Na poplave se lahko pripravite

Gasilska preventiva Poplave

Ne podcenjujte moči vode. Bodite pripravljeni, da boste ob poplavi lahko hitro ukrepali.

 

Gasilska preventiva Poplave Ukrepi pred poplavo

Ukrepi pred poplavo

 

 • Seznanite se s poplavno ogroženostjo območja, kjer prebivate in z ukrepi ob poplavi.
 • Pripravite zalogo pitne vode in zalogo hrane za primer poplave. Pri tem upoštevajte posebne potrebe dojenčkov, starejših in bolnikov.
 • Pripravite gumijaste škornje in rokavice, vodoodporna oblačila, nujna zdravila, opremo za prvo pomoč, baterijski radijski sprejemnik, baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi vložki in podobno.
 • Razmislite o nakupu potopne črpalke za umazano vodo.
 • V prostorih, ki jih lahko poplavi, dvignite od tal pohištvo in drugo opremo. Razmislite tudi o prestavitvi električne napeljave. Tla in stene teh prostorov naj bodo iz materialov, ki jih voda manj poškoduje, se lahko očistijo in hitro posušijo.
 • Na odtoke in cevi namestite nepovratne ventile.
 • Lahko vnetljive tekočine in strupene snovi hranite v zaprti prvotni embalaži skladno z navodili proizvajalca.
 • Ustrezno zavarujte in pritrdite cisterno za kurilno olje.

Gasilska preventiva Poplave Ukrepi ob napovedi poplave

Ukrepi ob napovedi poplave

 • Ob dolgotrajnem deževju, neurju ali močni odjugi spremljajte vremensko napoved, opazujte naraščanje vode v okolici ter upoštevajte navodila pristojnih služb.
 • Iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje.
 • S protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo (zavarujte vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške, talne sifone ipd.).
 • V okolici stavbe zavarujte ali umaknite predmete, ki jih voda lahko odnese.
 • Po potrebi izklopite elektriko ter zaprite vodo in plin.
 • Vozilo iz podzemne garaže ali bližine vodotoka umaknite na varno območje.
 • Živino umaknite na višje ležeče območje in ji pripravite začasno namestitev.

Gasilska preventiva Poplave Ukrepi ob poplavi doma

Ukrepi med poplavo

Če ste ostali v poplavljeni stavbi, se umaknite v višje nadstropje.

 • Če ste na prostem, se umaknite na območje, ki ga voda še ni dosegla.
 • Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen, saj vas lahko spodnese, vodni tok lahko nosi tudi večje predmete. Voda je motna in onesnažena, zato lahko pride do poškodb in okužb.
 • Upoštevajte zapore cest in podvozov. Ne vozite po poplavljenih cestah, saj lahko ostanete ujeti, vodni tok pa lahko odnese vozilo.
 • Ne približujte se brežinam vodotokov, ker so zaradi erozije lahko spodjedene in nestabilne.

Gasilska preventiva Poplave Ukrepi po poplavi

Ukrepi po poplavi

 • Iz poplavljene stavbe izčrpajte vodo.
 • Poplavna voda je lahko onesnažena, zato se ob odpravljanju posledic poplave ustrezno zaščitite in se po delu temeljito umijte.
 • Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste prepričani, da ni poškodovana, zaprite glavni ventil plinske napeljave oziroma ventil plinske jeklenke in prezračite prostor.
 • Če ni elektrike, za razsvetljavo uporabite baterijsko svetilko ali svetilne palice. Ne uporabljajte vžigalic, sveč ipd., saj lahko zaradi uhajanja plina ali hlapenja razlitih vnetljivih tekočin pride do eksplozije ali požara.
 • Pred ponovno uporabo poskrbite za strokovni pregled vodovodne, kanalizacijske, plinske ter električne napeljave in naprav. Električne naprave pred ponovno uporabo dobro presušite.
 • Obvestite pristojne službe o razlitju vnetljivih tekočin (npr. kurilnega olja, bencina).
 • Očistite vse predmete, ki so bili v stiku z vodo. Če jih ni mogoče očistiti, jih zavrzite.
 • Zavrzite živila, ki so bila v stiku s poplavno vodo. Pridelki s poplavljenih vrtov in njiv večinoma niso primerni za uživanje. Upoštevajte navodila pristojnih služb.
 • Glede uporabe pitne vode in morebitnih ukrepov upoštevajte navodila upravljavca vodovodnega omrežja in drugih pristojnih služb.
 • Prostore dobro presušite in prezračite.

112 je številka za klic v sili, na katero lahko pokličete brezplačno, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo

112 - SOS
112 - SOS

112 je številka za klic v sili, na katero lahko pokličete brezplačno, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo

številka za klic v sili

Ob klicu na številko 112 ostanite mirni in povejte

 • KDO kliče
 • KAJ se je zgodilo
 • KJE se je zgodilo
 • KDAJ se je zgodilo
 • KOLIKO je ponesrečencev
 • kakšne so POŠKODBE
 • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Viri:

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.