Zaključek 4 regijskih tečajev za operativnega gasilca

Tecaj operativni gasilec 2022 GZ Ribnica 17

V GZ Ribnica smo v letu 2022 izpeljali dva tečaja za gasilca pripravnika in štiri regijske tečaje za operativnega gasilca.

Prikaz uporabe pene za gašenje
Prikaz uporabe pene za gašenje

V februarju smo pričeli z izvajanjem dveh tečajev za gasilca pripravnika, katerega je v marcu, od začetno prijavljenih 40 tečajnikov, zaključilo 35 tečajnikov, ki so uspešno odpisali zaključni izpit.

Tecaj operativni gasilec 2022 GZ Ribnica 19V nadaljevanju smo organizirali tudi 4 regijske tečaje za operativnega gasilca, kjer so se nam pridružili še tečajniki iz GZ Kočevje, GZ Loški Potok in GZ Dobrepolje, saj je bil interes za tečaj operativnega gasilca res izjemen. Da smo lokacije čim bolj približali tečajnikom, smo tečaj izvajali v prostorih gasilskih domov PGD Rakitnica, PGD Zamostec, PGD Hrib – Loški Potok ter PGD Videm – Dobrepolje; dejansko po širšem geografskem področju regije Ljubljana II.

V komisiji za izobraževanje GZ Ribnica smo na začetku tečaja za gasilca pripravnika ter operativnega gasilca vse gradivo za posamezne predmete naložili na spletno stran GZR in tečajnikom posredovali gesla za dostop do gradiva, tako so imeli vedno in povsod dostop do teoretičnih vsebin učnega procesa.

Postavitev in varovanje lestve
Postavitev in varovanje lestve

Z namenom, da tečajnike optimalno pripravimo na zaključno preverjanje znanja in kasnejše delovanje v operativnih enotah, smo pri tečaju za operativnega gasilca vpeljali prepletanje teorije in prakse, zato so imeli tečajniki po predavanjih, naslednji dan, večinoma isti predmet tudi v praktični obliki. Na ta način smo jim posredovali nova znanja, motivacijo in zagon za nadaljnje delo.

Na internem preverjanju znanja v maju 2022, je na 4 regijskih tečajih za operativnega gasilca, 81 tečajnikov uspešno odpisalo interni izpit, pred strokovno komisijo določeno s strani GZS, pa je svoje znanje uspešno zagovarjalo 77 tečajnikov. Po posameznih GZ so posledično dobili novo usposobljene operativne gasilce:

Gasilska zvezaPrijavljenOpravilZaključil
Dobrepolje272424
Kočevje232221
Loški Potok241815
Ribnica221717
SKUPAJ968177

Na ta način v GZ Ribnica prevzemamo vodilno vlogo v izobraževanju ter usposabljanju znotraj gasilske regije in dodatno spodbujamo medsebojno sodelovanje in pomoč med GZ, usmerjeno in v skladu s kodeksom etike prostovoljnega gasilstva.

Vstop in gibanje po prostoru
Vstop in gibanje po prostoru

Za pomoč pri celotni izvedbi tečaja za gasilca pripravnika ter OG, bi se iskreno zahvalil vsem predavateljem in inštruktorjem, tudi iz vseh sosednjih sodelujočih GZ. Zahvaljujem se vam tako za izvedbo teoretičnih predavanj in praktičnega dela usposabljanja, kot tudi za podporo, ki ste jo nudili tečajnikom ves čas izobraževalnega procesa!

Vsem tečajnikom – sedaj gasilcem pripravnikom ter operativnim gasilcem pa iskrene čestitke in pohvala za vaš vložen trud in motivacijo za uspešen zaključek tečaja!

Želim vam, da znanje uspešno obnavljate in nadgrajujete v svojih gasilskih vrstah, na društvenih, sektorskih in drugih vajah, da bo vaše delo posledično potekalo utečeno na posamičnih intervencijah, kamor boste aktivirani!

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Matjaž Merhar
Predsednik komisije za izobraževanje GZ Ribnica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.