Slavnostna podelitev priznanj in činov novim NGČ

TAP 5837

V petek 3. junija 2022, je bila v gasilskem centru Videm Dobrepolje organizirana slavnostna parada in proslava ob praznovanju 120 – letnice delovanja društva, kjer so slavnostno prevzeli in blagoslovili novo gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25, nov društveni prapor, dozidavo gasilskega centra z energetsko sanacijo in ureditvijo okolice, obnovljeno prvo društveno motorno črpalko Ilo iz leta 1934 ter umetniško upodobitev sv. Florjana na pročelju stavbe. Dogodek smo proslavili tudi s podelitvijo priznanj in činov novim nižjim gasilskim častnikom, kateri tečaj smo izvajali organizirano s strani komisije za izobraževanje GZ Ribnica.

GVC 16/25 Videm Dobrepolje
GVC 16/25 Videm Dobrepolje

V novembru 2021 smo v GZ Ribnica pričeli z izvajanjem dveh regijskih tečajev za NGČ, saj so se tečaja udeležili tudi tečajniki iz sosednjih zvez, GZ Kočevje, GZ Loški Potok, GZ Velike Lašče in GZ Dobrepolje, ker se vsaki zvezi posebej ne bi splačalo organizirati tečaja, saj nobena ne bi imela dovolj prijav.

Na tečaj je bilo na začetku skupno prijavljenih 38 tečajnikov, razdeljenih v dve skupini, z izvajanjem na dveh lokacijah – v prostorih PGD Ribnica in v prostorih PGD Velike Poljane. V komisiji za izobraževanje GZ Ribnica smo na začetku tečaja NGČ vse gradivo za posamezne predmete naložili na spletno stran GZ Ribnica in tečajnikom posredovali gesla za dostop do gradiva, tako so imeli vedno in povsod dostop do vsebin učnega procesa.

Na internem preverjanju znanja v januarju 2022, je 34 tečajnikov uspešno opravilo teoretični izpit in oddalo seminarsko nalogo iz taktike vodenja gasilskega oddelka.

TAP 6172Aktivno smo tečajnike urili tudi v praktičnih veščinah vodenja, s pozornostjo usmerjeno na širšo sliko požara, naravne ali druge nesreče, z namenom optimalne priprave na zaključni izpit na Igu, ki pa je potekal za obe skupini v marcu 2022. S tem smo tečajnikom posredovali nova operativna znanja, motivacijo in zagon za nadaljnje delo.

Do uspešnega zaključka smo tako od prvotno prijavljenih 38 tečajnikov pripeljali ter usposobili 33 NGČ za delovanje v njihovih operativnih enotah. Priznanja in čine na slavnostni podelitvi sva podelila predsednik komisije za izobraževanje GZ Ribnica Matjaž Merhar ter poveljnik GZ Dobrepolje Boštjan Hren.

Vsak uspešen zaključek tečaja nam je v dodatno potrditev, da komisija za izobraževanje GZ Ribnica aktivno opravlja svoje delo, saj je naš cilj predvsem usmerjen v zvišanje operativnega znanja po gasilskih društvih, kar nam najbolj uspeva z organizacijo temeljnih učnih programov za gasilce. Temu sledimo z lastnim kadrom predavateljev in inštruktorjev, našim vloženim trudom in angažiranostjo.

Predaja novega praporja
Predaja novega praporja

Na ta način prevzemamo vodilno vlogo v izobraževanju ter usposabljanju znotraj gasilske regije in dodatno spodbujamo medsebojno sodelovanje in pomoč med GZ, usmerjeno in v skladu s kodeksom etike prostovoljnega gasilstva.

Za pomoč pri celotni izvedbi tečaja za NGČ, bi se iskreno zahvalil vsem predavateljem in inštruktorjem, za izvedbo teoretičnih predavanj in praktičnega dela usposabljanja, kot tudi za podporo, ki so jo nudili tečajnikom ves čas izobraževalnega procesa.

Vsem tečajnikom – sedaj nižjim gasilskim častnikom pa iskrene čestitke in pohvala za vaš vložen trud in motivacijo za uspešen zaključek tečaja!

Želim vam, da znanje tudi v nadalje uspešno obnavljate in nadgrajujete v svojih gasilskih enotah, predvsem na vajah, bolj kot pa na intervencijah, ter na ta način s ponosom nadaljujete plemenito gasilsko delo, ki je v službi ljudstva, Na pomoč!

Matjaž Merhar
Predsednik komisije za izobraževanje GZ Ribnica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.