Knjiga o Ignaciju Merharju – očetu gasilskega poveljevanja

Ignacij Merhar - oče gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku

Gasilstvo na Ribniškem ima že dolgo tradicijo. Čeprav se večinoma govori le o začetkih slovenskega gasilstva v Metliki, imamo tudi v naših koncih kaj pokazati. Leta 1872 je bilo zgolj slaba tri leta po metliškem ustanovljeno gasilsko društvo v Dolenji vasi, v nadaljevanju so sledila še mnoga druga na našem območju.

Ni pa vse samo v ustanovitvi društev in nakupu gasilske opreme in vozil. Glavni del gasilstva odpade na ljudi, na živo silo, ki skrbi da so naloge gašenja požarov in ostale zaščite in reševanja dejansko izvedene. Prav tukaj pa je pokazal svoj čar naš Ignacij Merhar. Že kot mlad fant se je čudil, zakaj je potrebno v večinoma slovenskem okolju uporabljati za uradne stvari zgolj nemščino, najsi bo to na uradih ali pa poveljevanju v vojski in posledično tudi pri gasilcih. Ljudje pogosto sploh niso razumeli večine nemških besed. Mnogokrat se je verjetno vprašal, kaj pa manjka domači slovenščini, da se jo tako zapostavlja?

Leta 1886 je izdal prvi slovenski Vadnik, v katerega je zapisal: »Nemškega poveljevanja ne potrebujemo! Čemu bi se mučili slovenski gasilci z nerazumljivo nemščino, čemu bi slovensko poučevali, nemško pa ukazali storiti, ko nam tega ni treba!«

Mogoče se nam danes zdi to nepredstavljivo, da se ne bi vsepovsod uporabljal domač slovenski jezik, takrat pa v času Avstro-ogrske temu žal ni bilo tako. Najverjetneje so imeli podobne pomisleke kot Ignacij še mnogi na Kranjskem in v ostalih slovenskih deželah, toda Ignacij je bil prvi, ki si je upal udejanjiti svoje ideje in začel s poveljevanjem v slovenskem jeziku svoji enoti na odmevni paradi v takrat precej nemškutarski Ljubljani.

Če preslikamo takratno stanje v današnje razmere, se gasilci zopet borimo za svoj prostor pod soncem. Za razliko od Ignacija se lahko prosto sporazumevamo v domačem jeziku, imamo pa večje probleme z zagotavljanjem sredstev in s priznavanjem ustreznega statusa prostovoljnemu gasilstvu. Za motivacijo mladim gasilcem pogosto izrečemo besede, da gasilstvo ni hobi, ampak je poslanstvo, za mnoge, tako kot za Ignacija, celo življenjsko poslanstvo. Žal je Ignacij Merhar, avtor gasilskega pozdrava »Na pomoč!«, s strani Gasilske zveze Slovenije še vedno zapostavljen, kot je bila slovenščina v njegovem času.

Iz vseh zgoraj naštetih razlogov smo se v GZ Ribnica že pred časom začeli pogovarjati o pripravi in izdaji knjige o Ignaciju Merharju in njegovemu gasilskemu Vadniku, prvi slovenski knjigi o gasilskem poveljevanju. Dodatna spodbuda je bila še dosedanji skop opis njegovega dela na svetovnem spletu in v celotni literaturi nasploh.

Janez Puželj, na predstavitvi knjige v Dolenji vasi
Janez Puželj, avtor knjige na predstavitvi na proslavi 150let PGD Dolenja vas

V knjigi je tako zajeta njegova celotna življenjska pot in še posebej so poudarjeni njegovi mnogi dosežki na gasilskem področju, vključno preštevilnimi priznanji in odlikovanji. Opisani so tudi večji požarni dogodki v njegovem času, proslave in objave v časopisih o njegovem delu. Na koncu knjige je dodan celoten faksimile Ignacijeve knjige Vadbeni pravilnik za slovenske prostovoljne požarne brambe.

Seveda je priprava in izdaja knjige kar velik zalogaj, da nastane knjiga v B5 formatu na 146 straneh in trdem formatu. Največja zasluga za pripravo gradiva gre Janezu Pužlju, ki mu je zelo pomagala mag. Marina Gradišar. Veliko dela z lektoriranjem sta imeli Anita in Katja Andolšek z grafičnim oblikovanjem pa Nika Možek in Anja Pirman. Veliko časa za slikovno oblikovanje si je vzel Miha Burger in na koncu še sama tiskarna Linear, ki je poskrbela za izdajo knjige. V imenu GZ Ribnica se vsem najlepše zahvaljujemo za vso pomoč in sodelovanje.

Zahvaliti se je treba tudi vsem sponzorjem, ki so pomagali pri finančnem zalogaju in so navedeni tudi na koncu knjige. Tukaj bi se še posebej zahvalili občini Ribnica, kjer smo največji del pridobili iz sklada za pokroviteljstvo občine Ribnica, precej pa tudi od občine Sodražica.

Ignacij Merhar - oče gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku
Ignacij Merhar – oče gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku

Premierna predstavitev knjige je bila na proslavi ob 150 letnici PGD Dolenja vas, v soboto, 25.6.2022. Lahko rečemo, da smo tudi datum predstavitve izbrali simbolno, sajtako kot 25. junij 1991 pomeni začetek slovenske državnosti, tako izdaja Ignacijeve knjige leta 1886 pomeni začetek poveljevanja v slovenščini v gasilstvu. Na predstavitvi je vsako društvo v naši zvezi prejelo svoj izvod knjige, nekaj dni kasneje pa še vsi člani upravnega odbora in poveljstva naše zveze.

Le upamo lahko, da smo vas s člankom spodbudili, da boste obiskali najbližjo knjižnico ali domači gasilski dom in si prebrali omenjeno knjigo. Še bolje pa bo, da si kot zavedni in lokal patriotski Ribničani priskrbite svoj izvod knjige pri njenem avtorju Janezu Pužlju (031 772 205) za simbolično ceno. Po predhodnem dogovoru si lahko knjigo priskrbite tudi na sedežu GZ Ribnica (www.gzr.si).

Za vse ki niste najbolj navdušeni nad branjem knjig pa obstaja tudi lani posnet film MOJ JUNAK, FILM O IGNACIJU MERHARJU, ki je dostopen na spletni strani GZ Ribnica.

Film - Moj junak, film o Ignaciju Merharju
Film – Moj junak, film o Ignaciju Merharju

V filmu so na zanimiv način predstavljeni vsi glavni dogodki v življenju Ignacija Merharja. Pod scenarij in režijo se je podpisala mag. Andreja Škrabec, izvedba vlog pa je bila zaupana članom KUD DramŠpil Ribnica. Produkcijo je izvedel R-kanal Ribnica. Strokovno podporo, ki je doprinesla k avtentičnosti pripovedi, sta nudila Janez Puželj in PGD Dolenja vas, zato jim gre prav posebna zahvala.

GZ Ribnica je z izdajo knjige naredila šele prvi korak, da postavimo našega vrlega gasilca na mesto, ki mu gre. V bodoče se moramo še potruditi, da bodo tudi na Gasilski zvezi Slovenije prepoznali njegov doprinos in bodisi poimenovali po njem kakšno priznanje, tekmovanje ali kaj podobnega na državnem nivoju. Če ne drugega bodo vsi slovenski gasilci imeli na razpolago vsaj bolj bogat vir o njegovem delu.

Naj na koncu počastimo našega Ignacija z njegovim znanim pozdravom:

»V službi ljudstva na pomoč!«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.