Trije novi VGČ v zadnjem mandatu GZ Ribnica

3 novi VGC v GZ Ribnica 13a

V zadnjih letih ne gre mimo dejstva, da člani GZ Ribnica aktivno sodelujejo na najvišjih tečajih Gasilske zveze Slovenije ter na ta način promovirajo ime GZ Ribnica in ga ponašajo v širšo slovensko javnost. V zadnjem mandatu GZ Ribnica smo tako dobili kar 3 nove višje gasilske častnike, ki so uspešno zaključili z zaključnimi izpiti tečaja za člane višjih poveljstev ter s tem lahko opravljajo najvišje funkcije v poveljstvu na nivoju gasilske zveze ali gasilske regije.

Gasilska zveza Slovenije vsako leto v mesecu januarju organizira sprejemne izpite za uvrstitev na tečaj višji gasilski častnik. Pogoje izpolnjujejo posamezniki, ki imajo že pridobljen čin gasilski častnik in izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

 • najmanj 3 leta aktivnega staža kot poveljnik ali namestnik poveljnika v funkciji in
 • najmanj 5. stopnjo splošne šolske izobrazbe

ali

 • najmanj 2 leti aktivnega staža v činu gasilski častnik in
 • najmanj 6/2 bolonjsko stopnjo splošne šolske izobrazbe

ali

 • najmanj 4 leta aktivnega staža v činu gasilski častnik in
 • najmanj 6. stopnjo splošne šolske izobrazbe

ali

 • najmanj 8 let aktivnega staža v činu gasilski častnik in
 • najmanj 5. stopnjo splošne šolske izobrazbe.

3 novi VGC v GZ Ribnica 12Na sprejemne izpite se prijavljajo gasilski častniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje, vsako leto pa se številka vrti okoli 100 ali več prijavljenih kandidatov iz celotne Slovenije. Vsebina vprašanj in računskih nalog na sprejemnih izpitih je zajeta iz vseh tečajev temeljnega strokovnega izobraževanja od gasilca pripravnika, pa vse do čina gasilskega častnika in sicer v 13 gasilskih predmetih, s poudarkom na gasilski taktiki. Sprejemni izpiti potekajo približno dve do tri ure, vsebujejo približno 70 do 100 različnih vprašanj ter 2 do 3 računske naloge s področja izračuna poraba vode pri posameznem požaru, izračuna izgube tlakov v cevovodu ter številu potrebnih motornih brizgaln, izračuna za gašenje s peno ter računanju specifične požarne obremenitve. Za uspešno opravljene sprejemne izpite je potrebno zbrati vsaj 60% uspešnost v znanju, v kolikor pa je povprečno znanje kandidatov za tečaj višje, pa se to povprečje zviša, saj je na letni ravni sprejetih le 30 kandidatov, ki pokažejo največ znanja.

Vsako leto tako v Komisiji za izobraževanje GZ Ribnica v decembru organiziramo priprave na sprejemne izpite za tečaj višji gasilski častnik, ki jih vodi predsednik GZ Ribnica – Jože Andolšek, ki je tudi predsednik ocenjevalnih komisij GZS na izpitih za posamezno temeljno strokovno usposabljanje. Zadnja leta se nam z zanimanjem priključijo tudi tečajniki iz drugih gasilskih zvez ter drugih gasilskih regij. Po zadnjih pripravah na sprejemne izpite je bil rezultat teh priprav izjemen, saj je kar 7 kandidatov od 11 uspešno opravilo sprejemne izpite za tečaj višji gasilski častnik. Tako smo zasedli skoraj četrtino mest na omenjenem temeljnem strokovnem izobraževanju, kjer prihajajo kandidati iz celotne Slovenije, kar si štejemo za izjemen uspeh. Pokazalo se je, da imamo visoko izobražen kader, ki več kot odlično sodeluje in skrbi za prenos znanja med generacijami v gasilstvu.

3 novi VGC v GZ Ribnica 23Po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih sledi temeljno strokovno izobraževanje oz usposabljanje za tečaj višji gasilski častnik v 3 terminih po 3 dni (od četrtka do sobote) v enem izmed izobraževalnih centrov zaščite in reševanja. Predavatelji in inštruktorji so najvišji predstavniki gasilske zveze Slovenije, predsednik GZS, namestnica predsednika GZS, poveljnik GZS, namestnik poveljnika GZS in ostali člani poveljstva ter upravnega odbora GZS. Po učnem programu morajo tečajniki zagotoviti prisotnost na teoretičnem usposabljanju 60 % in na praktičnem 90%. Ta procent se striktno upošteva brez odstopanja, morebitne opravičljive izostanke pa je potrebno pisno sporočati pred pričetkom termina, predložiti pa je potrebno tudi ustrezno opravičilo. Tekom izobraževanja oziroma usposabljanja je potrebno napisati tudi seminarsko nalogo za predmet Izobraževanje – načrtovati plan izobraževanj za 5 let v posameznih gasilskih zvezah od koder prihajajo tečajniki (Analiza kadrovskega stanja in načrt usposabljanja GZ Ribnica). Dodatno je potrebno pri predmetu Gasilska taktika napisati tudi taktično nalogo, kjer tečajniki nastopajo v vlogi vodje intervencije večjega požara ali naravne nesreče in aktivirajo več gasilskih društev v gasilski zvezi, v kateri sodeluje vsaj 100 gasilcev in dodatno 20 do 30 pripadnikov ostalih služb iz sistema zaščite in reševanja, civilne zaščite, nujne medicinske pomoči, Policije in drugih.

3 novi VGC v GZ Ribnica 14Na koncu sledijo še pisni ali ustni izpiti iz 12 gasilskih predmetov: Organizacija gasilstva in pravne osnove, Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, Vozila in oprema, Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Gasilska taktika in vodenje intervencij s sistemom IPS, Informatika, Varstvo in zdravje gasilcev, Požarna preventiva, Tehnično reševanje, Izobraževanje, Razvrščanje gasilskih formacij. Izpiti potekajo približno 4 do 5 ur, kar pomeni, da je potrebno biti dobro umsko ter psihofizično pripravljen na omenjen zalogaj, saj vemo, da gasilske intervencije potekajo tudi več ur ali dni.

S ponosom oznanjamo, da so v letih 2020 – 2022 kar trije člani gasilskih društev GZ Ribnica uspešno opravili z izpiti za člane višjih poveljstev in s tem pridobili čin višji gasilski častnik (z leve proti desni):

3 novi VGC v GZ Ribnica 13a

 • V letu 2020 Matjaž Merhar VGČ, Predsednik komisije za izobraževanje in informatiko GZR
 • V letu 2021 Peter Lovšin VGČ, Pomočnik poveljnika GZR za tekmovanja
 • V letu 2022 Rok Šilc VGČ, Poveljnik PGD Ribnica in pomočnik poveljnika GZR za tehniko

Vsi trije višji gasilski častniki že aktivno opravljajo svoje funkcije na GZ Ribnica, ter na ta način pripomorejo k široko prepoznavnemu ter uspešnejšemu vodenju gasilske zveze, prenosu svojega znanja na druge gasilce in povezovanju z drugimi oz. sosednjimi gasilskimi zvezami.

Želimo si, da bo tudi v prihodnje dovolj domačih interesentov iz gasilskih društev za tečaje temeljnega strokovnega izobraževanja, tako na nivojih gasilske zveze, gasilske regije ali gasilske zveze Slovenije. S tem namreč krepimo gasilske vrste, spodbujamo sodelovanje, solidarnost in pomoč, in nenazadnje pomagamo sočloveku tako v vsakdanjem življenju kot nesreči.

Andreja Petrič Primožič
Tajnica GZ Ribnica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.