši izvedbi tekmovanj.

Matjaž Merhar
Poveljnik GZ Ribnica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.