Vrsto in obliko gasilskih uniform, njihovo nošenje, oznake in čine gasilcev, osebno in skupinsko zaščitno opremo ter obliko in vsebino gasilskih izkaznic določa “PRAVILNIK o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah”.

Gasilski simboli (znaki) in čini, ki se uporabljajo v prostovoljnem gasilstvu v Sloveniji. Poklicni gasilci uporabljajo drugačne simbole in čine.

Položajne oznake

Položajne (funkcijske) oznake povedo drugim osebam, kakšno funkcijo druga oseba opravlja v gasilstvu.  Funkcijske oznake se nosijo na obeh straneh ovratnika paradne (svečane) uniforme. V gasilstvu se ločita dve osnovni veji vodstva društva.

  1. Poveljstvo: Člani poveljstva so zadolženi za operativno delo
  2. Predsedstvo: Člani predsedstva pretežno skrbijo za posle na področju organizacije gasilstva 

častna funkcija

Funkcijsko oznako častni poveljnik ali častni predsednik nosi kandidat, ki je imenovan na pristojnem organu gasilskega društva, gasilske zveze ali gasile zveze Slovenije.

Častni predsednik

Častni predsednik

Častni poveljnik

Častni poveljnik

Oznake

Pionir, mladinec

Pionir, mladinec

clan gasilskega drustva

Član gasilskega društva

Član gasilskega društva

Operativni gasilec

Operativne oznake v PGD

desetar

Desetar

Podpoveljnik, vodja enot

Podpoveljnik ali vodja enot PGD

Poveljnik PGD

Poveljnik PGD

Organizacijske oznake v PGD

Član upravnega odboga PGD in drugih voljenih organov v PGD

Član upravnega odbora PGD in drugih voljenih organov v PGD

Podpredsednik, tajnik PGD

Podpredsednik ali tajnik PGD

Predsednik PGD

Predsednik PGD

Občinske funkcije

Poveljnik sektorja

Poveljnik sektorja

Občinski podpoveljnik

Občinski podpoveljnik

Občinski poveljnik

Občinski poveljnik

Funkcije gasilske zveze

Član poveljstva gasilske zveze

Član poveljstva gasilske zveze

Podpoveljnik gasilske zveze

Podpoveljnik gasilske zveze

Poveljnik gasilske zveze

Poveljnik gasilske zveze

Član predsedstva GZ ali drugih voljenih organov

Član predsedstva gasilske zveze ali drugih voljenih organov

Podpredsednik ali tajnik gasilske zveze

Podpredsednik ali tajnik gasilske zveze

Predsednik gasilske zveze

Predsednik gasilske zveze

Funkcije gasilske zveze Slovenije

Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS

Regijski poveljnik in pomočnik poveljnika GZS

Podpoveljnik GZS

Podpoveljnik gasilske zveze Slovenije

Poveljnik GZS

Poveljnik gasilske zveze Slovenije

Član predsedstva GZS

Član predsedstva gasilske zveze Slovenije

Podpredsednik GZS

Podpredsednik gasilske zveze Slovenije

Predsednik GZS

Predsednik gasilske zveze

oznake činov gzs

pionirji, mladici, pripravniki (niso čini)

Pionir

Pionir

Mladinec

Mladinec

Pripravnik

Pripravnik

Stopnje operativnih činov

Do višjih in visokih častnikov, so čini za vse gasilce enaki, tako za organizacijsko strujo društva, kot za operativni del društva. Čine gasilci pridobimo s temeljnim gasilskim usposabljanjem, v stopnje pa napredujemo glede na čas v prejšnjem činu, ali glede na opravljeno dodatno gasilsko usposabljanje (specializacija).

Gasilec

Gasilec

Tečaj za gasilca opravi gasilec po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju (gasilec pripravnik) najkasneje pa v 2 letih.

 

Gasilec I. stopnje

Gasilec I. stopnje

Najmanj 7 let v činu gasilec, oziroma najmanj 1 leto v činu gasilec in opravljen en tečaj za specialnosti.

Gasilec II. stopnje

Gasilec II. stopnje

Najmanj 7 let v činu gasilec I. st., oziroma najmanj 3 leta v činu gasilec I. st. in opravljen en tečaj za specialnosti.

Višji Gasilec

Višji gasilec

Tečaj za vodjo skupine lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za nadaljevalni tečaj za gasilca.

Višji Gasilec I. stopnje

Višji gasilec I. stopnje

Najmanj 7 let v činu VG, oziroma najmanj 3 leta v činu VG in opravljen en tečaj za specialnosti, opravljen v času po temeljnem usposabljanju.

Višji Gasilec II. stopnje

Višji gasilec II. stopnje

Najmanj 5 let v činu VG I.

Nižji gasilski častnik

Nižji gasilski častnik

Tečaj za nižjega gasilskega častnika.

Nižji gasilski častnik I. stopnje

Nižji gasilski častnik I. stopnje

Najmanj 7 let v činu NGČ, oziroma najmanj 3 leta v činu NGČ in opravljen en tečaj za specialnosti, opravljen v času po temeljnem usposabljanju.

Nižji gasilski častnik II. stopnje

Nižji gasilski častnik II. stopnje

Najmanj 7 let v činu NGČ I., oziroma najmanj 2 leti v činu NGČ I. in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.

Gasilski častnik

Gasilski častnik

Tečaj lahko opravi kandidat, kateri ima najmanj 2 leti aktivnega staža od izpita za NGČ, ali najmanj VI. st splošne izobrazbe, ter 3 leta staža od izpita za gasilca.

Gasilski častnik I. stopnje

Gasilski častnik I. stopnje

Najmanj 7 let v činu GČ, oziroma najmanj
2 leti v činu GČ in tečaj za inštruktorja, oziroma najmanj 2 leti v činu GČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika PGD.

Gasilski častnik II. stopnje

Gasilski častnik II. stopnje

Najmanj 5 let v činu GČ I.

Pri višjih in visokih gasilskih častnikih (v nadaljevanju GČ), se čini razdelijo na dve področji, ki delujeta v društvu: operativno in organizacijsko.

Čine za organizacijsko smer nosijo na svojih ramenih predsedniki, podpredsedniki, tajniki,…se pravi organizacijski kader društva.

Čine za operativno funkcijo pa poveljniki, podpoveljniki, ter pomočniki poveljnikov,… To so gasilci, ki izvajajo naloge, katere jim naložijo organizacijski častniki, ter naloge, ki jih dobijo preko sistema zaščite in reševanja (intervencije).

Tako je sistem sestavljen v teoriji, v praksi pa marsikje organizacijski kader aktivno deluje tudi v operativi (hodi na intervencije), vendar ima v operativi glavno besedo poveljnik, podpoveljnik ali častnik z operativnim činom. Četudi je čin poveljnika nižji od čina predsednika mora predsednik spoštovati in delati po navodilih poveljnika (delovanje operative, intervencije).

Višji častnik organizacijske smeri

Višji GČ organizacijske smeri

Tečaj za višjega strokovnega svetovalca

Višji častnik organizacijske smeri I. stopnje

VGČ ORG I. stopnje

Najmanj 5 let v činu VGČ ORG

Višji častnik organizacijske smeri II. stopnje

VGČ ORG II. stopnje

Najmanj 5 let v činu VGČ ORG I.stopnje

Višji gasilski častnik

Višji gasilski častnik

Tečaj za višjega gasilskega častnika.

Višji gasilski častnik I. stopnje

VGČ I. stopnje

Najmanj 5 let v činu VGČ, oziroma 3 leta v činu VGČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZ.

Višji gasilski častnik II. stopnje

VGČ II. stopnje

Najmanj 5 let v činu VGČ I.

Visoki častnik organizacijske smeri

Visoki GČ organizacijske smeri

Tečaj za visokega strokovnega delavca.

Visoki častnik organizacijske smeri I. stopnje

VKGČ ORG I. stopnje

Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG

Visoki častnik organizacijske smeri II. stopnje

VKGČ ORG II. stopnje

Najmanj 5 let v činu VKGČ ORG I. stopnje

Visoki gasilski častnik

Visoki gasilski častnik

Tečaj za visokega gasilskega častnika.

Visoki gasilski častnik I. stopnje

VKGČ I. stopnje

Najmanj 5 let v činu VKGČ, oziroma 3 leta v činu VKGČ in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika oziroma podpoveljnika GZS.

Visoki gasilski častnik II. stopnje

VKGČ II. stopnje

Najmanj 5 let v činu VKGČ I., oziroma 3 leta v činu VKGČ I. in imenovanje za poveljnika, namestnika poveljnika GZS.

Strojnik

Strojnik

Strojnik Avtolestve

Strojnik avtolestve

Orodjar

Orodjar

Tehnični reševalec

Tehnični reševalec

Gašenje notranjih požarov – Modul A

Gašenje notranjih požarov – Modul A

Gašenje notranjih požarov – Modul B

Gašenje notranjih požarov – Modul B

Gašenje notranjih požarov – Modul C

Gašenje notranjih požarov – Modul C

Reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi

Reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi

Uporabnik dihalnih aparatov

Uporabnik dihalnih aparatov

Skrbnik dihalnih zaščitnih naprav

Skrbnik dihalnih zaščitnih naprav

Uporabnik radijskih postaj

Uporabnik radijskih postaj

Inštruktor radjiskih zvez

Inštruktor radjiskih zvez

Potapljač *

Potapljač *

Potapljač **

Potapljač **

Potapljač ***

Potapljač ***

Gašenje požarov v naravnem okolju

Gašenje požarov v naravnem okolju

Reševalec na vodi

Reševalec na vodi

Vodja čolna

Vodja čolnov

Bolničar

Bolničar

zdravnik

Zdravnik

Mentor mladine

Mentor mladine

Mentor mladine I

Mentor mladine I

Vodja članic

Vodja članic

informatik

Informatik

Preventivec

Preventivec

Sodnik gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin

Sodnik gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin

Predavatelj

Predavatelj

Inštruktor

Inštruktor

godbenik

Godbenik

zakonodaja

Obrazci

112 - SOS

Klic na številko 112 lahko reši življenje.

Gasilska preventiva Slikice 112 e1584969233969

Številko 112 lahko pokličete v kateri koli državi EU, če nujno potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo.

Ob klicu ostanite mirni in povejte

kdo kliče,
kaj se je zgodilo,
kje se je zgodilo,
kdaj se je zgodilo,
koliko je ponesrečencev,
kakšne so poškodbe,
kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
kakšna pomoč je potrebna.

Več informacij: www.sos112.si